top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 12. മലബാറിലെ നമ്പൂതിരിമാർ, അമ്പലവാസികൾ, നായർമാർ എന്നിവരെക്കുറിച്ച്

48. നായർമാരിലെ ഏറ്റവും കീഴിലുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾ

ഇനി നായർമാരാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന നായർമാരിലെ ഏറ്റവും കീഴിലുള്ള പല ജനവിഭാഗങ്ങളെയും എടുക്കാം. ഇവരിൽ ചിലരെങ്കിലും കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ ഉള്ളവരായിരുന്നിരിക്കാം. എന്നാൽ, മലബാറിലേക്ക് കുടിയേറിയപ്പോഴോ മറ്റോ അവർ വിചാരിച്ചരീതിയിൽ സാമൂഹിക സ്ഥാനമാനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാനോ നിലനിർത്താനോ പറ്റാതെ പോയവരായിരിക്കാം. അതുമല്ലായെങ്കിൽ അവരെ മറ്റ് ചിലർ കരുതിക്കൂട്ടി ഭാഷാകോഡുകളിലൂടെ തരംതാഴ്ത്തിയവരായിരിക്കാം.


ഭാഷാകോഡുകളിലൂടെ ഹീനജാതിയാക്കുക എന്ന കാര്യം ഏതാണ്ട് ഒരു കൂടോത്രം പോലുള്ള പദ്ധതിയാണ്. ഇത് ഇന്ന് ദക്ഷിണേഷ്യക്കാർ ഇങ്ഗ്ളണ്ടിൽ വളരെ പരസ്യമായിത്തന്നെ പ്രയോഗിച്ച് പാദേശിക ഇങ്ഗ്ളിഷുകാരിലെ പലരേയും ഹീനജാതിക്കാരും ഹീനജാതി തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരും ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. വിചിത്രം എന്ന് പറയെട്ടെ, ഈ വിവരം പ്രാദേശിക ഇങ്ഗ്ളിഷുകാരെ യാതോരു വിധത്തിലും മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ ആവുന്നില്ലതന്നെ. ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് പറയാം.


മലബാറിൽ പല ജനവിഭാഗങ്ങളും നായർ മേൽവിലാസം കൈവശപ്പെടുത്താൻ പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നു. അവർ നമ്പൂതിരിമാർക്ക് എന്തും നൽക്കാൻ തന്നെ തയ്യാറായിരുന്നിരിക്കാം. എന്നാൽ നായർ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ അവർക്ക് ഇതിനുള്ള അവസരം നൽകില്ലതന്നെ.


ഇവരിൽ പലർക്കും മറ്റ് പലരീതിയിലും നായർനാമങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്താനുള്ള ന്യായീകരണങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. എന്നാലൊന്നും നായർ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഇവരെ അംഗീകരിക്കുകയോ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല.


ഈ വിധമായുള്ള കൂട്ടരെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്നത്.


ആദ്യം പറയേണ്ടുന്നത് ഉന്നത നായർമാർക്ക് അയിത്തമായ നാല് കൂട്ടം നായർമാരെക്കുറിച്ചാണ്.


1. വെളുത്തേടത്ത് നായർ (വെളുത്തേടൻ, വണ്ണത്താൻ)


2. വിളക്കിത്തല നായർ (വിളക്കിത്തലവൻ)


3. കടുപട്ടൻ


4. ശാലിയ, ചാലിയ (ചാലിയൻ)1. വെളുത്തേടൻ എന്നത് വെളുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ആണ് പോലും. ഇവർ തന്നെയാണ് വണ്ണത്താൻമാർ. വണ്ണത്താൻ എന്നത് അലക്കുകാരൻ ആണ്.


2. വിളക്കിത്തലവൻ മുടിവെട്ടുകാരൻ ആണ്.


3. കടുപട്ടൻ എന്നവർക്ക് ഉള്ള മറ്റൊരു പേര് എഴുത്തച്ഛൻ എന്നാണ്. ഇവർ എഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നവർ ആണ് പോലും.


4. ചാലിയനെ തെരുവൻ എന്നും പറയും പോലും. തെരുവൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം ഇവർ അവരുടേതായ തെരുവുകളിൽ വീടുകെട്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ഇവർ നെയ്ത്തുകാരാണ്.


