top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 8. ബൃട്ടിഷ് - മലബാറിൽ ഒരു കൊച്ചു ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ വിഭാവനം ചെയ്യാൻ

13. വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ആളെ വളർന്നുവരുന്നവനെക്കൊണ്ടുതന്നെ അടിച്ചിടിയിക്കുക

ഇന്ന് പൊതുവായി കാണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമായേക്കാം. സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാനും തിരുത്താനുമായി പുതിയ പുതിയ നിയമങ്ങൾക്കായി ആളുകൾ വൻ വീരസാഹതികതയോടുകൂടി ആവശ്യപ്പെടുകയെന്നത്. സ്വന്തം തടിക്ക് കേടുവരാത്ത നിയമങ്ങൾക്കാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.


എന്നാൽ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളും പൈശാചികതകളും മറ്റും കോഡീകൃതമായിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രസ്ഥാനം ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ കോഡുകളാണ്. ഈ വക കോഡുകളിൽ യാതോരു തിരുത്തലുകൾക്കും ഈ വിധ വീരസാഹസികത കാട്ടുന്നവർ തയ്യാറാവില്ലതന്നെ. കാരണം, ഈ കാര്യം ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചാൽമതി സ്വന്തം നേതൃത്വസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇളക്കം വന്നുപെടും.


ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഓരോ വീരന്മാരും ചെയ്തുകൂട്ടുന്നത്, സ്വയം നേതാവാകാനാകുന്ന ഒരു ചെറിയ സംഘം ആളുകളെ ക്രമപ്പെടുത്തിയെടുക്കുകയെന്നുള്ളതാണ്. ആ വേദിയിൽ ഒരു ചേട്ടനോ, ചേച്ചിയോ, സാറോ, മാഢമോ, ഡോക്ടറോ, മറ്റോ ഒക്കെയാകുക. ഈ ഒരു ചെറിയ രാജകീയ സംവിധാനം രൂപപ്പെടുത്തി അതിനുള്ളിൽ നിന്നും, അതിനെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തും, നിലകൊള്ളുന്നതാണ് സാമൂഹിക മഹിമയിലേക്കുള്ള പാത.


ഇന്ന് ഈ പ്രശ്നം ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്കും ഒരുതരം സാമൂഹിക രോഗവാസ്ഥയായി പടരുന്നുണ്ട്. കാരണം, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാർ സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശ്വാസം മുട്ടിയത് മാതിരി രക്ഷപ്പെട്ട് അവിടങ്ങളിലേക്ക് കയറിക്കൂടുകയാണ്.


ഗോവിന്ദൻ സാമ്പത്തികമായി ഉയരങ്ങളിൽ വന്നുപെട്ടതിനാൽ, സാമൂഹികമായി ബന്ധപ്പെടാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നത് മറ്റ് സാമൂഹിക ഉന്നതന്മാരെയാണ്. അവരിൽ മിക്കവരും ബ്രാഹ്മണരും, അമ്പലവാസികളും, നായന്മാരും മറ്റുമാണ്. അവരും Tellicherryയിൽ വൻ സാമൂഹിക ഉന്നമന പദ്ധതികളുമായാണ് വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നത്. എളുപ്പപ്പണിയാണ് രസം നൽകുന്നത്. എന്നുവച്ചാൽ മൈതാന പ്രസംഗം.


1966ൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട THE HISTORY OF FREEDOM MOVEMENT IN KERALA VOL. 2 എന്ന ഗ്രന്ഥം വെറുതെയൊന്നു ഏതാനും പേജുകൾ നോക്കിയപ്പോൾ, സ്വാതന്ത്ര സമരസേനാനികളോ, സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളോ ആയ ആളുകളുടെ പേരുകൾ കണ്ടു:


Mr K. P. Gayatri Vallabha Iyer, Messrs. M. Rrishnan Nalr, Sadasiva Bhat, K. P. Raman Menon and Vengayil Kunhiraman Nayanar.


Messrs.C. Sankaran Nair, G. P. Ihilai, V. Ryru Nambiar, C. Kunhiraina Menori, K. P. Achutha Menon, K. U. Narayana Menon, M. Krishuan Nair, C. Karunakara Menon, S, K. Nair, and Dr. T. M. Nair


Mr. C. Sankaran Nair, Mr. K. Raniakrishna Pillai, Zamorin of Calicut, the Senior Raja of Nilambur and the Raja of Kollengode, Messrs K. P. Raman Menon, G. Sankaran Nair, M. M. Kunhirama Menon and K. Madhavaa Nair


Mr. Kunhirama Menon, Mr. K. Ramakrishna Pillai &c.


