top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 8. ബൃട്ടിഷ് - മലബാറിൽ ഒരു കൊച്ചു ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ വിഭാവനം ചെയ്യാൻ

37. അടിമജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന തോന്ന്യാസമാണ് ഇങ്ഗ്ളണ്ട് ചെയ്തത്

1850ലെ Church Mission Recordൽ നിന്നും


“The condition of these unhappy beings is, I think, without a parallel in the whole range of history. They are so wretchedly provided with the necessaries of life that the most loathsome things are a treat to them. They are bought and sold like cattle, and are often worse treated. The owners had formerly power to flog them and enchain them, and in some cases to maim them, and even to deprive them of their lives..."


തർജ്ജമ:

ഈ അസന്തുഷ്ടരായ വ്യക്തികളുടെ അവസ്ഥ, ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരിക്കലും ഇല്ലാതിരുന്നവിധം ആണ്. ജീവിക്കാൻ അത്യന്താപേക്ഷിതങ്ങളായ വസ്തുക്കൾ ഇവർക്ക് വളരെ നികൃഷ്ടമായാണ് നൽകപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽതന്നെ ഏറ്റവും വെറുപ്പും ഓക്കാനവും ജനിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതു പോലും ഇവർക്ക് വൻ സൽക്കാരം ലഭിച്ചത് പോലെയാണ്. ഇവരെ കന്നുകാലികളെപ്പോലെ വാങ്ങിക്കുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടും. കന്നുകാലികളെക്കാൾ മോശമായാണ് പലപ്പോഴും ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരിഗണന. ഇവരുടെ ഉടമസ്ഥർക്ക് ഇവരെ അടിക്കാനും, ചങ്ങലക്കിടാനും, ചില അവസരങ്ങളിൽ ഇവരെ അംഗഭംഗപ്പെടുത്താനും, പോരാത്തിന് ഇവരെ കൊല്ലാനും ആവുമായിരുന്നു.

തർജ്ജമയുടെ അന്ത്യം

അടിമകൾക്ക് കുട്ടികൾ ജനിച്ചാൽ, അവ അമ്മയുടെ ഉടമസ്ഥന്റെ സ്വത്താണ്. എന്നാൽ ചിലയിടത്ത്, ഒരു കുട്ടിയെ അച്ഛന്റെ ഉടമസ്ഥന് എടുക്കാവുന്നതാണ്.


മല്ലപ്പള്ളിക്ക് അടുത്തായുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു വൻ ഭൂജന്മിയുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഏതാണ്ട് 200ഓളം അടിമകൾ ജോലിചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ എണ്ണത്തിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയോളം പേരെ മറ്റ് ചെറുകിട കർഷകർക്ക് പാട്ടത്തിന് (വാടകയ്ക്ക്) നൽകിയിരുന്നു. പറിയരും, പുലയരും ആയിരുന്നു ഈ അടിമകളിൽ കൂടുതലും.


ഈ വിധ അടിമകളെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് കൃസ്തീയ പ്രസ്ഥാനം മാനസികമായ ഉയർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ Church Mission Recordൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിന്റെ 1854ലെ രേഖകളിൽ ഒരു അടിമ വ്യക്തിയോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിക്കാണുന്നു. ഈ അടിമയുടെ കുട്ടികൾ കൃസ്ത്യൻ മിഷൻ സ്ക്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് സൂചനയുണ്ട്. ഇങ്ഗ്ളിഷിലാണ് എഴുത്ത്. അതിനാൽത്തന്നെ You, He തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമചെയ്യുമ്പോൾ, ആ രേഖകളിൽ സൂചന നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത വികട സാമൂഹിക കോഡുകളുടെ ആവരണം പേറേണ്ടിവരും. എന്നാൽ ഈ തർജ്ജമയിൽ തരംതാഴ്ത്തുന്നതോ, വൻ ഉയർച്ചകളോ ഇല്ലാതെയാണ് ഇവിടെ തർജ്ജമചെയ്യുന്നത്:


Q. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കാത്തത്?

A. ഞങ്ങൾക്ക് സമയം ഇല്ല - പകൽ പണിയെടുക്കേണം, രാത്രിയിൽ കാവൽ നിൽക്കേണം - എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏതാനും പ്രാർത്ഥനകളും, പഠനവിഷയങ്ങളും പഠിപ്പിച്ച് തരുന്നുണ്ട്.


Q. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വേതനം എത്രയാണ്?

A. പതിനഞ്ച് വയസിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും മുക്കാൽ ഇടങ്ങഴി നെല്ല്.


Q. മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ അടിമകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന കൂലി എന്താണ്?