ഈ നാലുകൂട്ടരും നായർമാരാണ് എന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഉള്ളവരാണ് എങ്കിലും, ചില വെളുത്തേടന്മാർ മാത്രമേ 'നായർ' എന്ന സ്ഥാനനാമം അവരുടെ പേരിന് പിന്നിൽ ചേർക്കാനുള്ള ധൈര്യവും ധിക്കാരവും കാണിക്കാറുള്ളു പോലും. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതിനുള്ള മനോധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല.


1. വെളുത്തേടന്മാർ മരുമക്കത്തായക്കാരാണ്. ഇവർ കഴിവതും നായർ ആചാരങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഇവരുടെ ശവദാഹകർമ്മങ്ങളിൽ അട്ടിക്കുറിശ്ശി നായർമാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ലഭിക്കില്ലായിരിക്കാം. അതിനാൽ തന്നെ ഈ കാര്യം അവരിലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഉപവിഭാഗക്കാർ നടത്തും. അവരുടെ പേര് Pothuvan, Talikkundavar, കാവുതീയൻ എന്നൊക്കെയാണ് പോലും. ഇവർ മുടിവെട്ടുകാരണ്. ഇവരെ വെളുത്തേടന്മാർ അവരിലെ കീഴ്ജനമായാണ് കാണുക പോലും.


വടക്കേ മലബാറിൽ വണ്ണത്താൻമാർക്ക് എട്ട് exogamous ഇല്ലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പോലും.


കൊളകണ്ട (Kolankada), മലകുളങ്ങര (Malakulangara), മലോട്ട് (Malot), മുണ്ടയാട് (Mundayad), ചേലോര (Chelora), തൃച്ചമ്പരം (Trichambaram) എന്നിവയാണ് ഇവയിൽ ആറ് ഇല്ലങ്ങൾ.


എന്നാൽ ഏറനാടും മറ്റ് ദക്ഷിണ മലബാർ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇവരിൽ ഉന്നതരായ വെളുത്തേടന്മാർ കൂടാതെ മറ്റ് മുന്ന് ഉപവിഭാഗങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ടായിരുന്നു പോലും. ഇതിൽ ഉന്നതരായ വെളുത്തേടൻമാരെ 'ക്ഷേത്ര വെളുത്തേടൻ' എന്നാണ് പറയപ്പെടുക പോലും.


വണ്ണത്താൻ (Vannattan), മുണ്ടപ്പാടൻ (Mundapada), ഇറാൻകൊല്ലി (Irankolli) എന്നിവരാണ് മറ്റ് മൂന്ന് കൂട്ടം പേർ. ഈ കൂട്ടരെ ആദ്യത്തെ കൂട്ടർക്ക് കീഴെയായാണ് മറ്റുള്ളവർ കാണുക. ആദ്യ കൂട്ടർ endogamous ആണ്. എന്നുവച്ചാൽ സ്വന്തം ജാതിയിൽ നിന്നുമാണ് വിവാഹം കഴിക്കുക.


2. വിളക്കിത്തലവന്മാരും നായർ ജീവിത ശൈലികൾ ആണ് കഴിവതും പിന്തുടരുക. വടക്കേ മലബാറിൽ ഇവർ നവിതൻ അഥവാ നവിയൻ എന്നും വളിഞ്ചിയൻ (Valinchian) എന്നും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കൂട്ടരായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പോലും.


ദക്ഷിണ മലബാറിൽ ഇവർ മക്കത്തായക്കാരാണ്. എന്നാൽ ഉത്തര മലബാറിൽ നവിതന്മാർ മക്കത്തായക്കാരും, വളിഞ്ചിയന്മാർ മരുമക്കത്തായക്കാരും ആയിരുന്നു പോലും. നവിതന്മാരും പല exogenous ഇല്ലങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പോലും. എന്നാൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന് ഇവരുടെ ഇല്ലങ്ങളുടെ എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്താൻ ആയില്ലാ എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നത്.


അതേ സമയം വളിഞ്ചിയന്മാർ, വണ്ണത്താൻ ഇല്ലങ്ങളുടെ അതേ പേരുകൾ ഉള്ള എട്ട് ഇല്ലങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പോലും.


3. കടുപട്ടൻ എന്ന കൂട്ടർ പണ്ട് കടു ഗ്രാമത്തിലെ ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. അവർ ബുദ്ധ മതത്തിന് പിന്തുണ നൽകിയതിനാൽ അവരെ മറ്റുള്ളവർ തരം താഴ്ത്തിയതാണ് പോലും. ഇവർ മക്കത്തായക്കാരാണ്.


