top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 8. ബൃട്ടിഷ് - മലബാറിൽ ഒരു കൊച്ചു ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ വിഭാവനം ചെയ്യാൻ

25. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ അവർണ്ണനീയമായ സൌകുമാരികത പകർത്തെടുക്കാൻമുകളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന സംഭവമാണ്. Facebookൽ IASസുകാരന്റെ ഭാര്യയുടെ പേജിലോമറ്റോ എന്തോ Lewd കമന്റ് എഴുതിയതിനാണ് എന്ന് എഴുതിക്കാണുന്നു. Lewd എന്ന വാക്കിന് 'ആഭാസകരമായ' എന്ന അർത്ഥവും ഉണ്ട്. മർദ്ദിക്കുന്നത് IASസുകാരനാണ്.


ഇങ്ങിനെചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് തെറ്റാണ്. എന്നാൽ, ഇത്രമാത്രം പ്രകോപനം നൽകിയ കാര്യം പലപ്പോഴും, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിൽ ഈ വിധ എഴുത്തുകളോടൊപ്പം സംഭവിക്കുന്ന, അദ്ദേഹം / അവർ എന്ന വാക്ക് അവൻ / അവൾ എന്നതിലേക്ക് മലക്കം മറിയുന്നതിനാലാണ്. കാരണം, ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഇന്ന് പുറംനാട്ടുകാർ വന്ന് എല്ലാ വിധ വേണ്ടാതീനങ്ങളും എല്ലാരെക്കുറിച്ചും എഴുതുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വിധം ആരെങ്കിലും പ്രതികരിച്ചാൽ, അത് ഗംഭീരമായ മാനസികരോഗമായാണ് അവിടങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുക.


കഴിഞ്ഞ എഴുത്തിൽ British-Malabar എന്ന രാഷ്ട്രം 1947ൽ പിറന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു ഈ നാടിന്റെ നിലവരം എന്ന് വെറുതെയൊന്ന് ചിന്തിച്ചുപോയിരുന്നു.


ഇവിടെ പ്രസ്താവ്യമായ കാര്യം, ഇങ്ഗ്ളിഷുകാരുടെ വർണ്ണവിവേചനം എന്ന് പറയുപ്പെടുന്ന കാര്യം വളരെ മൃദുലമായ ഒരു സവിശേഷതയാണ് എന്ന് പറയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം, അവർ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽകുന്നതിനെയാണ് ഈ വർണ്ണവിവേചനം ആയികാണുന്നത്. എന്നാൽ, അവർ എത്ര ഗംഭീരമായ വർണ്ണവിവേചനം കാട്ടിയാലും, മറ്റുള്ളവർ അവരിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കില്ലതന്നെ.


അതേ സമയം, ഈ വിധം വർണ്ണവിവേചനം കാണിക്കാതെ, ഫ്യൂഡൽഭാഷക്കാരോട് വളരെ അടുത്ത് ഇടപഴകുന്ന ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ യഥാർത്ഥ ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാനും ആവില്ല. കാരണം, അവരിൽ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയുളവാക്കുന്ന വൈകാരിക ഭാവങ്ങൾ മുളച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കും.


അതേസമയം യാതോരു വർണ്ണവിവേചനവും കാണിക്കാത്ത ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ പലപ്പോഴും ഒരു മാനസിക അറപ്പുനൽകുന്ന ഇടമാണ്. അപ്പുറത്തുള്ളവർ സാർ, സാബ്, ആപ്പ്, താങ്കൾ, ഉങ്കൾ എന്ന വിണ്ണിലെ സ്വർഗ്ഗവാസികൾ ആയി നിൽകും. അതേസമയം, തമ്മിൽത്തമ്മിൽ കുത്തിമറിക്കുന്ന സാധാരണ ജനം പലതട്ടുകളായുള്ള അടിയാള ജനമായും നിലനിൽക്കും. സാധാരണ ജനത്തിന് ഒന്ന് നിങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനും നിലവിൽ ഇല്ലതന്നെ. വേണമെങ്കിൽ വല്ല പോക്കിരി സാധാരണക്കാരൻ ഈ വിധം ഒന്ന് നിങ്ങൾ പ്രയോഗം നടത്തിനോക്കിയേക്കാം. അപ്പോൾ കാണാം, അപ്പുറുത്തുള്ള ആകാശചാരികളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പും കായികശേഷിയും. ഈ എഴുത്തുകാരൻ ഈ മനസ്സിലിരിപ്പ് പലപ്പോഴും, അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്.


