top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 6 മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്

14. അന്യന്റെ നാശത്തിൽ ആനന്ദം ഏകുന്ന ഭാഷാ സംസ്ക്കാരം

പൊതുജനത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഗുരുതരമായ മാനസിക അധമത്തത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സാമൂഹികാന്തരീക്ഷമാണ് സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ ഉള്ളത്. ഈ മാസികാവസ്ഥയക്ക് ശക്തിയേകുന്ന പല ഘടകങ്ങളും നിലവിൽ ഉണ്ട്.


അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെയാണ്. സാമൂഹികമായി പൊതുജനത്തെ ഈ വിധ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾക്ക് പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന വേദിയാണ് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ പഠനം നടക്കുന്ന സ്കൂളുകളും മറ്റ് പഠന വേദികളും.


മറ്റെയാളുടെ പദ്ധതികൾ പരാജയപ്പെടുകയും, നിലംപരിശാകുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതീവ ആനന്ദം നൽക്കുന്ന കോഡുകളാണ് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉള്ളത്. കാരണം, നിലംപരിശാകാതെ വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ, മറ്റേയാൾ വെറും 'അവൻ' എന്നതിൽ നിന്നും വളർന്ന്, 'അയാൾ' എന്നും, അതിന് ശേഷം 'അദ്ദേഹം' എന്നും, 'സാർ' എന്നും, 'ഓര്' (അവർ) എന്നും ഉള്ള നിലയിലേക്ക് വളരും. ഇതിനേക്കാൾ അപകടകരമായ ഒരു മുന്നേറ്റം സങ്കൽപ്പിക്കാൽ കൂടി ആവില്ലതന്നെ.


സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ സാമൂഹിക അടിത്തറ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞുപോകുന്ന കാര്യമാണ് ഇത്.


ഇതിനാൽത്തന്നെയും, സർക്കാർ ഓഫിസിൽ പണിചെയ്യുന്നവരുടെ പാദസേവചെയ്ത് എങ്കിലും സ്വന്തം കാര്യം വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്. കാരണം, സമൂഹം ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ അല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ചിന്തിക്കുന്നത്.


സർക്കാർ ഓഫിസിലെ തൊഴിൽ വിരസമാവുന്നതിന്റെ മുഖ്യകാരണം, അതിനുള്ളിലെ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷമാണ്. എന്നാൽ, ഈ വിധ അന്തരീക്ഷം മാത്രം അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് കുറേയൊക്കെ ഇതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാമെങ്കിലും, ഒരു ഇങ്ഗ്ളിഷ് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ സൌകുമാര്യത കൈവരിക്കാൻ ആവില്ലതന്നെ.


പോരാത്തതിന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഇടത്ത് അടിയാളത്തം പ്രകടിപ്പിക്കാനും, പൊതുജനവും, കീഴ്ജീവനക്കാരും ഇത് നൽകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കേണ്ടിവരുന്നത് ഒരു പ്രശ്നം. പോരാത്തതിന്, ഓരോ തൊഴിൽ സ്ഥാനത്ത് വന്ന് പെടുമ്പോഴും, ആ സ്ഥാനത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഗമയും, ഗൌരവവും മറ്റും കപടമായി മുഖത്തും ഭാവത്തിലും വരുത്തേണ്ടിവരുന്നതും ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ. എന്നാൽ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിലും ബാധകമാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ തന്നെ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു മാനസിക വേവലാദിയാണ്.


അതേ സമയം അതിനേക്കാൾ വേവലാദിയുള്ളതാണ്, യാതോരു തൊഴിലും ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതും. എന്തെങ്കിലും കുറേപേരുടെ കൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സ്ഥാനവും, ചങ്ങാതിക്കൂട്ടവും, ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാൻപോലും ആവാത്ത തരത്തിലുള്ളതാണ് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷം.


ആള് ആരാണ് എന്ന് വ്യക്തമാകാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ ആളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോലും പ്രയാസം നേരിട്ടേക്കാം. എന്നാൽ, അവർ വല്ലരീതിയിലും വിലയിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ, അത് ശരിയല്ല, 'ഞാൻ അതിനേക്കാൾ വലിയ ആളാണ്' എന്ന ഭാവം നൽകിയാൽ, അതോടൊപ്പം വ്യക്തമായ തെളിവും നൽകിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ആ ആളെ കുറച്ച് കൂടി കോമാളിയാക്കാനാണ് നോക്കുക. അതേ സമയം വ്യക്തമായ തെളിവ് നൽകിയാൽ മറ്റുള്ളവർ വ്യക്തമായിത്തന്നെ മാപ്പ് പറയുകയും, ബഹുമാനം നൽകുകയും ചെയ്യും.


വേറൊരു പ്രശ്നം ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ വ്യക്തികളെ 'അവനെ'ന്നും 'അവളെ'ന്നും നിർവ്വചിച്ച് തരംതാഴ്ത്തി, തരം താഴ്ത്തുന്ന വിവരങ്ങൾ തമ്മിൽ പങ്കിട്ട്, പുളിച്ച ചിരിചിരിച്ച്, പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് മാനസികാനന്ദം ശേഖരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത ചര്യയുണ്ട്. ഇത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ മാത്രം ഉള്ള ഒരു സ്വഭാവഗുണം അല്ല. എന്നാൽ, സർക്കാർ തൊഴിൽ എന്നത് ഒരു വൻ പ്രസ്ഥാനമായി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ, ഈ വിധ പെരുമാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു വൻ കല്ലിക്കൽ ആയി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കും.