ഇക്കൂട്ടർ മലബാറിലേതാണോ, Cochinനിലേതാണോ, തിരുവിതാംകൂറിലേതാണോ എന്ന് ഓർമ്മയില്ല.


എന്നാൽ ഇവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ടുന്ന കാര്യം ഈ പ്രസ്താവ്യമായ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ആളെ വിഡ്ഢിയാക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നതാണ്. മലബാറും തിരുവിതാംകൂറും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ വിധം ചിന്തിക്കാനേ ആവില്ല. അത് ചരിത്രം പുസ്തകങ്ങളിൽ തിരുത്തി എഴുതിയത് വിജയിച്ചതിന്റെ സൂചന മാത്രമാണ്. യാഥാർത്ഥ്യമല്ല.


മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പേരുകൾ എല്ലാംതന്നെ പാരമ്പര്യമായി ഫ്യൂഡൽ ജന്മി വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ടവരുടേതോ, അതുമല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൈയാളുകളുടേതോ ആണ്. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം മലബാറിൽ വൻ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണം യാതോരുവിധ കൊട്ടിഘോഷങ്ങളുമില്ലാതെ നടത്തുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ വിധ വിദ്വാന്മാർ അതിന് മകുളിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്?


ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം ഇവിടെ കാലാകാലങ്ങളായി ജനക്കൂട്ടങ്ങളെ തട്ടുതട്ടായി തരംതിരിക്കുന്നതും, കീഴിൽ പെട്ടുപോയവരിൽ പൈശാചിക ഭാവങ്ങൾ തിരുകിക്കയറ്റുന്നതുമായ വാക്ക് കോഡുകൾ തുടച്ച് മാറ്റി, പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ കുന്നുകളും, കുഴികളും ഉള്ള ഭാവം മാറ്റി ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് ആശയവിനിമയ സമത്വത്തിന്റെ ദിവ്യദൃശ്യം കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു.


മുകളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ഒറ്റ വ്യക്തിക്കുപോലും സ്വന്തം പ്രവർത്തന ഇടത്തിലോ, കുടുംബത്തിലോ, കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലോ, സ്വന്തം കീഴ് ജീവനക്കാരിലോ ഈ വിധം ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാൻ പോലും ആവില്ല. പിന്നെ എങ്ങിനെയാണ് ഈ മഹാന്മാർ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് സാമൂഹിക സമത്വവും സാമൂഹിക പരിഷ്ക്കരണവും കൊണ്ടുവരിക?


ഔപചാരിക ചരിത്രം എന്നുള്ളത് മാസാമാസം വൻ സർക്കാർ പണവും തട്ടിയെടുത്ത് ആളെപ്പറ്റിക്കുന്ന കുറേ വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ എഴുതിവിടലാണ്.


ഗോവിന്ദൻ മുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ പോലുള്ളവരുടെകൂടെയാണ് നിത്യ സഹവാസം. മീറ്റിങ്ങുകൾ, പ്രസംഗങ്ങൾ, ഗാന്ധിയെ സ്വീകരിക്കൽ, സരോജിനി നൈഡു വരികയാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കണം, അങ്ങിനെ പലതും. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊന്നും കാര്യമായ പങ്കില്ലതന്നെ. കാരണം, പൊതുജനത്തിനെ അങ്ങിനെയങ്ങ് അടുപ്പിക്കാനും പാടില്ല. കാരണം, അമിതമായി അടുപ്പിച്ചാൽ അവരിൽ പലർക്കും, ഇത് നല്ല രസമുള്ള പരിപാടിയാണല്ലോ എന്ന ചിന്ത വരും. അവരും കൂടി ഈ വിധ കാര്യങ്ങൾ പരിശീലിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ, നേതാക്കൾ-സ്ഥാനത്ത് ആളുകൾ അമിതമായിപ്പോകും.


എന്നാൽ പൊതുവേ പറഞ്ഞാൽ, ജനങ്ങൾക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ഒരു കൌതുകം മാത്രമാണ്. കാരണം, ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യ അവരുടെ രാജ്യമാണ്. കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെയില്ല. സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥരേ ഉള്ളു. അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും, പോലീസുകാരുടെയും വക്കീലന്മാരുടേയും പെരുമാറ്റത്തിലും, അവരുടെ ഗുമസ്ഥന്മാരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും പ്രാദേശിക ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയുടെ ഹീനത കുറച്ചൊക്കെ കാണാതിരിക്കില്ല. എന്നാൽ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലതന്നെ. സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ അഴിമതി എന്നുള്ളത് കാര്യമായി ഇല്ലതന്നെ.