A. അര ഇടങ്ങഴിയും, ഓണത്തിന് ഒരു നിസ്സാര സമ്മാനവും.


Q. രോഗം വന്നാൽ, ഉടമ എന്തെങ്കിലും സഹായം നൽകുമോ?

A. ആദ്യം കുറച്ച് മരന്ന് തരും. അതിന് ശേഷം നൽകില്ല. ഭക്ഷണം നൽകില്ല.


Q. നിങ്ങളുടെ സാധാരണ ഭക്ഷണം എന്താണ്?

A. മിക്കപ്പോഴും ചോറ്. പലപ്പോഴും കറിയായി ഉള്ളത് തകരച്ചെടിയുടെ ഇല പുഴുങ്ങിയത്. വർഷത്തിൽ ആറുമാസക്കാലം വനത്തിൽ നിന്നും കുഴിച്ചെടുക്കാവുന്ന കാട്ട് ചേനയും.


Q. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെയാണ് ഉപ്പ് ലഭിക്കുക?

A. ഒരു ദിവസത്തെ ഉപ്പിന് ഞങ്ങളുടെ ദിവസ വേതനമായ നെല്ലിന്റെ ആറിൽ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ നൽകും.


Q. പുകയിലക്കോ?

A. പുകയിലക്കും ഇത് തന്നെ നൽകും.


Q. വിവാഹം പോലുള്ള അവസരത്തിൽ ഉള്ള ചിലവിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും?

A. ഞങ്ങൾ കടും വാങ്ങിക്കും. എന്നിട്ട് കൊയ്ത്തുകാലത്ത് ശേഖരിച്ചുവെക്കപ്പെടുന്ന ധാന്യത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുൽ ധാന്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ കടംവീട്ടും.


Q. അടിമകളെ അന്യരാജ്യങ്ങളിലേക്കാണോ, അതോ വിദൂര ജില്ലകളിലേക്കാണോ വിൽക്കപ്പെടാറ്?

A. നാല് ദിവസം മുൻപ്, ഒരു പുരുഷനേയും, ഒരു സ്ത്രീയേയും, രണ്ട് കുട്ടികളേയും വിൽപ്പനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു.


Q. നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത്, ഈ വിധ വിൽപ്പനയിൽ ഭാര്യമാരേയും, കുട്ടികളേയും, അവരുടെ പിതാവിൽനിന്നും വേർപ്പെടുത്തപ്പെടുമോ?

A. ഇത് ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കും. വട്ടൻചേരി സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി കുടുംബത്തിൽ നാല് അടിമ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇവർ വിവാഹിതരായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരെ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തി, അവരുടെ യജമാനന്മാർ വേറെ പുരുഷന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു.


Q. അടിമക്കുട്ടികൾ വൽപ്പനയ്ക്ക് എത്താറുണ്ടോ?

A. ഏതാണ്ട് ആറു മാസം മുൻപ് രണ്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ടി. നാരായണന് വിറ്റു. ആ കുട്ടികളുടെ ബന്ധുക്കൾ അവരെ തിരിച്ചെടുക്കാനായി വന്നു. എന്നാൽ യജമാനൻ അത് അനുവദിച്ചില്ല.


Q. അടിമകളെ ചങ്ങലക്കിടുകയും അടിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടോ?

A. ഇക്കാലങ്ങളിൽ ചങ്ങലക്കിടാറില്ല, എന്നാൽ അടിക്കും. അങ്ങിനെ സംഭവിച്ചാൽ, അവർക്ക് കുറേ മാസക്കാലം തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതാകും.


Q. വാർദ്ധക്യകാലത്ത്, തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതാകുമ്പോൾ, എന്തെങ്കിലും സഹായം ലഭിക്കുമോ?

A. യാതോരുവിധ സഹായവും ലഭിക്കില്ല.


Q. കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് വേതനമാണ് ലഭിക്കുക?

A. കുട്ടികൾക്ക് മതിയായ ആഹാരം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ, അവർ വളരെ ബലഹീനരായിരിക്കും. അതിനാൽ അവർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ ആവില്ല. പതിനഞ്ച് വയസ്സുവരെ അവർക്ക് യാതോരു വേതനവും ലഭിക്കില്ല. അവരുടെ യജമാനന്മാർ തടഞ്ഞാൽ, അവർക്ക് മിഷൻ സ്കൂളിൽ പോകാനും ആവില്ല.


തർജ്ജമയുടെ അന്ത്യം.


ഇങ്ങിനെയുള്ള അടിമകളെ കയറൂരിവിടുക എന്നുള്ള തെമ്മാടിത്തരം ആണ് ഇങ്ഗ്ളണ്ട് ഈ ഉപദ്വീപിൽ ചെയ്തത്.