4. ചാലിൻമാർ നിശ്ചയമായും ദക്ഷിണേഷ്യയുടെ കിഴക്കൻ തീരദേശങ്ങളിൽനിന്നും കുടിയേറിയവർ ആണ് എന്ന് Malabar and Anjengoയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവരുടെ വാസസ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും ഈ വിവരത്തിന് പിന്തുണ ഏകുന്നുണ്ട് പോലും. അവർ അവരുടേതായ തെരുവുകളുടെ ഇരുവശത്തുമായി വീടുകൾകെട്ടിയാണ് ജീവിക്കാറ് എന്നു തോന്നുന്നു.


ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴമ ഈ വിധമാണ്:


ഇവർ പണ്ട് ഉന്നത ജാതിക്കാരായിരുന്നുപോലും. ഇവരിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ആസക്തിയെന്നോളം നിലനിന്നിരുന്ന ഗണപതി ആരാധാനാ സമ്പ്രദായം കോഴിക്കോട് പരിചയപ്പെടുത്താനായി Calicut രാജ്യത്തിലെ ഒരു രാജാവ് ഇവരെ ഇറക്കുമതിചെയ്തതാണ് പോലും.


ഈ കൂട്ടർക്ക് വേണ്ടുന്ന ജീവിത സൌകര്യങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും ഒരുക്കാനും ആയി രാജാവ് ഒരു മന്ത്രിയെ (മങ്ങാട്ടച്ഛൻ) ഉത്തരവാദപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കൂട്ടർ, അവർക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ പരിതാപകരമായ നിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് നിത്യവും പരാതി പറയുന്നത് കേട്ട് ഈ മന്ത്രിക്ക് ഇവരോടു വൻ വിരോദം വന്നുപോലും.


ഈ മന്ത്രി ഭക്ഷണത്തിൽ രഹസ്യമായി മത്സ്യം കലർത്തി ഇവർക്ക് നൽകി. ഇതു കഴിച്ചതോടുകൂടി ഇവരുടെ ഉന്നത ജാതിസ്ഥാനം അലങ്കോലപ്പെട്ടു.


Madrasസിലും ദക്ഷിണേഷ്യയുടെ മറ്റ് കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന ജാതിക്കുള്ളിലെ വലതു കൈ, ഇടതു കൈ വിഭജനം (Right hand – Left hand) മലബാറിൽ പൊതുവായി കാണപ്പെടാത്ത ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിഭാസമാണ്. മലബാറിൽ ചാലിയൻമാരിൽ മാത്രമേ ഈ വിധമായുള്ള ജാതിക്കുള്ളിലെ വിഭജനം കാണുന്നുള്ളു പോലും.


എന്നാൽ Travancore State Manualൽ ഈ ഇടതുകൈ, വലതുകൈ ജാതി വിഭജനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാധിക്കുന്നുണ്ട്. തിരുവിതാംകൂറിന്റെ പൈതൃകത്തിൽ ഉള്ള തമിഴ് ബന്ധത്തേയും, മലബാറുമായുള്ള ബന്ധക്കുറവിനേയും ആവാം ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.


ചാലിയൻമാരിൽ ഈ വിഭജനം ഒരു കടുത്ത രൂപത്തിൽ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലും. ഇടതു കൈ വിഭാഗം വലതു കൈ വിഭാഗത്തെ സ്പർശിച്ചാൽ, അത് ഒരു വൻ അപരാധവും അശുദ്ധമാക്കലും ആയി വലതു കൈക്കാർ കാണും പോലും.


തെയ്യം പോലുള്ള പല ആദ്ധ്യാത്മിക ചടങ്ങുകളിലും ഇവർക്ക് വൻ ആസക്തിയുണ്ട് പോലും. ഇവരിലെ ചിലർ തന്നെ കോമരങ്ങൾ ആയി നൃത്തമാടും. ഈ വിധ ചടങ്ങുകൾ ഭഗവതിക്കും വേട്ടക്കൊരുമകനും ഗുളികനും ആയി ആണ് നടത്തപ്പെടുക പോലും.


