top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 12. മലബാറിലെ നമ്പൂതിരിമാർ, അമ്പലവാസികൾ, നായർമാർ എന്നിവരെക്കുറിച്ച്

39. നായർമാരുടെ ഉത്ഭവം

ഇനി നായർമാരിലേക്ക് ദൃഷ്ടി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിത്തുടങ്ങാം.


ഈ കാര്യത്തിന് വ്യക്തമായും മൂന്ന് പഴയകാല ഗ്രന്ഥങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. Malabar👉 (Manual), Malabar and Anjengo, Travancore State Manual Vol2 എന്നിവയാണ് അവ.


നായർമാരെക്കുറിച്ചുള്ള എഴുത്തും ഒരു സുദീർഘമായ ഒന്നാകും (It is going to be a long haul) എന്നാണ് കാണുന്നത്. ഈ എഴുത്തിൽ ആദ്യം മുതൽതന്നെ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന തികച്ചും സാവധാനത്തിലുള്ള ചുവടുവെപ്പുകളോടൂകൂടിത്തന്നെ ഈ വിഷയത്തേയും മൂന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.


ആദ്യമേ തന്നെ പറയാനുള്ളത്, മുകളിൽ പരാമർശിച്ച മൂന്ന് പുസ്തങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്.


Malabar (Manual) എഴുതിയത് William Logan ആണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിലും, വേറെ പലരും👉 ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ Logan എഴുതിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഇടത്തുതന്നെ എഴുതിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇതേ വാസ്തവം തന്നെയാണ് മറ്റു രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അനുഭവപ്പെടുന്നത്.


Travancore State Manual എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേരിനോടൊപ്പം Vol2 എന്നുകൂടി പ്രത്യേകമായി എഴുതിച്ചേർക്കേണ്ടിവരുന്നത്, ഈ കാരണത്താലാണ്. Vol1 എഴുതിയ V. Nagam Aiyaതന്നെയാണോ Vol2 എഴുതിയത് എന്ന ചോദ്യം മനസ്സിൽ പതഞ്ഞുപൊന്തിവന്നിരുന്നു.


Vol1 ഒരു ഇങ്ഗ്ളിഷ് പക്ഷപാതിയും, Vol2 ഒരു ഹൈന്ദവ പാരമ്പര്യ പക്ഷപാതിയും ആണ് എഴുതിയത് എന്നാണ് തോന്നിയത്. ബ്രാഹ്മണ പാരമ്പര്യത്തേയും ജാതിവ്യവസ്ഥയേയും പിന്തുണക്കുന്ന ആളാണ് Vol2 എഴുതിയത് എന്ന് ഒരു തോന്നൽ. എന്നാൽ Vol2 ഈ എഴുത്തുകാരൻ (ഞാൻ) ഗഹനമായി വായിച്ചിട്ടില്ലാ എന്നും ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.


മുകളിൽ പരാമർശിച്ച മൂന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും നായർമാരെ വളരെ പുകഴ്ത്തിയാണ് പലയിടത്തും എഴുതിക്കാണുന്നത്. ആ വക വാചകങ്ങൾ പലതും ഇവിടെ അവസരോചിതമായി ഉദ്ദരിക്കാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്.


Malabar (Manual)ലിൽ നായർമാരെക്കുറിച്ച് വിചിത്രത തോന്നിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ambivalence 👉 എഴുത്തിൽ കാണുകയുണ്ടായി. അതായത് വ്യക്തമായും William Logan ആണ് എഴുതിയത് എന്ന് തോന്നുന്ന ഇടത്ത്, നായർമാരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളിലും, അപകടകരമായ സംഭവങ്ങളെ അവർ നേരിട്ട അവസരങ്ങളിലും, അവർ നൈസർഗ്ഗികമായി പ്രകടിപ്പിച്ച നിലവാരംകുറഞ്ഞ സ്വഭാവങ്ങളും വിറങ്ങലിച്ച പ്രതികരണങ്ങളും മറ്റും പലപ്പോഴും വ്യക്തമായി എഴുതിക്കാണുന്നുണ്ട്.