ഗോവിന്ദന്റെ പേരിന് ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു. ആളുകൾ ഈ ആളെ ഗാന്ധി ഗോവി എന്ന് പരാമർശിച്ചുതുടങ്ങി. ഗാന്ധി എന്ന പദം പേരിന് മുന്നിൽ ആണ് വന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ, ഈ നാമകരണം ഒരു ബഹുമാന സൂചകമാണ് എന്ന് തന്നുന്നില്ല. ഈ വിഷയം ഭാഷാ സോഫ്ട്വേറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടകാര്യമാണ്. കൂടുതലായി പറയാൻ ഇപ്പോൾ പറ്റില്ല. എന്നാൽ വെറുതെയൊന്നുനോക്കുക: ആശാരി രാമൻ. രാമൻ ആശാരി. ഏതിലാണ് ബുഹമാനവും ആദരണ്യസ്ഥാനവും ഉളളത്?


ഉയർന്ന ജാതിക്കാർക്ക് നേരിട്ട് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാരെക്കൊണ്ട് കാര്യമായ പ്രയാസങ്ങൾ ഇല്ല. എന്നാൽ മരുമക്കത്തായ തീയരെക്കൊണ്ട് ഉണ്ട്. ഈ കൂട്ടരുടെ സാമൂഹിക വളർച്ച ഭാഷാ കോഡുകളിൽ വൻ അത്യാപത്തുകൾ തിരുകിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത എഴുത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കാം.


പ്രാദേശിക ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുരുട്ട് ബുദ്ധി പ്രകടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്, വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ആളെ വളർന്നുവരുന്നവനെക്കൊണ്ടുതന്നെ അടിച്ചിടിയിക്കുക എന്നത്. ഇതാണ് പാരമ്പര്യ സാമൂഹികാധിപന്മാർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.


CPS ഇങ്ഗ്ളിഷ് സ്ക്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അന്ന്. ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം പ്രാദേശിക വൻ ഉന്നത കുടുംബമായ ചെട്ടി / ഷേണായി കുടുംബത്തിലെ ല....ക പ്രഭു എന്ന വനിത വീട്ടിൽ മറ്റ് ആളുകളോടൊപ്പം കയറിവരുന്നു. ഈ ആൾക്ക് ഗോവിന്ദനെ പരിചയമുണ്ട്. വന്നത് ഈ ആഹ്വാനവുമായാണ്:


നാളെ പ്രകടനമുണ്ട്. ബൃട്ടിഷ് ഭരണത്തിന് എതിരായിട്ട് എല്ലാരും ചേരണം. നമ്മൾ ബൃട്ടിഷുകാരുടെ എടിമകളായി ജീവിക്കാൻ പാടില്ല.


ഇത് വന്ന് പറയുന്നത്, സാമൂഹിക ഇരുളിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളോളും വിറങ്ങലിച്ച്, വാക്ക് കോഡുകളുടെ ആണി മൂർച്ചയിൽ ദേഹമാസകലം തുളഞ്ഞ് വികൃതമാക്കപ്പെട്ട ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുടെ പിന്മുറക്കാരുടെ വീട്ടൽ വന്നാണ്. പറയുന്ന അവരസരത്തിൽ ഈ വീട്ടുകാർ, ഇരുളിൽനിന്നും പുറത്ത് വന്ന് ഇരുമ്പാണി-മുറിവുപാടുകൾ തേച്ചുമിനുക്കി ദേഹവും മനസ്സും പ്രകാശത്തിൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ്. വീട്ടിൽക്കയറിവന്ന് ഇത് പറയുന്നതോ, നൂറ്റാണ്ടുകളോളും ഈ വീട്ടുകരുടെ പിതാമഹന്മാരെ സാമൂഹിക അടിമത്തത്തിൽ തറച്ച് വച്ചിരുന്ന ജനക്കൂട്ടങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ പെട്ട ആളാണ്.


ആരെ ഓടിക്കാനാണ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്? ഈ വീട്ടിൽ ഉള്ള ആളുകളെ സാമൂഹികമായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന പ്രസ്ഥാനക്കാരെയാണ് ഓടിക്കേണ്ടത്.


ഗാന്ധി ഗോവിക്ക് ല...ക പ്രഭു വീട്ടിൽ വന്നത് വൻ സാമൂഹിക ബഹുമതിയാണ്. ഈ ആളുടെ മേലാസകലം വെട്ടിത്തിളങ്ങി.