ഇവരിലെ പുല പത്തു ദിവസമാണ്. ഉന്നത ജാതിക്കാരുടെ പുലയാണ് ഇത് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവർക്ക് ശുദ്ധികർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നത് 'തളിക്കുന്നവൻ' എന്ന കൂട്ടരാണ്. ഈ 'തളിക്കുന്നവൻ' എന്ന കൂട്ടർ ഇവരിലെ തന്നെയുള്ള ഒരു കീഴ്ജന വിഭാഗമാണ് പോലും.


ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ കോഡുകളുടെ സവിശേഷതകളിലൂടെ ഒന്ന് വീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.


a. ഒന്നാമതായി പറയാനുള്ളത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷാ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുന്നത് പോലെയല്ലാ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറേണ്ടത്.


ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പ്രദേശങ്ങളിൽ കയറിവരുമ്പോൾ, ആ പ്രദേശത്ത് ഭാഷാ കോഡുകളിൽ വൻ മഹത്വം നൽകുന്ന വിവരങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും ബന്ധ സൂചനകളും ഉന്നത കാര്യങ്ങളിൽ പാണ്ഡിത്യവും ഉന്നത മേൽവിലാസവും മറ്റും മുൻകൂറായി മനസ്സിലും ചുറ്റുവട്ടത്തിലും കൈവശമുള്ള വസ്തുക്കളിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണം.


ഇതിന് പകരം ഹീനനിലവാര ബന്ധങ്ങളും ബന്ധ സൂചനകളും ഹീന തൊഴിൽ നൈപുണ്യവും ഹീന കാര്യങ്ങളിൽ പാണ്ഡിത്യവും ഹീന തൊഴിൽ ആയുധങ്ങളും മഹത്വം തുളുമ്പാത്ത മേൽവിലാസവും മറ്റുമായി കടന്നുവന്നാൽ, ഇന്ന് വിശ്വാവിഖ്യാതം ആണ് എന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന ഭാരതീയ ആതിഥ്യമര്യാദയുടെ തനിനിറം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. ഭാഷാ കോഡുകളിൽ തരംതാഴ്ത്തപ്പെട്ടാൽ തലയുയർത്താൻ പോലും പറ്റില്ല.


യഹൂദരും സുറിയാനി കൃസ്ത്യാനികളും തിരുവിതാംകൂറിൽ കുടിയേറിവന്നപ്പോൾ വളരെ കുരുട്ടു ബുദ്ധിയോടും വൻ ബുദ്ധിവൈഭവത്തോടും കൂടി പ്രാദേശിക കുട്ടിരാജാവിൽ നിന്നും വൻ സാമൂഹിക സ്ഥാനം ഒരു ഉടമ്പടിയായി എഴുതിവാങ്ങിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ അവർ അടിമകൾ ആകുന്നതിന് പകരം അടിമ ഉടമകളായി തിരുവിതാംകൂറിൽ ജീവിച്ചു വിലസി.


b. രണ്ടാമതായി പറയാനുള്ളത്, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരിൽ ഏത് നിലവാരത്തിലുള്ളവരിലും 'അങ്ങ് - നീ' എന്ന, 180 ഡിഗ്രി എതിർ കോണുകളിൽ ആളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന, ബന്ധത്തിന്റെ കോഡുകൾ ഏത് സംഭാഷണത്തിലും പരാമർശത്തിലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തരീതിയിൽ നിലനിൽക്കും.


ഇക്കാരണത്താൽ കീഴ് ജനമായി അറിയപ്പെടുന്ന ജനവിഭാഗത്തിലും അവർക്കുതന്നെയായി ഹീന തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന അവരിൽ തന്നെയുള്ളവരെ അവർ അറപ്പോടും തരംതാഴ്ത്തിയും വീക്ഷിക്കും. ഈ വിധം വീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർ സാവധാനത്തിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഹീന വിഭാഗമായി മാറും.


c. മൂന്നമതായി പറയാനുള്ളത്, പുറത്ത് നിന്നും കടന്നുവന്ന് പ്രാദേശിക ഉന്നതരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഉയരങ്ങളിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാൽ, കൂടെനിന്നു സഹായിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നിൽനിന്നും കുത്തുക എന്ന ഒരു പദ്ധതി പലരും ചെയ്യും എന്നും മനസ്സിലാക്കുക. പുതിയ മേലാളന്മാരായി വളരാൻ സാധ്യതയുള്ളവരെ കാലേകൂട്ടി മണത്തറിഞ്ഞ്, കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ ആക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ മനഃശാസ്ത്രം നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. മങ്ങാട്ടച്ഛൻ ചെയ്ത കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.