എന്നാൽ William Logan അല്ല എഴുതിയത് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഇടത്തെല്ലാം, നായർമാർ അതീവ ധൈര്യശാലികളും ഉന്നത ജാതരും സൈനിക പാരമ്പര്യമുള്ളവരും രാജാവിനോട് കൂറുള്ളവരും, രാജാവിനെപ്പോലും നിയന്ത്രിക്കുന്നവരും, നാട്ടിലും രാജ്യത്തിലും അച്ചടക്കവും നിയമപാലനവും നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നവരും മറ്റുമാണ് എന്നും തലങ്ങും വിലങ്ങുമായി എഴുതിച്ചേർത്തും കാണുന്നുണ്ട്.


ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കാം.


ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണകർത്താക്കൾക്കും, ഈ വിധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും, ഈ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലാ എന്നത് തന്നെയാവാം വാസ്തവം. അവർ സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷയിലൂടെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്. എന്നുവച്ചാൽ കാര്യമായി യാതൊന്നും മനസ്സിലായില്ലാ എന്ന്.


അതേ സമയം ഇന്ന് പല ആളുകളും ഇങ്ഗ്ളിഷ് കൊളോണിയൽ വാഴ്ചയെ മലയാളത്തിലൂടേയും ഹിന്ദിയിലൂടേയും മറ്റും മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷാ ചിന്താഗതികളിൽ മറ്റ് മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കൽപ്പങ്ങൾ ഈ കൂട്ടർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല.


എന്നിട്ട്, ഇങ്ഗ്ളിഷ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ത് നന്മ ചെയ്താലും അതിനെ മലയാളത്തിലൂടേയും ഹിന്ദയിലൂടേയും മറ്റും വീക്ഷിച്ച്, അവയിലെല്ലാംതന്നെ പലവിധ ആന്തരികോദ്ധേശങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നും, അവർ നമ്മളെ മതുലെടുക്കാനായി വൻ ഗൂഡാലോചന ചെയ്തതാണ് ആ വിധ നന്മകൾ എന്നും മറ്റും മനസ്സിലാക്കും.


എല്ലാ മനുഷ്യരേയും (മൃഗങ്ങളപ്പോലും) വെറും ഒരൊറ്റ He, She ആയി കാണുന്നവരെ, മനുഷ്യരെ അദ്ദേഹം, മാഡം, അവര്, സാബ്, മേംസാബ്, അയാൾ, അവൻ, അവള്, ഒരുത്തര്, ഒരുത്തൻ, എടാ, എടീ എന്നെല്ലാം രീതിയിൽ ഉന്തിപ്പൊക്കിയും വെട്ടിമുറിച്ചും ഇടിച്ച് പരത്തിയും കാണുന്നവർക്ക് എങ്ങിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നും ആലോചിച്ചുനോക്കുക.


2-Diamensional ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ 6-diamensional ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, എന്ത് മനസ്സിലാക്കലാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കാവുന്നതേയുള്ളു.


മുകളിൽ പരാമശിച്ച മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളും ചെറിയതോതിൽ ഒന്ന് ഓടിച്ചു വായിച്ചുനോക്കിയപ്പോൾ, വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായ കാര്യം, മലബാർ, ട്രാവൻകൂർ എന്നീ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളിലും, ഓരോ പ്രദേശത്തും വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ ആണ് നായർമാരായി സ്ഥാനീകരിക്കപ്പെട്ടത് എന്നതാണ്.


പിന്നെ കാണാൻ പറ്റിയത്, ഓരോ പ്രദേശത്തും ഉള്ള നായർമാരിലും വൻ ഉയർച്ചത്താഴ്ചകൾ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ ഉള്ള പല ജനക്കൂട്ടങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നതാണ്.


ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി, ദക്ഷിണ മലബാറിലും ഉത്തര മലബാറിലും ഉള്ള നായർമാർ തമ്മിലും പലവിധ വ്യത്യാസങ്ങളും, തമ്മിൽ അറപ്പും അകൽച്ചയും വേറെയും.


