top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 6 മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്

4.ധനവാൻ ദരിദ്രവാസിയായി സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന അസ്വാഭാവിക ഓമനത്വം

കമ്പ്യൂട്ടറുമായും ഇന്റർനെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലുകൾക്ക് വേണ്ടി അമേരിക്കയിലേക്ക് കടന്നവരിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് തെലുങ്കരായിരുന്നു. അത് അന്നത്തെക്കാലത്ത് ഒരു വിചിത്രമായ കാര്യമായിരുന്നു. പൊതുവെ തീവണ്ടികളിലും മറ്റും തെലുങ്കരെ കണ്ടാൽ വളരെ നിലവാരം കുറഞ്ഞവരായാണ് കാണപ്പെടുക, അന്ന്.


എന്നാൽ ഈ വിഷയം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റെല്ലാ ഭാഷക്കാർക്കും ബാധകമാണ് എന്നുളളതാണ് വാസ്തവം. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത നിലവരാങ്ങളായ ആളുകൾ എല്ലാ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിലും ഉണ്ട്. ഭാഷാകോഡുകളിൽ താഴെനിൽക്കുന്നവരും, ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്നവരും.


ഉദാഹരണത്തിന് ഹിന്ദി സനിമയിൽ പാവപ്പെട്ടവരായി അഭിനയിക്കുന്നവരെ പോലുള്ള പാവപ്പെട്ടവരെ പൊതുവായി കാണാൻ പ്രയാസമാണ്. സിനിമയിലെ പാവപ്പെട്ടവരായി അഭിനയിക്കുന്നവർ മിക്കവരും ഭാഷാകോഡുകളിൽ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്.


ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും പലരും അമേരിക്കയിൽ പോയി വൻ ഐടി വ്യാപാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. അവർ അവരുടെ കുടുംബക്കാരെയും, ബന്ധുജനങ്ങളെയും, പോരാത്തതിന്, അവരുടെ വീട്ടുജോലിക്കാരെയും, ഡ്രൈവർമാരെയും മറ്റും സോഫ്ട്വേർ എഞ്ചിനിയർമാർ എന്ന തൊഴിൽ നിർവ്വചനത്തിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് കടത്തി.


ഇത് ഒരു വൻ തെമ്മാടിത്തമായി ഇന്ത്യയിലെ പത്രങ്ങളിൽ ചിലർ എഴുതി. എന്നാൽ വാസ്തവം ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്താണ്. സോഫ്ട്വേർ എഞ്ചിനിയറുടെ തൊഴിലിന് സത്യത്തിൽ ഒരു വൻ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഇല്ലതന്നെ.


അതേ സമയം കമ്പ്യൂട്ടർ സയ്ൻസിൽ BScയും MScയും BTechക്കും എടുത്തവരിൽ പലർക്കും നേരിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വിദ്യകൾ പഠിച്ചവരുടെ നൈപുണ്യം ഇല്ലായെന്നും കണ്ടറിഞ്ഞിരുന്നു.


ഉദാഹരണത്തിന്, Varunaക്ക് ഏതാണ്ട് ഏഴുവയസ്സ് പ്രായമുളളപ്പോൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയ്ൻസ് ടീച്ചറായി ഒരു ഇങ്ഗ്ളിഷ് സ്ക്കൂളിൽ ജോലികിട്ടിയ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയ്ൻസിൽ BSc കഴിഞ്ഞ ഒരു വനിത, Adobe PhotoShop, Adobe Flash തുടങ്ങിയ ഏതാനുംകാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ Varunaയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം ഓർമ്മവരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നവർ വ്യക്തമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഓരോന്നിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് യാതോരു വിവരവും ഇല്ലാ എന്ന ഒരു തോന്നൽ മനസ്സിൽ ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിറച്ച്, അവ വെറുതെ പഠിപ്പിച്ച് അവയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പരീക്ഷകൾ നടത്തി, മാർക്ക് നൽകി, റാങ്ക് ലിസ്റ്റുണ്ടാക്കി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നു.


മലയാളികളും അനവധി ഈ വിധം അമേരിക്കയിലേക്ക് കടന്നിരുന്നു. വർഷം ഏതാണ്ട് 1990. അന്ന് അമേരിക്കയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തികച്ചും ഒരു ഇങ്ഗ്ളിഷ് മുഖച്ഛായയുള്ള ഒരു രാജ്യം. അതീവ ജീവിത നിലവാരങ്ങളുള്ള രാജ്യം. യാതോരുവിധ ദാരിദ്ര്യവും അവിടെ അന്ന് ഉളളതായ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.