ഇവിടെ പറയേണ്ടുന്ന കാര്യം പലപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ അങ്ങിനെയൊരു ദിവ്യസങ്കേതം അല്ലതന്നെ. മറിച്ച്, വളരെ തരംതാഴ്ന്ന കീഴ് ജാതിക്കാരുടെ ഇടംപോലെയാണ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഭീകരാവസ്ഥ. നാട് നടത്തിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, നീചജാതിക്കാരൻ ആണ് എന്ന അവസ്ഥ. എന്നാൽ ഇത് ഒരു തലതരിഞ്ഞ കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. കാരണം, ഈ കൂട്ടർ സമുദായഭ്രഷ്ടന്മാർ അല്ലതന്നെ. മറിച്ച് ദിവ്യരാണ്. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം മലബാറിൽ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ശ്രമിച്ച കാര്യമല്ല, ഇന്ന് സംജാതമായിട്ടുള്ളത്. ആകെക്കൂടെ തലതരിഞ്ഞാണ് കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നത്.


ഈ തലതിരിഞ്ഞ അവസ്ഥയെ നിവർത്തിയെടുത്ത് ഒരു ഉന്നത സമൂഹത്തെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനാവും എന്നുള്ളത് വാസ്തവം തന്നെ. അതിന്, വളരെ സൂക്ഷ്മരീതിയിൽ Social engineering നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.


ഇങ്ങിനെയൊരു Social engineering നടപ്പിൽ വരുത്താൻ, വേണ്ടുന്ന വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഘടകം ഒരു പ്രാദേശിക ഇങ്ഗ്ളിഷ് ജനതയുടെ ഭരണസംവിധാനമാണ്. ലോകത്തിൽ ഇതിന് ബദലായിട്ടുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഭരണ സംവിധാനം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല.


എന്നാൽ, പ്രാദേശിക ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്കും അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ പ്രവർത്തനവേദിയെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലതന്നെ. പലപ്പോഴും എല്ലാരെയും കയറൂരിവിടുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് അവരുടെ ഭരണസംവിധാനങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നത്. കയറൂരിവിടപ്പെടുന്നത്, പ്രാദേശിക ഇങ്ഗ്ളിഷുകാരല്ല, മറിച്ച് പലരീതിയിൽ തമ്മിൽത്തമിൽ ഭയപ്പാടോടും, വെപ്രാളത്തോടും വീക്ഷിക്കുന്നവരെയാണ്, ഇങ്ഗ്ളിഷ് സാമൂഹികാന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ കയറൂരിവിടപ്പെടുന്നത്.


ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന അവസരത്തിൽ, പലരിലും വിയോജിപ്പിന് ഹേതുവായി വരുന്ന സംഗതി, അവർമുകളിൽ വന്നാൽ, കീഴിൽ ഉള്ളവർ അവരുടെ അടിയാളന്മാരായിപ്പോകും എന്ന ഭയമാണ്. ഈ ഒരു ഭയം യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ മാനസികാവസ്ഥകളിൽ നിന്നും മുന്നോട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ കയറിവരുന്ന കാര്യമാണ്.


ഇവിടെ ഒരു വിചിത്ര കാര്യം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ഗ്ളിഷുകാരെ മറ്റുള്ളവർ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത്, അവർ മറ്റെലാവരിൽ നിന്നും വിട്ട് നിന്നപ്പോഴാണ്. എന്നു വച്ചാൽ, അവർ അകന്നും മാറിയും ഉയർന്നും നിൽക്കാനുള്ള സാമൂഹിക സൌകര്യം ഉള്ളപ്പോഴെല്ലാം, അവർ മറ്റുള്ളവരെ ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാത്ത അവസരത്തിലും അവർ ഇതേ പോലെ പെരുമാറിയത് വിഡ്ഢിത്തമായാണ് തോന്നുന്നത്.


അവർ മറ്റുള്ളവരോട് തുല്ല്യത പ്രകടിപ്പിച്ച എല്ലാദിക്കുകളിലും മറ്റുള്ളവർ അവരോട് മത്സരിക്കുകയും അവരെ തോൽപ്പിക്കുന്നതിൽ വൻ സാമൂഹിക അന്തസ്സ് കൈവരിക്കുന്നതായി തോന്നിയവരും ആയിരുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള സമൂഹങ്ങളിൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ മൂല്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കുറവായി വരുന്നു.