d. നാലമതായി പറയാനുള്ളത്, 'ഇല്ലം' എന്ന പ്രയോഗം പല ജാതിക്കാരും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ്. അവരെല്ലാം നമ്പൂതിരിമാരെ അനുകരിക്കാനോ, അതുമല്ലായെങ്കിൽ അവർക്ക് ബ്രാഹ്മണ പാരമ്പര്യം ഉണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനോ ആയിരുന്നിരിക്കാം ഈ 'ഇല്ലം' എന്ന പദപ്രോയോഗം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നിരിക്കുക എന്ന് തോന്നുന്നു.

1. മറ്റേതോ അദൃശ്യ വേദിയിൽ


2. സ്വസ്തി ചിഹ്നം, ഇരട്ട ആര്യന്മാർ,


3. പഴമയിലേക്കുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ


4. പഴമയിലെ അവ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ


5. വേദോപദേശങ്ങൾ സാർവ്വത്രികമായി


6. ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തിന്റൊ അംഗങ്ങൾക്ക്


7. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സർവ്വവ്യാപിയായ


8. ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ, പാപങ്ങൾ, അപരാധങ്ങൾ


9. ശിപായി റാങ്കുകാരൻ ഓഫിസറായി


10. ദിവ്യവ്യക്തിത്വത്തിനും അപ്പുറത്തായുള്ള


11. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ രാഷ്ട്രത്തിൽ പടർന്നു


12. ചട്ടക്കൂടിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആളെ


13. കാപട്യവും പ്രഹസനവും നിറഞ്ഞുതുളുമ്പുന്ന


14. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമവും പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളും


15. വാനപ്രസ്ഥം


16. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളെ തുരത്തിയാൽ കലിയുഗ?


17. പ്രാകൃത ആചാരങ്ങളിൽ വെറങ്ങലിച്ചവയും


18. ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വവും സംസ്കൃത ഭാഷാ


19. അനുലോപ ബന്ധവും പ്രതിലോമ ബന്ധവും


20. ഒന്നാം പരിഷകളും രണ്ടാം പരിഷകളും


21. മുകളിലോട്ട് എടുത്തുചാടാനും, കീഴിൽ


22. അമ്പലവാസികളിലും ഉളള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ


23. അമ്പലവാസികളെക്കുറിച്ച് പൊതുവായി


24. മൂത്തത് അഥവാ മൂസ്സത് എന്നവരെക്കുറിച്ച്


25. പുഷ്പകരെക്കുറിച്ച്


26. ചാക്യാർമാർ


27. ഉള്ളിൽക്കയറിക്കൂടി സ്വന്തം സ്വർത്ഥതാൽപ്പര്യ


28. ചാക്ക്യാർ കൂത്ത്


29. ചാക്ക്യാർ നമ്പ്യാർ


30. തീയാട്ടുണ്ണികളും നമ്പീശന്മാരും


31. വാര്യർമാരെക്കുറിച്ച്


32. മാരാൻമാർ


33. ക്ഷത്രിയരെക്കുറിച്ച്


34. മലബാറിലെ ക്ഷത്രിയ കുടുംബങ്ങൾ


35. തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാ കുടുംബക്കാരെ


36. തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിലെ


37. നായർമാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നതിന്


38. മൃഗീയ ഭാഷാ സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്


39. നായർമാരുടെ ഉത്ഭവം


40. മേൽനോട്ടക്കാരും നിമയവാഴ്ച


41. നായർമാർക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള രക്തബന്ധ


42. നായർമാരിൽ ചിലർക്ക് ഹീനജന പൈതൃക


43. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ പടർന്നുപിടിപ്പുക്കുന്ന


44. ചർണ നായർമാരും ശൂദ്ര നായർമാരും


45. വിദേശീയരായ നായർമാരെക്കുറിച്ച്


46. വടക്കേ മലബാറിലെ ഉന്നത നായർമാരിലെ


47. മധ്യ നിലവാരത്തിലുള്ള നായർ ഉപ


48. നായർമാരിലെ ഏറ്റവും കീഴിലുള്ള ജന


49. യോഗി-ഗുരുക്കൾമാരും വയനാടൻ ചെട്ടികളും


50. തിരുവിതാംകൂറിലെ നായർമാരെക്കുറിച്ച്