ബൃട്ടൺ ഈ ഉപദ്വീപിൽ കാണിച്ച 'തോന്യാസങ്ങൾക്ക്' നഷ്ടപരിഹാരം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒച്ചപാടുണ്ടാക്കുന്ന പൊട്ടന് അറിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, ഈ ഉപദ്വീപിലെ കീഴ് ജനക്കൂട്ടങ്ങളുടെ അനന്തരാവകാശികൾ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം നിലനിന്നിരുന്ന അടിമ വേലയ്ക്ക് ആ ആളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും നഷ്ടപരിഹാരം ചോദിച്ചാൽ, ഒരു പത്ത് പുനർജന്മങ്ങൾ എങ്കിലും വേണ്ടിവരും, ഈ നഷ്ടപരിഹാരത്തുക കൊടുത്തുതീർക്കാൻ എന്നത്.


1. കുപ്പത്തൊട്ടിയിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടെത്തിച്ച


2. നേത്രങ്ങളിൽ വന്നുചേരുന്ന രാക്ഷസീയമായ


3. വെർച്വൽ ഡിസൈൻ വ്യൂവിനുള്ളിലെ


4. വേറൊരു കണ്ണിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ


5. അക്കമൂല്യവും സംഖ്യാ സ്ഥാനവും


6. ശുഭാശുഭ ശകുനങ്ങളുടെ ഉറവിടം


7. വാക്ക് പ്രയോഗത്തിൽ ദ്രവിച്ച് പോകുക


8. മൌലിക ഇസ്ളാമിനെ ഭാഷാ കോഡുകളിലൂടെ


9. അറപ്പുളവാക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ നിന്നും


10. വന്യജീവികളിലും ഭാഷകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന


11. മ്ളേച്ച ജാതിക്കാരെ ഉയർത്തിയാലുള്ള


12. Joker in the pack ആയി നിലനിന്നിരുന്ന ഫ്രഞ്ചുകാർ


13. വളർന്നുവരുന്നവനെക്കൊണ്ടുതന്നെ


14. അരക്ഷിതാവസ്ഥ വളർത്തുന്ന സാമൂഹിക


15. ഉന്നത ജനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ച


16. ബൃട്ടിഷ്-മലബാറിൽ ഒരു കൊച്ചു ഇങ്ഗ്ളണ്ട്


17. പുരാതന പാണ്ഡിത്യത്തേയും, അറിവിനേയും,


18. പൈശിചിക കോഡകൾക്ക് സമീപിക്കാൻ


19. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉയർന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന


20. അറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന ചില വസ്തുതകൾ


21. തമ്മിൽത്തമ്മിൽ കുത്തിപരിക്കേൽപ്പിച്ച്,


22. ബലഹീനത നൽകുന്ന ഭാഷ, സാമൂഹിക


23. കോണാനിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ച്


24. British-Malabar എന്ന രാഷ്ട്രം!


25. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ


26. പരദേശികൾ മലബാറുകളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ


27. യഥാർത്ഥ അടിമത്തവും കപട അടിമത്തവും


28. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ക്രിസ്റ്റ്യാനിക്ക് വിഭാവനം ചെയ്യാൻ


29. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാരോടു കുറച്ച് അകൽച്ച


30. കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കപ്പെട്ട


31. തരംതാഴ്ന്നുപോകും എന്ന ഭയാത്താൽ


32. അടിമജനത്തിന്‍റെ സംഖ്യാ സ്ഥാനം


33. അടിമപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതം


34. സിനിമാക്കഥകളിലൂടെ ചരിത്രം പഠിക്കാൻ


35. കീഴ്ജനത്തിനെ കയറൂരിവിട്ടാൽ


36. കീഴ്ജനത്തിന്‍റെ വളർച്ച


37. അടിമജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന


38. അടിമ ജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ഗ്ളിഷ്


39. തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ


40. അധികാരപരിധിക്കപ്പുറം കീഴ്ജനങ്ങളുടെ


41. ഉന്നത വനിതകൾ കമ്പോളപ്രദേശങ്ങളിൽ


42. പുതിയമതത്തിൽ ചേരുന്നതിലെ


43. കീഴ്ജനത്തിനെ തുറന്നുവിട്ടാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ


44. കീഴ്ജനങ്ങൾ മിണ്ടാപ്രാണികളെപ്പോലെ


45. പ്രകാശവും തേജസ്സും രത്നശോഭയും


46. ശിക്ഷാ രീതികൾ


47. ചൂഷണത്തിന്‍റെ പാരമ്പര്യമഹിമ


48. കപട അടിമത്തവും യഥാർത്ഥ അടിമത്തവും


49. ഭാഷാ കോഡുകളിൽ ഗംഭീരമായ ഭൂമികുലുക്കം


50. അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതും, അവൻ ചാവുന്നതും

bottom of page