ഉർയന്നുവരുന്ന വ്യക്തിയും ജനങ്ങളും വളർന്നുവന്ന് ഉയർത്തിയവരെയും കുടുംബക്കാരേയും വെല്ലുവിളിക്കുകയും, മലത്തിയടിക്കുകയും, ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന ഭയം എല്ലാ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ സമൂഹങ്ങളിലും ഉണ്ട്. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാർ അതിനാൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ അത്രകണ്ട് മുതിരില്ലതന്നെ.


എന്നാൽ ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ അതിന് മുതിരും. അതേ സമയം ഇങ്ഗ്ളിഷുകാരുടെ പ്രവർത്തനത്താൽ വളർന്നുവരുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തെ, ആ ജനക്കൂട്ടങ്ങള്ളിൽത്തന്നെയുള്ള ഈ മാനസികവളർച്ചയിൽനിന്നും വിട്ടുനിന്ന ആളുകൾ, അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നവരോട് തന്നെ മത്സരിക്കാനും അവരെ മറിച്ചിടാനും പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ്, ഒരു വിഷമവൃത്തമായി വളർന്നുവരിക.


ഇങ്ങിനെവരുമ്പോൾ ഇങ്ഗ്ളിഷ് പക്ഷം കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിട്ടുനിൽക്കാൻ നോക്കും. ഇത്, ഈ വിധ ഹീന പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നകൂട്ടർക്ക് നല്ലതായി ഭവിക്കും. ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ അവരെ നന്നാക്കിയവിരിൽനിന്നും മാറി, അവരുടെ പാരമ്പര്യ അധിപന്മാരുടെ കീഴിൽ അണിനിരക്കും. ഇവിടെ നന്നാക്കിയവരും, നന്നാക്കപ്പെട്ടവരും വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാകും. എവിടെയാണ് പിശക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും മനസ്സിലാകില്ല. കാരണം, ഇങ്ഗ്ളിഷുകാരുടെ aparthied ഭാവം, വളർന്നുവന്നവരിൽ വൻ അങ്കലാപ്പ് സംഭവിപ്പിക്കും. ഞങ്ങളിൽ എന്താണ് ഒരു കുറവ്? നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവം? നിങ്ങളെക്കാൾ നൈപുണ്യങ്ങളും, കായിക ശേഷിയും, കഴിവുകളും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്, എന്നെല്ലാം അവർ അവകാശമായി പറയും. ഈ പറഞ്ഞ അവകാശങ്ങൾ മിക്കവയും ശരിയും ആവും. പിന്നെയെന്താണ് പ്രശ്നം? ഇത്രമാത്രം കഴിവുകൾ ഉള്ള ജനം എന്തിനാണ് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാരുടെ സാമീപ്യത്തെ ഒരു അവകാശമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്?


പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ ആകെക്കൂടിയൊരു അയുക്തികരമായ അവസ്ഥാവിശേഷം ആയി തോന്നിയേക്കാം.


ഇങ്ങിനെ ഒരു അവസ്ഥാ സ്ഥിതിയെ പരിശോധിക്കാൻ ഒരുമ്പെടുമ്പോൾ, ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടുന്നത്, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ ജനത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ സ്വന്തം സമൂഹങ്ങളിൽ എന്തുമാത്രം മാനസിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിന്റെ അളവെടുക്കലാണ്. വെറുതെ കുറേ അശ്ലീലവാക്കുകൾ പറയാനും, തെരുവിൽ ജാഥയായി നടന്ന് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച് കൂവാനും കാര്യമായ ഒരു സാമൂഹിക ഔന്നിത്യം ആവശ്യമില്ലതന്നെ. എന്നാൽ, ഒറ്റക്ക് പോയി ഒരു ചെറുകിട സർക്കാർ ഓഫിസിലെ ജീവനക്കാരന്റെ മുന്നിൽ (ഉദാ: സബ് ഇൻസ്പെകടർ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലെജ് ഓഫിസർ) പോയി കസേരയിൽ ഇരുന്ന് ആ ആൾ ഇങ്ങോട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ You, Your, Yours, He, His, Him, She, Her, Hers തിരിച്ചങ്ങോട്ടും ഉപയോഗിച്ചും ഇങ്ങോട്ട് പേര് ഉപയോഗിക്കന്ന അതേ പോലെ തിരിച്ച് പേര് ഉപയോഗിച്ചും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ജനം ഇങ്ഗളിഷുകാരുടെ അകന്നുനിൽക്കലിനെക്കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടുക, ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ അവരിൽ വൻ മാനസിക ഉന്നമനം വരുത്തിയാൽ മാത്രമാണ്.