കാണുന്ന രാജ്യങ്ങളുമായൊന്നും അമേരിക്കക്ക് യുദ്ധങ്ങൾ ഇല്ല. ബൃട്ടണിന്റേയും കാര്യം ഇത് പോലെ തന്നെ.


ഈ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാർ ഇരച്ചുകയറിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ഈ എഴുത്തുകാരൻ പണ്ട് എഴുതിയ March of the Evil Empires: English versus the feudal languages എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.

1. കുലത്തൊഴിലുകളെ നാമാവശേഷമാക്കിയ


2. അൽപന് ഐശ്വര്യംലഭിച്ചാൽ


3. കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷപഠിപ്പിക്കാൻ അവസരംവന്നു


4. ധനവാൻ ദരിദ്രവാസിയായിഅഭിനയിക്കുമ്പോൾ


5. വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തഇങ്ഗ്ളിഷുകാരുടെ നാട്


6. ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ നാറ്റിക്കാൻ പോയവർ


7. കുഗ്രാമ വിപ്ളവബദ്ധിജീവികളുടെ വിളയാട്ടം


8. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്അതീതമായുള്ള


9. ഭരണഘടനയെ വെറും നേരമ്പോക്കായിക്കാണുന്നവർ


10. ബുദ്ധിരാക്ഷസരിൽനിന്നുംജനത്തെ രക്ഷിച്ചത്


11. പോയ്മറഞ്ഞ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ


12. ഒഴുക്കിന് എതിരെ നീങ്ങുന്ന വിവരവിജ്ഞാനം


13. ജനങ്ങളെ അടിയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വൻ പ്രസ്ഥാനം


14. അന്യന്റെ നാശത്തിൽ ആനന്ദം ഏകുന്ന സംസ്കാഷമരം


15. താന്തോന്നിയുടെ ചില തോന്നലുകൾ


16. മലബാറിൽ കുട്ടിച്ചട്ടമ്പി ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ


17. ആളുകളെ വാക്ക് പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ കുടയാൻ


18. ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന


19. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ജനവാതിൽ


20. മലബാറിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക്


21. ആളുടെ സാമൂഹിക നിലവരാം നോക്കി


22. മാനസിക സമനിലതെറ്റിക്കുന്ന ഹൃസ്വ വാക്കുകൾ


23. നിഷേധാത്മകതയുടെ മൂർത്തീകരണമായവർ


24. വികിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് വരുന്ന നിഷേധാത്മകതയെ


25. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സമത്വാധിഷ്ടിതമായ


26. ഗുണമേന്മയുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള


27. വലിയവരും ചെറിയവരും എന്ന വിവേചനം ഇല്ലാ


28. വിക്റ്റോറിഎ്ൻ കാലഘട്ട സാംസ്ക്കാരികമൂല്യങ്ങൾ


29. സാമൂഹികാന്തരീക്ഷം മൃഗീയമാകുന്നതനുസരിച്ച്


30. വൻ വ്യക്തിത്വ കഴിവുകളും നേതൃത്വഭാവങ്ങളും


31. ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യൻ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ മുകൾപ്പരപ്പിൽ


32. മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത്


33. മാനസികമായി വക്രീകൃതമായവർ മുകളിൽ വന്നാൽ


34. ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ ഔപചാരിക ആശയവിനിമയം


35. എളുപ്പത്തിൽ കാര്യസാധ്യം ലഭിച്ചാൽ


36. മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉത്തേജനം നൽകുന്ന


37. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധം


38. ഔദ്യോഗിക തീരുമാനങ്ങൾ Judicious ആയിരിക്കേണം


39.നിങ്ങളും ഇങ്ങളും


40. അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു പത്തിയു


41. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം കൈവെടിഞ്ഞ് പോയ


42. വാക്കുകൾ നെയ്യുന്ന കാൽച്ചങ്ങലകൾ


43. ഇന്ത്യാക്കാരന്റെ കാൽക്കീഴിൽ പെട്ടുപോയവർ


44. പ്രദേശിക ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉഴുതു


45. ഔപചാരിക ചരിത്രം എന്ന കപട ചരിത്രം


46. മലബാർ വിശേഷങ്ങൾ


47. മലബാറിലെ ചരിത്രപരമായ യാഥാർത്ഥ്യം


48. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു എന്ന പൊട്ടക്കഥ


49. ബൃട്ടിഷ് മലബാറിലെ Direct recruit ഓഫിസർമാർ


50. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമത്വാധിഷ്ഠിത ഭാഷാ


bottom of page