എന്നാൽ ഇവർ തമ്മിലെല്ലാം ഉള്ള പൊതുവായുള്ള സാമ്യത, ഇവരെല്ലാം നമ്പൂതിരിമാർക്ക് കീഴിൽ കാര്യസ്ഥസ്ഥാനം സ്ഥിരമായി കരസ്ഥമാക്കിയവരോ, അതുമല്ലെങ്കിൽ പണ്ടെപ്പോഴോ ചില ചെറിയോരവസരത്തിൽ താൽക്കാലികമായി കരസ്ഥമാക്കിയവരോ ആണ് എന്നതാണ്. ഈ സ്ഥാനീകരണമാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന വ്യക്തമായതും കൃത്യമായതുമായ സാമ്യത.

എന്നുവച്ചാൽ പലവ്യത്യസ്ത ജനക്കൂട്ടങ്ങളും, അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ, ഈ നായർ സ്ഥാനത്ത് കയറുകയും പിന്നീട് ഇറങ്ങാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തവരാകാം എന്നതാണ്.


ഇവരിൽ ചിലർ കിരിയാതു നായർമാരായതിനെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കൂട്ടർ ദക്ഷിണ മലബറിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് സൂചനകളിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത്.


ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്ക് മലബാറിലും, ദക്ഷിണേഷ്യയിലും, അവർ കണ്ട ജനക്കൂട്ടങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ താൽപ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. അവർ കണ്ടതും കേട്ടതും ആയ പലവിധ ആശ്ചര്യകരമായ കാര്യങ്ങളേയും സംയോജിപ്പിച്ചും ക്രോഡീകരിച്ചും പലവിധ പുതിയ വിവരങ്ങളും പ്രസ്താവിക്കാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം.


ടിബെറ്റിലേയും Nepalളിലേയും Newar വംശജരിലെ സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹികവും കുടുംബപരവും ആയിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾക്ക്, മലബാറിലേയും തിരുവിതാംകൂറിലേയും നായർസ്ത്രീകളുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളുമായി അവർ ചില സാമ്യതകൾ കാണുകയുണ്ടായി.


Mr. Forgusson👉 എന്ന പണ്ഡിതൻ തന്റെ “History of Indian and Eastern Architecture”യിൽ ഈ വിധം എഴുതിയകാര്യം Malabar Manualൽ പറയുന്നുണ്ട്:


1. “I cannot offer even a plausible conjecture how, or at what time, a connection existed between Nepal and Tibet, and Canara, but I cannot doubt that such was the case.”


2. Mr. Forgusson has the following suggestive remarks in his work on the “History of Indian and Eastern Architecture” : ‘that it is remarkable enough that the Newar women, like those among the Nayars, may, in fact, have as many husbands as they please, being at liberty to divorce them continually on the slightest pretence.’


3. In fact, there are no two tribes in India, except the Nayars and Newars, who are known to have the same strange notions as to female chastity, and that coupled with the architecture and other peculiarities, seems to point to a similarity of race which is both curious and interesting


ഇദ്ദേഹം മലബാറിനെ കാനറ പ്രദേശവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് കാണുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം മുഖ്യമായും ഈ വിധമായിരുന്നു:


Nepalളിലെ വാസ്തുശിൽപ (architectural) ശൈലിയുടെ അതേ മാതൃകയിൽ ആണ് മലബാറിലേയും മറ്റും നായർ ഭവനങ്ങൾ കെട്ടിയിരുന്നത് പോലും.


അതിന് ശേഷം Nepalളിലും ടിബെറ്റിലും ഉള്ള Newar വംശജരിലെ സ്ത്രീകൾക്കും നായർ സ്ത്രീകൾക്കും ഒരേ പോലുള്ള വൈവാഹിക പദ്ധതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നും പറയുന്നു. ഈ രണ്ടുകൂട്ടരിലേയും സ്ത്രീകൾക്ക് തോന്നുന്നത്ര ഭർത്താക്കന്മാരെ മാറിമാറി വെക്കാമെന്നും, വെറും നിസ്സാര കാരണം പറഞ്ഞ് തന്നെ ഇവർക്ക് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുമായി വേർപിരിയാനും ആവും എന്നും പറയുന്നു.


