top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 12. മലബാറിലെ നമ്പൂതിരിമാർ, അമ്പലവാസികൾ, നായർമാർ എന്നിവരെക്കുറിച്ച്

22. അമ്പലവാസികളിലും ഉളള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ

അമ്പലത്തിൽ വസിക്കുന്നവരാണ് അമ്പലവാസികൾ എന്ന് പറയാമെങ്കിലും, അമ്പലവാസി എന്ന വാക്കിന്റെ വ്യക്തമായ അർത്ഥം, അമ്പലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടകാര്യങ്ങൾ നിത്യതൊഴിലും വരുമാന മാർഗ്ഗവും ആയി ജോലിചെയ്യുകയും അതിൽനിന്നും നിത്യവരുമാനം സ്വരൂപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ആണ് എന്നതാവാം.


ഇവർ നിത്യവും ബന്ധപ്പെടുന്നതും അനുസരണം നൽകുന്നതും സാമൂഹിക ഘടനയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതങ്ങളിൽ ഉള്ള ഓത്തുള്ള നമ്പൂതിരികളോടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇക്കാര്യം ഇന്നതെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വർഗ്ഗവുമായി ഉപമിക്കുമ്പോൾ, ഐഏഎസ്സ് - ഐപിഎസ്സ് എന്നവരുടെ വളരെ കീഴിൽവരുന്ന പലതരം ജോലികളും ചെയ്യുന്നവർ ആണ് ഇവർ എന്ന് പറയാം എന്ന് തോന്നുന്നു.


പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ നമ്പൂതിരിമാർക്കും അമ്പലങ്ങൾക്കും കാറുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ആ കാറുകൾ ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാരും ഒരു അമ്പലവാസി ജാതിക്കാർ ആകുമായിരുന്നു.


ഇങ്ങിനെ പറയാൻ കാരണം മനസ്സിൽ പണ്ടെത്തെ ഒരു ഓർമ്മനിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ മാതാവ് ഏതാണ്ട് 1980കളുടെ ആദ്യകാലത്ത് ഒരു സർക്കാർ വകുപ്പിന്റെ മേധാവിയായി തൊഴിൽ ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടറിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഓർമ്മവരുന്നത്.


വകുപ്പ് മേധാവിക്ക് സർക്കാർ കാറും ഡ്രൈവറും ഉണ്ട്. Kerala State എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ചുവന്ന ബോഡുള്ള കാറ്. അക്കാലങ്ങളിൽ സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിൽ വളരെ വിരളമായിരുന്നു. ഇന്നത്തേതു പോലയല്ല.


ഈ കാറിന്റെ ഡ്രൈവർ, വകുപ്പ് മേധാവിയുടെ ഡ്രൈവറാണ്. ഈ ആൾക്ക് വൻ തലക്കനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കണ്ടറിഞ്ഞത്. റോഡ് സ്വന്തം സ്വകാര്യ സ്വത്താണ് എന്നതാണ് ഭാവം. മറ്റ് വാഹന ഡ്രൈവർമാറ് കണ്ടും അറിഞ്ഞും മാറി ഓടിച്ചുകൊള്ളണം. റോഡ് നിയമങ്ങൾ സർക്കാർ വാഹന ഡ്രൈവർമാർക്ക് ബാധകമല്ലതന്നെ.


ജനങ്ങളോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ ഈ ആൾ വളരെ പരുക്കൻ ഭാവമാണ് എടുത്തിരുന്നതെങ്കിലും, മേലുദ്യോഗസ്ഥരോട് വൻ അടിയാളത്തവും കൂറും ഈ ആൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. കീഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ പലവിധ വ്യക്തി വിരോധങ്ങളും വെറുപ്പുകളും അറപ്പുകളും നിലനിൽക്കാമെങ്കിലും, പൊതുജനവുമായി ഏറ്റുമുട്ടിനിൽക്കുന്ന ഇടത്ത് ഇവർ വളരെ സംഘടിതർ തന്നെയായിരിക്കും. ഈ ഒരു കാര്യം തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ ദിവാനായി ജോലിചെയ്ത ബൃട്ടിഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ Col Munro തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെക്കുറിച്ച് അന്ന് എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തിയ കാര്യം തന്നെയാണ്.