അന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി Tellicherryയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഉന്നത ജാതിക്കാരിൽ പെട്ട സാമൂഹിക നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ചാടിക്കയറാൻ ഒരുങ്ങിയവർക്ക് അന്ന് കോൺഗ്രസ്സുമാത്രമേ ഒരു പീഠമായി ഉള്ളു. ഇവരിൽ പലരും ഗാന്ധിഗോവിയുടെ സുഹൃത്തക്കളായിരുന്നു. അവരിൽ ഒരാൾ പിന്നീട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലേക്ക് മാറുകയും, പിൻ കാലങ്ങളിൽ കേരളമാകെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വൻ വിപ്ളവ നേതാവായി വാഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടു.


1. കുപ്പത്തൊട്ടിയിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടെത്തിച്ച


2. നേത്രങ്ങളിൽ വന്നുചേരുന്ന രാക്ഷസീയമായ


3. വെർച്വൽ ഡിസൈൻ വ്യൂവിനുള്ളിലെ


4. വേറൊരു കണ്ണിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ


5. അക്കമൂല്യവും സംഖ്യാ സ്ഥാനവും


6. ശുഭാശുഭ ശകുനങ്ങളുടെ ഉറവിടം


7. വാക്ക് പ്രയോഗത്തിൽ ദ്രവിച്ച് പോകുക


8. മൌലിക ഇസ്ളാമിനെ ഭാഷാ കോഡുകളിലൂടെ


9. അറപ്പുളവാക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ നിന്നും


10. വന്യജീവികളിലും ഭാഷകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന


11. മ്ളേച്ച ജാതിക്കാരെ ഉയർത്തിയാലുള്ള


12. Joker in the pack ആയി നിലനിന്നിരുന്ന ഫ്രഞ്ചുകാർ


13. വളർന്നുവരുന്നവനെക്കൊണ്ടുതന്നെ


14. അരക്ഷിതാവസ്ഥ വളർത്തുന്ന സാമൂഹിക


15. ഉന്നത ജനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ച


16. ബൃട്ടിഷ്-മലബാറിൽ ഒരു കൊച്ചു ഇങ്ഗ്ളണ്ട്


17. പുരാതന പാണ്ഡിത്യത്തേയും, അറിവിനേയും,


18. പൈശിചിക കോഡകൾക്ക് സമീപിക്കാൻ


19. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉയർന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന


20. അറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന ചില വസ്തുതകൾ


21. തമ്മിൽത്തമ്മിൽ കുത്തിപരിക്കേൽപ്പിച്ച്,


22. ബലഹീനത നൽകുന്ന ഭാഷ, സാമൂഹിക


23. കോണാനിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ച്


24. British-Malabar എന്ന രാഷ്ട്രം!


25. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ


26. പരദേശികൾ മലബാറുകളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ


27. യഥാർത്ഥ അടിമത്തവും കപട അടിമത്തവും


28. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ക്രിസ്റ്റ്യാനിക്ക് വിഭാവനം ചെയ്യാൻ


29. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാരോടു കുറച്ച് അകൽച്ച


30. കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കപ്പെട്ട


31. തരംതാഴ്ന്നുപോകും എന്ന ഭയാത്താൽ


32. അടിമജനത്തിന്‍റെ സംഖ്യാ സ്ഥാനം


33. അടിമപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതം


34. സിനിമാക്കഥകളിലൂടെ ചരിത്രം പഠിക്കാൻ


35. കീഴ്ജനത്തിനെ കയറൂരിവിട്ടാൽ


36. കീഴ്ജനത്തിന്‍റെ വളർച്ച


37. അടിമജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന


38. അടിമ ജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ഗ്ളിഷ്


39. തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ


40. അധികാരപരിധിക്കപ്പുറം കീഴ്ജനങ്ങളുടെ


41. ഉന്നത വനിതകൾ കമ്പോളപ്രദേശങ്ങളിൽ


42. പുതിയമതത്തിൽ ചേരുന്നതിലെ


43. കീഴ്ജനത്തിനെ തുറന്നുവിട്ടാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ


44. കീഴ്ജനങ്ങൾ മിണ്ടാപ്രാണികളെപ്പോലെ


45. പ്രകാശവും തേജസ്സും രത്നശോഭയും


46. ശിക്ഷാ രീതികൾ


47. ചൂഷണത്തിന്‍റെ പാരമ്പര്യമഹിമ


48. കപട അടിമത്തവും യഥാർത്ഥ അടിമത്തവും


49. ഭാഷാ കോഡുകളിൽ ഗംഭീരമായ ഭൂമികുലുക്കം


50. അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതും, അവൻ ചാവുന്നതും

bottom of page