സ്ത്രീകളുടെ ചാരിത്ര്യശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ഈ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും വിചിത്രമായ ഒരേ സങ്കൽപ്പമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലും.


ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മലബാറിലേയും മറ്റും, നായർ സ്ത്രീ സ്വഭാവങ്ങളും കൂട്ടുകുടംബ സമ്പ്രദായവും മരുമക്കത്തായവും സമ്പന്ധബന്ധങ്ങളും മറ്റും കണ്ട ഇങ്ഗ്ളിഷുകാരിൽ, ഈ വിധ കാര്യങ്ങൾ അതീവ ആശ്ചര്യ ജനകമാണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നത് ശരിതന്നെ.


എന്നാൽ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് യാതോരു വിവരവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ, പലവിധ തെറ്റിദ്ധാരണകളും കണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടാവാം.


സ്ത്രീകൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരെ മാറിമാറി മാറ്റാമെന്ന് പറയുന്നതിന് പിന്നിൽ കുടുംബത്തിലെ കാരണവരുടേയും മറ്റ് അമ്മവന്മാരുടേയും അമ്മായിമാരുടേയും ആങ്ങളമാരുടേയും കൂട്ടമായുള്ള ആലോചനകളും ശക്തമായ തീരുമാനങ്ങളും ഉണ്ടാവും എന്നും, ഈ വിധ തീരുമാനങ്ങൾക്ക്, കാരണവരോടും മറ്റും വാക്കുകളിൽ നൽകേണ്ടുന്ന അടിയാളത്തത്തെക്കുറിച്ചും വിധേയത്തത്തെക്കുറിച്ചും, ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്ക് കൃത്യമായ അറിവു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല.


മറ്റൊരു അതീവ ജീജ്ഞാസ ഉളവാക്കുന്ന ഒരു വിവരം, പണ്ട് Social☝️ History of India എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഏതാനും പേജുകൾ നോക്കിയപ്പോൾ വായിച്ചതായി ഓർക്കുന്നു.


ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരനെക്കുറിച്ച് ഈ എഴുത്തിൽ മുൻപ് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആള് ഈഴവ വംശജനും നായർമാരോട് ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും വിദ്വേഷം ഉളളതുമായ ആളാണ്, എന്നാണ് ആ ഏതാനും പേജുകൾ വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയത്. മലബാറിലെ രണ്ട് കൂട്ടം തീയരേയും ഈഴവരായി ചിത്രീകരിക്കാനായി ഈ വ്യക്തി, William Loganന്റെ വാക്കുകളിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള കൃത്രിമത്തം ചെയ്ത കാര്യവും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്.


ആ എഴുത്തുകാരൻ നായർമാരുടെ സാമൂഹിക ഔന്നിത്യത്തിന് പിന്നിൽ പണ്ടെപ്പോഴോ സംഭവിച്ച ഒരു കഥ എവിടെനിന്നോ കേട്ടറിഞ്ഞ് എഴുതിയത്, വായിച്ചതായാണ് ഓർക്കുന്നത്. ആ എഴുത്ത് ഇപ്പോൾ കൈവശം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഓർമ്മയിൽ നിന്നുമാണ് എഴുതുന്നത്.


ഒരു ഉന്നതനായ നമ്പൂതിരി, ശൂദ്ര കുടുംബത്തിൽനിന്നും ലൈംഗിക ഉപയോഗത്തിനായി കന്യകയായ ചെറിയ പെൺകുട്ടിയെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കന്യാചർമ്മം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ ഛേദിക്കണം എന്നതാണ് നമ്പൂതിരിക്ക് താൽപ്പര്യം പോലും. ആദ്യത്തെ പെൺകുട്ടിയുമായുള്ള ബന്ധപ്പെടൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഈ നമ്പൂതിരി ഇതേ കാര്യം ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ ആവശ്യപ്പെട്ടുപോലും. അങ്ങിനെ ഓരോന്നായി അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത പെൺകുട്ടികളെ ഈ നമ്പൂതിരിക്ക് ആ ശൂദ്ര കുടുംബം നൽകി പോലും.