പോലീസുകാർ സർക്കാർ വാഹനങ്ങളെ അവരുടെ അരോചകമായ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുമായിരുന്നു.


ഒരിക്കൽ ഈ വാഹനം വെള്ളയമ്പലത്തിന് അടുത്തുവച്ച് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചു. മറ്റ് അപായങ്ങൾ യാതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഈ കാറിൽ അപ്പോൾ യാത്രചെയ്തിരുന്ന ഡെപ്യൂട്ടി വകുപ്പ് മേധാവി പറഞ്ഞത്, കാർഡ്രൈവറുടെ ഭാഗത്താണ് പൂർണ്ണമായ തെറ്റും നിയമരാഹിത്യവും എന്നാണ്.


ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ഉടമസ്ഥൻ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. എന്നാൽ അയാൾ കൂടുൽ പ്രയാസങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിയെന്നല്ലാതെ, അയാൾക്ക് യാതോരു ഉപകാരവും ലഭിച്ചില്ല എന്നാണ് ഓർമ്മ. കാരണം, പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെറും നീ, എടാ, എന്താടാ എന്നെല്ലാം വാക്കുകളിൽ നിർവ്വചിക്കപ്പെടുന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ മുതലാളിക്കും മാന്യമായ പരിഗണന ലഭിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല.


അതേ സമയം സർക്കാർ ഡ്രൈവർക്ക് യാതോരുവിധ ഞെട്ടിക്കലോ തരംതാഴ്ത്തലോ സംഭവിക്കില്ല. പോരാത്തതിന്, തന്റെ വകുപ്പ് മേധാവിയോട് തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പോലിസ് മേധാവിയോട് (Assistant Commissionerറോട്) സംസാരിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട്, അതു ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ ആൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുക.


ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം മലബാറിൽ വിജയപതാക പാറിപ്പറിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപുവരെ, അമ്പലങ്ങളിൽ ജോലിചെയ്യുന്നവർക്ക് നമ്പൂതിരി ഇല്ലങ്ങളിൽനിന്നും ഈ വിധമായുള്ള പരിഗണനയും സംരക്ഷണവും ലഭിക്കുമായിരുന്നു എന്നുതന്നെ കരുതാവുന്നതാണ്.


കീഴ്ജനം എന്ന ഒരു കൂട്ടർ മലബാറിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അമ്പലങ്ങളിൽ പണിചെയ്യുന്നവർ ഹീന ജോലിക്കാർ തന്നെയായിരിക്കും. കീഴ്ജനത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് ഇവരെ ഒരു തരം സാറമ്മാരായി നിലനിർത്തുക.


ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇവരെ അപമാനിക്കാനല്ല, മറിച്ച് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ പരമാർത്ഥങ്ങൾ ഓരോന്നായി എണ്ണിപ്പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതും പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രം.


മലബാറിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം പുതുതായി വെറും ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷാ പണ്ഡിത്യത്തെ മാത്രം ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓഫിസർ പ്രസ്ഥനം സൃഷ്ടിക്കുകയും, അവർക്ക് കീഴിലായി ഒരു പുതിയ സർക്കാർ യന്ത്രം പടുത്തുയർത്തുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി, നമ്പൂതിരിമാർ നിഷ്പ്രഭമായിത്തുടങ്ങി. അതോടുകൂടി, അമ്പലവാസികളുടേയും സാമൂഹിക പ്രാധാന്യത്തിനും കോട്ടം സംഭവിച്ചുതുടങ്ങി. ചിലരെങ്കിലും പിടിവിട്ട് സാമൂഹിക ആഴങ്ങളിലേക്ക് വീണിറ്റുമുണ്ടാവാം.


കീഴ്ജനമാണെങ്കിൽ സാമൂഹിക ആഴങ്ങളിലേക്ക് പിടിവിട്ടു വീഴുന്നവരെ ഭാഷാ കോഡുകളിലൂടെ കടിക്കാൻ വെമ്പെൽ കൊള്ളുന്നവരും ആയിരുന്നിരിക്കാം. വേദനാ ജനകമായ അനുഭവമായിരുന്നിരിക്കാം വീഴുന്നവരുടെ അനുഭവം.


