top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 2 - ഇവിടുത്തുകാരുടെ കൈകളിൽ പെട്ടുപോയാൽ

41. കൂടുതൽ സ്വീകാര്യമായ അടിമത്തം ഏത്

ഇവിടെയാണ്, അടിമത്തത്തെ ആപേക്ഷികമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ചില വാസ്തവങ്ങൾ ചിന്തിക്കാവുന്നത്. ഇങ്ഗ്ളണ്ടിൽ അടിമത്വം ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഏതെങ്കിലും ഇങ്ഗ്ളിഷ് ആളുകൾക്ക് അടിമകളായി വിൽക്കപ്പെടണമോ, അതോ കടലോരങ്ങളിലെ മുക്കുവർക്ക് വിൽക്കപ്പെടണമോ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവസരം ഈ വനിതകൾക്ക് നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ വനിതകൾ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്.


ഇങ്ഗ്ളിഷ് പക്ഷത്തേക്ക് നീങ്ങുന്ന അടിമകൾ, നല്ല നിലവാരമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയും, കസേരയിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും, ഇങ്ഗ്ളിഷ് സംസാരിക്കുകയും, അവരുടെ യജമാന ജനം അവരെ സംബോധനയും, പരാമർശിക്കലും ചെയ്യുന്ന അതേ വാക്കുകളാൽ തിരിച്ചും അത് ചെയ്യുകയും, മറ്റും ചെയ്യും. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാത്ത Good morning, Thank you, Please, I beg your pardon, excuse me, I am sorry, May I?, Can I? തുടങ്ങിയ ഉൽകൃഷ്ടമായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ കേട്ടും ഉപയോഗിച്ചും മാനസികമായി ഉയരും. എന്നാൽ, ഇവർക്ക് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ ആകാൻ ആകില്ല.


അതേ സമയം മുക്കുവരുടെ അടിമകളായി പോകുന്ന ഈ പ്രഭുവനിതകൾക്ക്, മുക്കുവരുടെ തരംതാഴ്ത്തുന്ന വാക്കുകൾ ഏൽക്കേണ്ടിവരികയും, അവർതിരിച്ച് ബഹുമാനമുള്ള വാക്കുകൾ നൽകേണ്ടിയും വരും. പണ്ട് അവർ തരംതാഴ്ത്തി പരാമർശിച്ച അതേ ആളുകൾ ഇന്ന് അവരെ 'എടി', 'എന്താടി', 'നീ', തുടങ്ങിയവാക്കുകളാൽ സംബോധനചെയ്യും. വെറും പേര് വിളിക്കും. അത് പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ ഒരു പിടിച്ച് താഴ്ത്തലും, പിടിച്ച് കുലുക്കലും തന്നെയാണ്.


വസ്ത്രധാരണത്തിൽ, മുക്കുവ സമുദായത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ പരിധികളും പരിമിതികളും ഇവരുടെ മേലും മുക്കുവർ സ്ഥാപിക്കും. പരുക്കൻ വാക്കുകളോടൊപ്പം, അവയെ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ പലപ്പോഴും പരുക്കൻ സ്വരവും വരും. ഇതും താങ്ങേണ്ടിവരും.


ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മക്കൾ മുക്കുവരുടെ സാമുദായിക നിലവരത്തിന്റെ നിലയിൽ പെടും. ഇവർ മുക്കുവർ ആകും. പ്രഭുകുടുംബാംഗങ്ങൾ ആവില്ല.


ഈ ഭയാനകമായ വിധി അനുഭവിച്ച ഈ കൂട്ടത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രഭു-വനിതയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഐഎഎസ്സുകാരന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഓഫിസ് അടിച്ചുവരാൻവരുന്ന ആളിന്റെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയാകാൻ ഉള്ള വിധിവന്നാലുള്ളതിനേക്കാൽ ഭയാനകമായിക്കും ഇത്. (കാരണം, ഇന്ന് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനും സാധാരണ ജനവും തമ്മിലുള്ളത് പോലുള്ള അതേ ഉച്ചനീചത്വം ജാതിയെന്ന രീതിൽ അന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നുരുന്നു.) എന്നാൽ, ഈ അനുഭവത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഭയാനകത ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ നിന്നും ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാകാൻ ആവില്ല.


ഈ വക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് യൂഎസ്സിൽ വിലസുന്ന കാപ്പിരികൾക്ക് യതോരുവിവരവും ഇല്ല. അവർക്ക് ശരിക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അത്യുജ്വലമായ ജീവിതാനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് യാതോരു ബോധവും ഇല്ലതന്നെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലനിലയിൽ ജീവിക്കുന്ന കാപ്പിരി ജനക്കൂട്ടം യൂഎസ്സിൽ ഉള്ള കാപ്പിരികളാണ്. എന്നിട്ടും, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതികളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ഇവർക്കാണ്.


അതേ സമയം, ഭൂഖണ്ട യൂറോപ്പിൽ നിന്നും യൂഎസ്സിലേക്ക് വന്ന് അവിടെ ജീവിക്കുന്ന വെള്ളക്കാർക്കും ഇതേ പ്രശ്നം ബാധകമാണ്. അവരും അറിയുന്നില്ല, അവരും ഇങ്ഗ്ളിഷിന്റെ ദിവ്യമായ നിഴലിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന്. ഭൂഖണ്ട യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വളരെ അസൂയയോടും, മറ്റും കാലാകാലങ്ങളായി വീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഇങ്ഗ്ളണ്ടിന്റെ ഭാഷാപരമായ മിക്ക സൌകര്യങ്ങളും ഇന്ന് യൂഎസ്സിലും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പുറത്ത് നിന്നും വന്നവർക്ക് അതിനോട് മതിപ്പില്ലതന്നെ. കാരണം, വലിയ ചിലവൊന്നുമില്ലാതെയാണ് ഇതിന്റെ ഗുണം ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.