ഇത്രമാത്രം വിധേയത്തവും കൂറും അടിയാളത്തവും വാത്സല്യവും ഗാഢസ്നേഹവും ഭക്തിയും നൽകി സേവിച്ച ശൂദ്ര കുടുംബത്തിന്, ആ നാട്ടിൽ വൻ മേൽനോട്ട സ്ഥാനം നൽകി പോലും. ഈ കൂട്ടരാണ് നായർമാർ ആയത് എന്ന ഒരു സൂചന Social History of India എന്ന ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കണ്ടുവെന്നാണ് ഓർമ്മ.


എന്നാൽ ഈ കഥ പറയുന്നത് നായർമാരോട് അതീവ വിരോധം ഉള്ള ആളാണ് എന്ന് ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഈ കഥയ്ക്ക് യാതോരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല എന്നും പറയാനും ആവില്ല. കാരണം, ശൂദ്രർക്ക് അവരിലെ പെൺകുട്ടികളെ നമ്പൂതിരിമാർക്ക് ഈ വിധമായുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചവെക്കുന്നതിനോട് കാര്യമായ എതിർപ്പ് കാണില്ല.


മാത്രവുമല്ല, തിരിച്ചുകിട്ടുന്ന ഉപകാരം, സാമൂഹിക മേധാവിത്വമാണ്. ഇത് ഒരു ഗംഭീരകാര്യം തന്നെയാണ് എന്നും ഓർക്കുക.


ഇങ്ഗ്ളിഷുകാരോ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷയോ അന്നൊന്നും ഈ ഉപദ്വീപിന്റെ അടുത്ത് കൂടിപ്പോലും പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല.


പിന്നെ പറയേണ്ടത്, ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ കഥ ശരിയാണ് എങ്കിൽ തന്നെ, അത് തിരുവിതാംകൂറിലെ നായർമാരുടെ കീഴിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ശൂദ്രരുടെ കാര്യമാണ്. അതിന് മലബാറിൽ കാര്യമായ പ്രസക്തി കണ്ടേക്കില്ല.


ടിബെറ്റിലേയും Nepalളിലേയും Newar വംശജർ, മലബാറിലോ മറ്റോ പണ്ടെപ്പോഴോ വന്നുപെട്ടുപോകുകയും, അവർ നമ്പൂതിരിമാരുടെ കീഴിൽ മേൽനോട്ട സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കുകയും അവരുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് നമ്പൂതിരി യജമാനന്മാരുമായി സമ്പന്ധബന്ധം സ്ഥാപിക്കാമെന്നുള്ള കീഴ്വഴക്കം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നും അനുമാനിക്കുക.


ഇതോടുകൂടി, ഈ Newar വംശജർ നായർമാർ എന്ന മേൽനോട്ട വംശമായി മാറിയിരിക്കാം. അതോടെ അവരിലെ രക്തബന്ധ പാതയിൽ നമ്പൂതിരി രക്തം കലർന്നു എന്നതല്ല മുഖ്യമായ വിഷയം. പകരം, ഭാഷാ കോഡുകളിൽ അവർ അനവധി കീഴ്ജനത്തിന്റെ മുകളിൽ ആദരേണ്യ സ്ഥാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നുള്ളതാണ് വൻ കാര്യം.


ഈ വിധമായുള്ള ഒരു സ്ഥാനം ലഭിക്കൽ, വക്തിയുടെ മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും വൻ ഔന്നിത്യത്തിന്റെ കോഡുകൾ ഉന്തിക്കയറ്റും. ഇവരുടെ രൂപഭാവത്തിൽ വൻ തേജസ്സും മറ്റ് മഹാ ഗുണങ്ങളും കീഴ്ജനം കണ്ടുതുടങ്ങു.