ഈ വിധ വെപ്രാളങ്ങളും വേവലാതികളും, വൈരാഗ്യങ്ങളും ഒന്നുംതന്നെയില്ലാത്ത ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷാ അന്തരീക്ഷം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവർ, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് പോകാൻ വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ, അതിൽ അത്ഭുതത്തിന് വകയില്ലതന്നെ. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷക്കാലത്തിനുള്ളിൽ കലർപ്പില്ലാത്ത ഇങ്ഗ്ളിഷ് സാമൂഹികാന്തരീക്ഷം ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോലും ദുഷിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. കാരണം, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാരുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്ത വേദികൾ അവിടങ്ങളിൽ ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട്.

1. കുലത്തൊഴിലുകളെ നാമാവശേഷമാക്കിയ


2. അൽപന് ഐശ്വര്യംലഭിച്ചാൽ


3. കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷപഠിപ്പിക്കാൻ അവസരംവന്നു


4. ധനവാൻ ദരിദ്രവാസിയായിഅഭിനയിക്കുമ്പോൾ


5. വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തഇങ്ഗ്ളിഷുകാരുടെ നാട്


6. ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ നാറ്റിക്കാൻ പോയവർ


7. കുഗ്രാമ വിപ്ളവബദ്ധിജീവികളുടെ വിളയാട്ടം


8. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്അതീതമായുള്ള


9. ഭരണഘടനയെ വെറും നേരമ്പോക്കായിക്കാണുന്നവർ


10. ബുദ്ധിരാക്ഷസരിൽനിന്നുംജനത്തെ രക്ഷിച്ചത്


11. പോയ്മറഞ്ഞ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ


12. ഒഴുക്കിന് എതിരെ നീങ്ങുന്ന വിവരവിജ്ഞാനം


13. ജനങ്ങളെ അടിയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വൻ പ്രസ്ഥാനം


14. അന്യന്റെ നാശത്തിൽ ആനന്ദം ഏകുന്ന സംസ്കാഷമരം


15. താന്തോന്നിയുടെ ചില തോന്നലുകൾ


16. മലബാറിൽ കുട്ടിച്ചട്ടമ്പി ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ


17. ആളുകളെ വാക്ക് പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ കുടയാൻ


18. ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന


19. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ജനവാതിൽ


20. മലബാറിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക്


21. ആളുടെ സാമൂഹിക നിലവരാം നോക്കി


22. മാനസിക സമനിലതെറ്റിക്കുന്ന ഹൃസ്വ വാക്കുകൾ


23. നിഷേധാത്മകതയുടെ മൂർത്തീകരണമായവർ


24. വികിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് വരുന്ന നിഷേധാത്മകതയെ


25. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സമത്വാധിഷ്ടിതമായ


26. ഗുണമേന്മയുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള


27. വലിയവരും ചെറിയവരും എന്ന വിവേചനം ഇല്ലാ


28. വിക്റ്റോറിഎ്ൻ കാലഘട്ട സാംസ്ക്കാരികമൂല്യങ്ങൾ


29. സാമൂഹികാന്തരീക്ഷം മൃഗീയമാകുന്നതനുസരിച്ച്


30. വൻ വ്യക്തിത്വ കഴിവുകളും നേതൃത്വഭാവങ്ങളും


31. ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യൻ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ മുകൾപ്പരപ്പിൽ


32. മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത്


33. മാനസികമായി വക്രീകൃതമായവർ മുകളിൽ വന്നാൽ


34. ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ ഔപചാരിക ആശയവിനിമയം


35. എളുപ്പത്തിൽ കാര്യസാധ്യം ലഭിച്ചാൽ


36. മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉത്തേജനം നൽകുന്ന


37. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധം


38. ഔദ്യോഗിക തീരുമാനങ്ങൾ Judicious ആയിരിക്കേണം


39.നിങ്ങളും ഇങ്ങളും


40. അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു പത്തിയു


41. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം കൈവെടിഞ്ഞ് പോയ


42. വാക്കുകൾ നെയ്യുന്ന കാൽച്ചങ്ങലകൾ


43. ഇന്ത്യാക്കാരന്റെ കാൽക്കീഴിൽ പെട്ടുപോയവർ


44. പ്രദേശിക ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉഴുതു


45. ഔപചാരിക ചരിത്രം എന്ന കപട ചരിത്രം


46. മലബാർ വിശേഷങ്ങൾ


47. മലബാറിലെ ചരിത്രപരമായ യാഥാർത്ഥ്യം


48. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു എന്ന പൊട്ടക്കഥ


49. ബൃട്ടിഷ് മലബാറിലെ Direct recruit ഓഫിസർമാർ


50. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമത്വാധിഷ്ഠിത ഭാഷാ