ഈ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വൻ Social engineeringന്റെ തത്വങ്ങളുടെ രശ്മികൾ ഉണ്ട് എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഗഹനമായ വിവരത്തോടുകൂടി, ഈ ഒരു കാര്യം കാര്യമായ കരുതലോടുകൂടി കരുക്കൾ നീക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ അവർണ്ണനീയമായ സൌകുമാരികത അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹം തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ ആവുന്നതാണ്.


ഈ വിഷയം പീന്നിട് ഒരിക്കൽ കൂടുൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് കരുതുന്നു.


1. കുപ്പത്തൊട്ടിയിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടെത്തിച്ച


2. നേത്രങ്ങളിൽ വന്നുചേരുന്ന രാക്ഷസീയമായ


3. വെർച്വൽ ഡിസൈൻ വ്യൂവിനുള്ളിലെ


4. വേറൊരു കണ്ണിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ


5. അക്കമൂല്യവും സംഖ്യാ സ്ഥാനവും


6. ശുഭാശുഭ ശകുനങ്ങളുടെ ഉറവിടം


7. വാക്ക് പ്രയോഗത്തിൽ ദ്രവിച്ച് പോകുക


8. മൌലിക ഇസ്ളാമിനെ ഭാഷാ കോഡുകളിലൂടെ


9. അറപ്പുളവാക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ നിന്നും


10. വന്യജീവികളിലും ഭാഷകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന


11. മ്ളേച്ച ജാതിക്കാരെ ഉയർത്തിയാലുള്ള


12. Joker in the pack ആയി നിലനിന്നിരുന്ന ഫ്രഞ്ചുകാർ


13. വളർന്നുവരുന്നവനെക്കൊണ്ടുതന്നെ


14. അരക്ഷിതാവസ്ഥ വളർത്തുന്ന സാമൂഹിക


15. ഉന്നത ജനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ച


16. ബൃട്ടിഷ്-മലബാറിൽ ഒരു കൊച്ചു ഇങ്ഗ്ളണ്ട്


17. പുരാതന പാണ്ഡിത്യത്തേയും, അറിവിനേയും,


18. പൈശിചിക കോഡകൾക്ക് സമീപിക്കാൻ


19. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉയർന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന


20. അറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന ചില വസ്തുതകൾ


21. തമ്മിൽത്തമ്മിൽ കുത്തിപരിക്കേൽപ്പിച്ച്,


22. ബലഹീനത നൽകുന്ന ഭാഷ, സാമൂഹിക


23. കോണാനിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ച്


24. British-Malabar എന്ന രാഷ്ട്രം!


25. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ


26. പരദേശികൾ മലബാറുകളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ


27. യഥാർത്ഥ അടിമത്തവും കപട അടിമത്തവും


28. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ക്രിസ്റ്റ്യാനിക്ക് വിഭാവനം ചെയ്യാൻ


29. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാരോടു കുറച്ച് അകൽച്ച


30. കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കപ്പെട്ട


31. തരംതാഴ്ന്നുപോകും എന്ന ഭയാത്താൽ


32. അടിമജനത്തിന്‍റെ സംഖ്യാ സ്ഥാനം


33. അടിമപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതം


34. സിനിമാക്കഥകളിലൂടെ ചരിത്രം പഠിക്കാൻ


35. കീഴ്ജനത്തിനെ കയറൂരിവിട്ടാൽ


36. കീഴ്ജനത്തിന്‍റെ വളർച്ച


37. അടിമജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന


38. അടിമ ജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ഗ്ളിഷ്


39. തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ


40. അധികാരപരിധിക്കപ്പുറം കീഴ്ജനങ്ങളുടെ


41. ഉന്നത വനിതകൾ കമ്പോളപ്രദേശങ്ങളിൽ


42. പുതിയമതത്തിൽ ചേരുന്നതിലെ


43. കീഴ്ജനത്തിനെ തുറന്നുവിട്ടാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ


44. കീഴ്ജനങ്ങൾ മിണ്ടാപ്രാണികളെപ്പോലെ


45. പ്രകാശവും തേജസ്സും രത്നശോഭയും


46. ശിക്ഷാ രീതികൾ


47. ചൂഷണത്തിന്‍റെ പാരമ്പര്യമഹിമ


48. കപട അടിമത്തവും യഥാർത്ഥ അടിമത്തവും


49. ഭാഷാ കോഡുകളിൽ ഗംഭീരമായ ഭൂമികുലുക്കം


50. അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതും, അവൻ ചാവുന്നതും