നായർമാരുടെ പൊതുവായുള്ള ഈ ഒരു ശാരീരിക രൂപഭാവ മേന്മ ഇങ്ഗ്ളിഷുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിരുന്നു. കീഴ്ജനത്തിന്റെ രൂപ ഭാവത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഉന്നത ഗുണമേന്മ ഇവരിൽ കണ്ടതായി രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നു.


എന്നാൽ ഇത് ആര്യ രക്തബന്ധം ഇവരിൽ വളർത്തിയ മേന്മയാണ് എന്ന രീതിയിലും കാര്യങ്ങളെ ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വിശദ്ധീകരിച്ചുകണ്ടിരുന്നു.


എന്നാൽ, വാസ്തവം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഭാഷാകോഡുകളിൽ ഉന്നതസ്ഥാനം ലഭിച്ചതോ, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷിലൂടെ പ്രാദേശിക ഭാഷയുടെ അടിച്ചമർത്തലിൽ നിന്നും രക്ഷനേടുകയോ ചെയ്ത Tellicherryയിലെ പണ്ടുകാലങ്ങളിലുള്ള തീയരിലും ഈ രീതിയിൽ ഉള്ള മാനസികവും ശാരീരികവും ആയ ഔന്നിത്യം യാതോരു ആര്യ രക്തബന്ധവും ഇല്ലാതെതന്നെ കടന്നുവന്നിരുന്നു എന്നതും ഓർക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്.


ഒരു പക്ഷെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് Newar വംശജർ നായർമാരായി സ്ഥാനമേറ്റ്, ഒരുക്കിയ പാതയിലെക്ക് കടന്നുവന്നത് പലവിധ ശുദ്രരും ആയിരുന്നിരിക്കാം. പോരാത്തതിന്, നാഗവംശജർ കിരിയാതു നായർമാരായി മാറിയെന്നും നേരത്തെ എഴുതിയ കാര്യമാണ്.


നായർ സ്ത്രീകളിലൂടെ നമ്പൂതിരി രക്തം നായർമാരിലേക്ക് കലർന്നു എന്നതിനേക്കാൾ ഉന്നതമായ കാര്യം, നായർ സ്ത്രീകളിലൂടെ സാമൂഹിക ഉന്നതരുടെ ഉഗ്രബലമുള്ള ആന്തരിക സോഫ്ട്വേർ ☝️ കോഡുകളാണ് നായർമാരിലേക്ക് കടന്നത് എന്നതാണ്.


ഇത് ഈ സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗികമായുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമായാണ് പലരും കാണുകയും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തത്.


എന്നാൽ നായർ സ്ത്രീകൾക്ക് നമ്പൂതിരിമാരോടും അതുപോലുള്ള മറ്റ് ഉന്നതരോടും മാത്രമാണ് ഈ വിധ ലൈംഗിക സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിന്നിരുന്നുള്ളു. കാരണം കീഴ്ജന പുരുഷന്മാർക്ക് ഇവരുടെ അടുത്ത് പോലും വരാനുള്ള സൌകര്യം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന സാമൂഹിക കോഡുകൾ നിലനിന്നിരുന്നു.


ഈ അയിത്തതിനനെ atmospheric pollution എന്നാണ് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. കീഴ്ജനം ഒരു പ്രത്യേക ദൂരപരിധികടന്ന് അടുത്തവന്നാൽ, ആ പ്രദേശത്തുള്ള വായുവിൽ പോലും വിഷാംശം ഉണ്ടാവും. വ്യക്തമായുള്ള ദൂര പരിധി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സാമൂഹിക അകലം (social distancing) നിലനിന്നിരുന്നു. ഇന്ന് social distancing എന്നു പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ശാത്രീയവശത്തിനേക്കാൾ ശക്തമായുള്ള വിവരം ജനങ്ങളിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്നു.


അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വൻ വിവരം തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം, അദൃശ്യമായ സോഫ്ട്വേർ വൈറസാണ് പടരുന്നത്.