ഇന്നുള്ള സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ ഇല്ലാതാവുകയും അതോടൊപ്പം വകുപ്പുമേധാവികളും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്താൽ, വകുപ്പു മേധാവികളുടെ ചൊൽപ്പടിക്കാരായ സർക്കാർ ഡ്രൈവർമാരും ശിപായിമാരും ഗുമസ്തരും മറ്റും നിർജ്ജീവമാവും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ.


അമ്പലവാസികളിൽ പെട്ടവർ ആരോക്കെയന്ന് പറയാം. ഈ നൽകുന്ന പട്ടിക മറ്റുപല എഴുത്തുകളിൽനിന്നും രേഖകളിൽനിന്നും പകർത്തിയെടുത്തതാണ്. അതിനാൽത്തന്നെ എത്രമാത്രം കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ആണ് ഇവയെന്ന് പറയാൻ ആവില്ല. എന്നിരുന്നാലും കാര്യമായ പിശകുകൾ കാണും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല.


മൂത്തത്

പുഷ്പകൻ

നമ്പീശൻ

തീയാട്ടുണ്ണി

ചാക്യാർ

നമ്പ്യാർ

അടികൾ

പിഷാരടി

മാരാർ

വാര്യർ

പൊതുവാൾ


ഇവരിൽ ചിലർ പൂണൂൽ ധരിക്കുന്നവരും ചിലർ പൂണൂൽ ധരിക്കാത്തവരും ആണ് പോലും.


അങ്ങിനെ നോക്കുമ്പോൾ, മലബാറിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം സ്ഥാപിതമാകുന്നതിന് മുൻപ്, സാമൂഹിക ഘടന താഴെ നൽകിയിട്ടള്ള രീതിയിൽ ആവാം എന്ന് ഒരു തോന്നൽ.


വെറും ഒരു തോന്നൽ മാത്രമാണ്. വ്യക്തമായി അറിയില്ല.


1. ഓത്തുള്ള നമ്പൂതിരിമാർ

2. ഓത്തില്ലാത്ത നമ്പൂതിരിമാർ

3. ക്ഷത്രിയർ

4. പൂണൂൽ ധരിക്കുന്ന അമ്പലവാസികൾ

5. ക്ഷത്രിയരാണ് എന്നോ അവരോട് അടുപ്പമുണ്ട് എന്നോ അവകാശപ്പെടുന്ന സമന്തനർ

6. പൂണൂൽ ധരിക്കാത്ത അമ്പലവാസികൾ.

7. വിവിധ നിലവാരങ്ങളിൽ ഉള്ള നായർമാർ


ഈ മുകളിൽ നൽകിയ വ്യത്യസ്ത ജനക്കൂട്ടങ്ങളെ ഇന്നത്തെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരിലെ വിവിധ നിലവാരങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.


ഇവർക്കെല്ലാം കീഴിൽവരുന്ന വിവിധ നിലവാരത്തിൽ ഉള്ള ഹീനജനം എന്നവരെ ഇന്നുള്ള വിവിധ നിലാരത്തിലുള്ള സാധാരണക്കാരുമായും ഉപമിക്കാം.


8. വ്യത്യസ്ത നിലവാരങ്ങളിൽ ഉള്ള കീഴ്ജനങ്ങൾ


എന്നാൽ പണ്ടും കച്ചവടക്കാർ എന്ന ഒരുകൂട്ടർ സാമൂഹത്തിന്റെ മുകൾത്തട്ടുമുതൽ താഴെതട്ടുവരെ ഉണ്ടായിരിന്നിരിക്കാം. അവരെ ഈ മുകളിൽ നൽകിയ പട്ടിയയിൽ ഏതെല്ലാം ഇടങ്ങളിൽ ചേർക്കാമെന്നതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല.


മുകളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള പട്ടികയിൽ അടികൾ, പിഷാരടി, മാരാർ, വാര്യർ, പൊതുവാൾ എന്നിവർ പൂണൂൽ ഇല്ലാത്തവർ ആണ് പോലും.


അങ്ങിനെ വരുമ്പോൾ, മൂത്തത്, പുഷ്പകൻ, നമ്പീശൻ, തീയാട്ടുണ്ണി, ചാക്യാർ, നമ്പ്യാർ എന്നീക്കൂട്ടർ പൂണൂലിടുന്ന അമ്പലവാസികളും,


അടികൾ, പിഷാരടി, മാരാർ, വാര്യർ, പൊതുവാൾ എന്നവർ പൂണൂലിടാത്ത അമ്പലവാസികളും ആണ്.


ഇവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങിനെയൊരു കൃത്യമായ വ്യത്യായം ഏതു കാരണത്താലാണ് വന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വിധ മുള്ള ഏതുകാര്യവും മനസ്സിലാക്കാൻ ഭാഷാകോഡുകളിലൂടെയുള്ള ഒരു എത്തിനോട്ടം പലവിധ വിവരങ്ങളും നൽകിയേക്കാം.


ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും യാതോരുവിവരവും ലഭിക്കാൻ സാധ്യത കാണുന്നില്ലതന്നെ.

1. മറ്റേതോ അദൃശ്യ വേദിയിൽ


2. സ്വസ്തി ചിഹ്നം, ഇരട്ട ആര്യന്മാർ,


3. പഴമയിലേക്കുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ


4. പഴമയിലെ അവ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ


5. വേദോപദേശങ്ങൾ സാർവ്വത്രികമായി


6. ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തിന്റൊ അംഗങ്ങൾക്ക്


7. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സർവ്വവ്യാപിയായ


8. ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ, പാപങ്ങൾ, അപരാധങ്ങൾ


9. ശിപായി റാങ്കുകാരൻ ഓഫിസറായി


10. ദിവ്യവ്യക്തിത്വത്തിനും അപ്പുറത്തായുള്ള


11. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ രാഷ്ട്രത്തിൽ പടർന്നു


12. ചട്ടക്കൂടിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആളെ


13. കാപട്യവും പ്രഹസനവും നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്ന


14. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമവും പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളും


15. വാനപ്രസ്ഥം


16. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളെ തുരത്തിയാൽ കലിയുഗ?


17. പ്രാകൃത ആചാരങ്ങളിൽ വെറങ്ങലിച്ചവയും


18. ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വവും സംസ്കൃത ഭാഷാ


19. അനുലോപ ബന്ധവും പ്രതിലോമ ബന്ധവും


20. ഒന്നാം പരിഷകളും രണ്ടാം പരിഷകളും


21. മുകളിലോട്ട് എടുത്തുചാടാനും, കീഴിൽ


22. അമ്പലവാസികളിലും ഉളള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ


23. അമ്പലവാസികളെക്കുറിച്ച് പൊതുവായി


24. മൂത്തത് അഥവാ മൂസ്സത് എന്നവരെക്കുറിച്ച്


25. പുഷ്പകരെക്കുറിച്ച്


26. ചാക്യാർമാർ


27. ഉള്ളിൽക്കയറിക്കൂടി സ്വന്തം സ്വർത്ഥതാൽപ്പര്യ


28. ചാക്ക്യാർ കൂത്ത്


29. ചാക്ക്യാർ നമ്പ്യാർ


30. തീയാട്ടുണ്ണികളും നമ്പീശന്മാരും


31. വാര്യർമാരെക്കുറിച്ച്


32. മാരാൻമാർ


33. ക്ഷത്രിയരെക്കുറിച്ച്


34. മലബാറിലെ ക്ഷത്രിയ കുടുംബങ്ങൾ


35. തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാ കുടുംബക്കാരെ


36. തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിലെ


37. നായർമാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നതിന്


38. മൃഗീയ ഭാഷാ സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്


39. നായർമാരുടെ ഉത്ഭവം


40. മേൽനോട്ടക്കാരും നിമയവാഴ്ച


41. നായർമാർക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള രക്തബന്ധ


42. നായർമാരിൽ ചിലർക്ക് ഹീനജന പൈതൃക


43. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ പടർന്നുപിടിപ്പുക്കുന്ന


44. ചർണ നായർമാരും ശൂദ്ര നായർമാരും


45. വിദേശീയരായ നായർമാരെക്കുറിച്ച്


46. വടക്കേ മലബാറിലെ ഉന്നത നായർമാരിലെ


47. മധ്യ നിലവാരത്തിലുള്ള നായർ ഉപ


48. നായർമാരിലെ ഏറ്റവും കീഴിലുള്ള ജന


49. യോഗി-ഗുരുക്കൾമാരും വയനാടൻ ചെട്ടികളും


50. തിരുവിതാംകൂറിലെ നായർമാരെക്കുറിച്ച്