...............ഇനി ഈ എഴുത്തിന്റെ ഒഴിക്കിലേക്ക് തിരിച്ച് പോകുകയാണ്.


1. പക്ഷപാതപരമായ ഒരു നിയമം


2. സർക്കാർ തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു അധികാരം


3. അക്രമാസക്തമായ പ്രകോപനത്തിന്റെ കോഡുകൾ


4. അസഭ്യത്തിന്റെ ദിശാഘടകാംശം


5. ധൈര്യം കാണിക്കലിലൂടുള്ള ആത്മമൂല്യ വർദ്ധനവ്


6. ധൈര്യമല്ലാത്ത ധൈര്യം


7. ഐപിഎസ്സ് ഓഫിസറുടെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് അനുഭവം


8. ബൃട്ടിഷുകാർ ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ


9. സമത്വത്തിന്റെ മൂന്ന് നിലവാരങ്ങൾ


10. വാക്ക്കോഡുകളാൽ പിടിച്ച് താഴ്ത്തി സമത്വപ്പെടുത്തുന്നത്


11. സമത്വത്തിലൂടെ തരംതാഴ്ത്തപ്പെടുന്നത്


12. അടിക്കാനും, ചവിട്ടാനും, അസഭ്യം പറയാനും ഉള്ള അധികാരം


13. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കവചമില്ലാതെ


14. ബൃട്ടിഷ് നാവികർ ഇന്ത്യൻ ജെയ്ലിൽ


15. സ്പർശ്യവേദ്യമല്ലാത്ത പൈശാചികത


16. ഉള്ളുതുറക്കുന്നതിലെ ആപത്ത്


17. കീഴെയുള്ളവരെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠിക്കുന്നതിൽനിന്നും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണം


18. ഭാഷാപരമായി ഉളവാകുന്ന ജാതിവ്യവസ്ഥ


19. അറബിക്കടലിൽ എന്താണ് എറിയേണ്ടത്?


20. നിർവ്വചിക്കപ്പെടനാവാത്ത പൈശാചികത


21. സൌകര്യങ്ങൾ നൽകിയാലുള്ള വിന


22. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സമൂഹങ്ങൾ തകിടംമറിക്കപ്പെടുന്നതെങ്ങിനെ


23. അവകാശം പ്രസ്താവിച്ചാൽ, എന്തുസംഭവിക്കും?


24. ‘അവൻ’ ‘അദ്ദേഹത്തെ’ അടിച്ചിട്ടാൽ


25. തട്ടിപ്പിലൂടെയുള്ള ഒരു ഐതിഹാസികത


26. തൊൽക്കുന്നതിനും ഒരു നിലവാരമുണ്ട്


27. വാക്കുകൾ വിക്രിയങ്ങൾ കാട്ടുന്നതെങ്ങിനെയെല്ലാം


28. വാക്ക് കോഡിൽ നാറിപ്പോയാൽ, പിന്നെ ജീവിച്ചിട്ടെന്ത് കാര്യം


29. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ മാസ്മരിക സൌന്ദര്യം


30. വിട്ടുവീഴ്ചയും മഹാമനസ്കതയും, വിവരക്കേടും കഴിവില്ലായ്മയും


31. വാക്കുകളുടെ ബാഹുല്യം


32. ഭാഷയും മുഖഭാവവും


33. ഇങ്ഗ്ളണ്ടിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറുന്ന പൈശാചികത


34. പേനത്തുമ്പിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ തരംതാഴ്ത്തുന്ന കഴിവ്


35. ചെറിയൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം അമിത സ്വാതന്ത്ര്യമാകുന്നതെങ്ങിനെ


36. അടിമത്തത്തിലൂടെ മാനസിക ഒന്നിത്യത്തിൽ എത്തിയവർ


37. യൂഎസ്സഏയിലെ അടിമത്ത ചിത്രങ്ങൾ


38. അടിമത്തത്തെക്കാൾ മോശമായ അവസ്ഥ


39. ഇരുത്തേണ്ടിടത്ത് ഇരുത്താനുള്ള വാക്ക് കോഡുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ


40. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വാക്കുകളില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ


41. കൂടുതൽ സ്വീകാര്യമായ അടിമത്തം ഏത്


42. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ എന്താണ് ദിവ്യമായിട്ടുള്ളത്


43. നാറുന്ന നിവ്വചനം എങ്ങിനെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് വാക്യത്തിൽ ഒളിപ്പിക്കുന്നു


44. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർ


45. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ സാമൂഹീക പരിവർത്തകരുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പ്


46. ബിലാത്തിയുമായൊരു ബന്ധത്തിന്റെ മെച്ചം


47. ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ


48. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളും ഇസ്ലാമും


49. പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാകോഡുകൾക്ക് മുന്നിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു


50. കുറുക്കുവഴികളിലൂടെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് മുതിരുന്നവർ


51. ഈ എഴുത്തിനെക്കുറിച്ച്