ഉന്നതരോടു വിധേയത്തവും ലൈംഗിക വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നും ഉള്ള ഒരു ചിന്താഗതിതന്നെ സ്ത്രീകളടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾക്ക് എഴുതിച്ചേർക്കാൻ ആവും. എന്നാൽ തരംതാണ സ്ഥാനക്കാരോട് യാതോരുവിധ വിധേയത്തവും മറ്റുവിധ വിട്ടുവീഴ്ചകളും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നും ഇതേ ഭാഷാ കോഡുകൾ വിവരം നൽകും.

1. മറ്റേതോ അദൃശ്യ വേദിയിൽ


2. സ്വസ്തി ചിഹ്നം, ഇരട്ട ആര്യന്മാർ,


3. പഴമയിലേക്കുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ


4. പഴമയിലെ അവ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ


5. വേദോപദേശങ്ങൾ സാർവ്വത്രികമായി


6. ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തിന്റൊ അംഗങ്ങൾക്ക്


7. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സർവ്വവ്യാപിയായ


8. ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ, പാപങ്ങൾ, അപരാധങ്ങൾ


9. ശിപായി റാങ്കുകാരൻ ഓഫിസറായി


10. ദിവ്യവ്യക്തിത്വത്തിനും അപ്പുറത്തായുള്ള


11. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ രാഷ്ട്രത്തിൽ പടർന്നു


12. ചട്ടക്കൂടിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആളെ


13. കാപട്യവും പ്രഹസനവും നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്ന


14. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമവും പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളും


15. വാനപ്രസ്ഥം


16. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളെ തുരത്തിയാൽ കലിയുഗ?


17. പ്രാകൃത ആചാരങ്ങളിൽ വെറങ്ങലിച്ചവയും


18. ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വവും സംസ്കൃത ഭാഷാ


19. അനുലോപ ബന്ധവും പ്രതിലോമ ബന്ധവും


20. ഒന്നാം പരിഷകളും രണ്ടാം പരിഷകളും


21. മുകളിലോട്ട് എടുത്തുചാടാനും, കീഴിൽ


22. അമ്പലവാസികളിലും ഉളള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ


23. അമ്പലവാസികളെക്കുറിച്ച് പൊതുവായി


24. മൂത്തത് അഥവാ മൂസ്സത് എന്നവരെക്കുറിച്ച്


25. പുഷ്പകരെക്കുറിച്ച്


26. ചാക്യാർമാർ


27. ഉള്ളിൽക്കയറിക്കൂടി സ്വന്തം സ്വർത്ഥതാൽപ്പര്യ


28. ചാക്ക്യാർ കൂത്ത്


29. ചാക്ക്യാർ നമ്പ്യാർ


30. തീയാട്ടുണ്ണികളും നമ്പീശന്മാരും


31. വാര്യർമാരെക്കുറിച്ച്


32. മാരാൻമാർ


33. ക്ഷത്രിയരെക്കുറിച്ച്


34. മലബാറിലെ ക്ഷത്രിയ കുടുംബങ്ങൾ


35. തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാ കുടുംബക്കാരെ


36. തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിലെ


37. നായർമാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നതിന്


38. മൃഗീയ ഭാഷാ സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്


39. നായർമാരുടെ ഉത്ഭവം


40. മേൽനോട്ടക്കാരും നിമയവാഴ്ച


41. നായർമാർക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള രക്തബന്ധ


42. നായർമാരിൽ ചിലർക്ക് ഹീനജന പൈതൃക


43. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ പടർന്നുപിടിപ്പുക്കുന്ന


44. ചർണ നായർമാരും ശൂദ്ര നായർമാരും


45. വിദേശീയരായ നായർമാരെക്കുറിച്ച്


46. വടക്കേ മലബാറിലെ ഉന്നത നായർമാരിലെ


47. മധ്യ നിലവാരത്തിലുള്ള നായർ ഉപ


48. നായർമാരിലെ ഏറ്റവും കീഴിലുള്ള ജന


49. യോഗി-ഗുരുക്കൾമാരും വയനാടൻ ചെട്ടികളും


50. തിരുവിതാംകൂറിലെ നായർമാരെക്കുറിച്ച്

bottom of page