top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 8. ബൃട്ടിഷ് - മലബാറിൽ ഒരു കൊച്ചു ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ വിഭാവനം ചെയ്യാൻ

1. ഈ ഉപദ്വീപിലെ കീഴ് ജനക്കൂട്ടങ്ങളെ കുപ്പത്തൊട്ടിയിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടെത്തിച്ച ബൃട്ടിഷ് പാർട്ടി


2. നേത്രങ്ങളിൽ വന്നുചേരുന്ന രാക്ഷസീയമായ കഴിവുകൾ


3. വെർച്വൽ കോഡ് ഡിസൈൻ വ്യൂവിനുള്ളിലെ ഉയർച്ചത്താഴ്ചകൾ


4. ഒരു കണ്ണിയിൽനിന്നും വിട്ട് സ്വതന്ത്രമായ വേറൊരു കണ്ണിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ സൌകര്യം കുറവായ അവസഥ


5. അക്കമൂല്യവും സംഖ്യാ സ്ഥാനവും


6. ശുഭാശുഭ ശകുനങ്ങളുടെ ഉറവിടം


7. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാരുടെ തരംതാഴ്ത്തിയുള്ള വാക്ക് പ്രയോഗത്തിൽ ദ്രവിച്ച് പോകുക എന്ന പ്രതിഭാസം


8. മൌലിക ഇസ്ളാമിനെ ഭാഷാ കോഡുകളിലൂടെ ഒന്ന് പുനരവലോകനം ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ?


9. സാധാരണ ഇന്ത്യാക്കാരൻ എന്ന അറപ്പുളവാക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്നുനിൽക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം


10. വന്യ ജീവികളിലും അവരുടെ ഭാഷകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മായാ പ്രപഞ്ചം


11. മ്ളേച്ച ജാതിക്കാരെ ഉയർത്തിയാലുള്ള പലവിധ ഭവിഷത്തുകൾ


12. Joker in the pack ആയി നിലനിന്നിരുന്ന ഫ്രഞ്ചുകാർ


13. വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ആളെ വളർന്നു വരുന്നവനെക്കൊണ്ടുതന്നെ അടിച്ചിടിയിക്കുക


14. സമൂഹത്തിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥ വളർത്തുന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്ക്കരണം


15. Tellicherryയിലെ പ്രാദേശിക ഉന്നത ജനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ച സാമൂഹിക സ്ഥിതി


16. ബൃട്ടിഷ് - മലബാറിൽ ഒരു കൊച്ചു ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ വിഭാവനം ചെയ്യാൻ


17. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ക്ളാസിക്കൽ സാഹിത്യത്തിന് പുരാതന പാണ്ഡിത്യത്തേയും, അറിവിനേയും, വിവേകങ്ങളേയും മറികടക്കാൻ ആവുന്നതെങ്ങിനെ


18. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളുടെ പൈശിചിക കോഡകൾക്ക് വ്യക്തിയെ സമീപിക്കാൻ അനുവാദം നൽകാതിരിക്കുക


19. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉയർന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ദിവ്യ തേജസ്സ്


20. സമൂഹത്തെ പുനർ നിർവ്വചിക്കാൻ ഒരുമ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് അറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന ചില വസ്തുതകൾ


21. തമ്മിൽത്തമ്മിൽ കുത്തിപരിക്കേൽപ്പിച്ച്, മാനസികമായി സായൂജ്യം നേടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ


22. ബലഹീനത നൽകുന്ന ഭാഷ, നാട്ടിൽ വൻ സാമൂഹിക വളർച്ച വരുത്തുന്നതെങ്ങിനെ


23. കോണാനിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ച് കോണാലിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതി


24. British-Malabar എന്ന രാഷ്ട്രം രൂപീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ!


25. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിന്‍റെ അവർണ്ണനീയമായ സൌകുമാരികത പകർത്തെടുക്കാൻ


26. പരദേശികൾ മലബാറുകളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ഗൂഡപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു


27. യഥാർത്ഥ അടിമത്തവും കപട അടിമത്തവും


28. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ക്രിസ്റ്റ്യാനിക്ക് വിഭാവനം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ


29. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാരോടു കുറച്ച് അകൽച്ച നല്ലതുതന്നെ


30. ഭാഷാ കോഡുകളിൽ കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കപ്പെട്ടവരെ വ്യക്തിപരമായി ഉയർത്തിയാൽ


31. തരംതാഴ്ന്നുപോകും എന്ന ഭയാത്താൽ ഓടിമറിയുന്നവർ


32. അടിമജനത്തിന്‍റെ സംഖ്യാ സ്ഥാനം


33. അടിമപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതം


34. സിനിമാക്കഥകളിലൂടെ ചരിത്രം പഠിക്കാൻ പോയാൽ


35. കീഴ്ജനത്തിനെ കയറൂരിവിട്ടാൽ


36. കീഴ്ജനത്തിന്‍റെ വളർച്ച


37. അടിമജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന തോന്ന്യാസമാണ് ഇങ്ഗ്ളണ്ട് ചെയ്തത്


38. അടിമ ജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ഗ്ളിഷ് പക്ഷം നടത്തിയ യത്നങ്ങൾ


39. തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള സമ്മർദ്ദം


40. മെഡ്രാസ് പ്രസിഡൻസി സർക്കാർ അവരുടെ അധികാരപരിധിക്കപ്പുറം കീഴ്ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ഇടപെട്ടു


41. ഉന്നത കുടുംബ വനിതകൾ കമ്പോളപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നു വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടിവരുന്ന കാഴ്ച


42. പുതിയമതത്തിൽ ചേരുന്നതിലെ ആദ്ധ്യാത്മികമല്ലാത്തകാര്യങ്ങൾ


43. കീഴ്ജനത്തിനെ തുറന്നുവിട്ടാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ


44. കീഴ്ജനങ്ങൾ മിണ്ടാപ്രാണികളെപ്പോലെ


45. കെടാവിളക്കായി ജ്വലിച്ചുനിന്ന് ഏവരിലും സമൂഹത്തിലും, പ്രകാശവും തേജസ്സും രത്നശോഭയും നൽകിയ ഭാഷ സഹജമായുള്ള കമ്പനി


46. ശിക്ഷാ രീതികൾ


47. ചൂഷണത്തിന്‍റെ പാരമ്പര്യമഹിമ


48. കപട അടിമത്തവും യഥാർത്ഥ അടിമത്തവും


49. ഭാഷാ കോഡുകളിൽ ഗംഭീരമായ ഭൂമികുലുക്കം സംഭവിക്കുമ്പോൾ


50. അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതും, അവൻ ചാവുന്നതും

bottom of page