top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 6 മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്

7. കുഗ്രാമ വിപ്ളവ ബദ്ധിജീവികളുടെ വിളയാട്ടം

Varuna, C+ പഠിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ എഴുത്തുകാരൻ ചെറിയ തൊതിൽ Visual Basic അതേ സ്ഥാപനത്തിൽനിന്നും പഠിച്ചെടുത്തിരുന്നു. അത് ആ സ്ഥാപത്തിന്റെ ഉടമയായ ചെറുപ്പക്കാരൻ സൌകര്യപ്പെടുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ എഴുത്തുകാരന് പറഞ്ഞും പരിശീലിപ്പിച്ചും ചെയ്യലായിരുന്നു. ആ ആൾക്ക് അതിനാലുളവാകുന്ന ഗുണം തന്റെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് നൈപുണ്യം കുറച്ച് കൂടി ഉയർത്താനാകും എന്നുള്ളതായിരുന്നു.


ഈ കാരണത്താൽ ഈ എഴുത്തുകാരന് Varunaയെ Visual Basic വീട്ടിലിരുന്ന് പലപ്പോഴും പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിരുന്നു. പോരാത്തതിന്, രണ്ടും പേരും കൂടി MySqlഉം ചെറിയതോതിൽ, ഓൺലൈൻ പഠനപദ്ധതികൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു.


ഈ അവസത്തിലാണ്, കുടുബക്കാരും, ചില വിപ്ളവ ബദ്ധിജീവികളും മറ്റും പിന്നണിയിൽ നിന്നും കരുക്കൾ നീക്കിയത്. നാട്ടിൽ യാതോരുവിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാതെ ആളുകൾ വളരുകയോ? കുട്ടികൾ വളർന്നുവന്ന് ഡോക്ടറാകണ്ടെ, എഞ്ചിനിയർ ആകണ്ടെ, ഐഏഎസ് എടുക്കണ്ടെ, ഐപിഎസ് എടുക്കണ്ടെ, മറ്റുള്ളവരെ തരംതാഴ്ത്തി വളരണ്ടെ?


അമ്മയല്ലെ, അമ്മിഞ്ഞയല്ലെ, അമ്മിഞ്ഞപ്പാലല്ലെ, അമ്മയല്ലെ, മാതാവല്ലെ, മാതൃത്വമല്ലെ, മലയാളം? അമ്മയെ ഗൌനിക്കാതെ വളരുകയോ, മാതൃത്വത്തെ മാനിക്കാതെ ജീവിക്കുകയോ? കുറ്റമല്ലെ, രാജ്യദ്രോഹമല്ലെ? ഇങ്ങിനെ പോകുന്നു വിപ്ളവ വായാടിത്തം.


ശ (https://t.me/BooksVICTORIA/1074)ുദ്ധമായ വിഡ്ഢിത്തങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. കാരണം, മലബാറിൽ ഇന്ന് മലായളം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാഷ, വന്നത് തന്നെ തിരുവിതാംകുറിൽ നിന്നും ചില തത്പരകക്ഷികൾ കരുതിക്കൂട്ടി, ഇറക്കുമതിചെയ്താണ് പടർന്നത്. ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ മലബാറിയെന്നും, ഏതാണ്ട് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് മലയാളം എന്നും പറയപ്പെടുന്ന മലബാറിലെ ഭാഷയ്ക്ക്, ഇന്നുള്ള മലയാളവുമായി കാര്യമായ ബന്ധമില്ലതന്നെ. എന്നാൽ മലബാറിയിലെ ലിപികൾ ജർമൻ വംശജനായ ഗുണ്ടർട്ടും കൂട്ടരും കട്ടെടുത്ത് മലായളത്തിന് നൽകിയതാണ് എന്ന് ഈ എഴുത്തുകാരന് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു വിവരമോ, സന്ദേഹമോ, ലഭിച്ചിരുന്നു. മലബാറിനെ തിരുവിതാംകൂറിനോട് കൂട്ടിക്കിണച്ചതിന് പിന്നിൽ ഗംഭീരമായ ഗൂഡാലോചനകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു.


ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി ബൃട്ടിഷ് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച വിദ്യാഭ്യാസം, ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ വിഘടിപ്പിച്ചും, കുറേ പേരെ തരതാഴ്ത്തിയും, കുറച്ച് പേരെ ഗുണപ്പെടുത്തിയും, വ്യത്യസ്ത നിലവാരങ്ങൾ ഉള്ള പൌരന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുംമറ്റുമായ ശൈതാനിക സ്വഭാവങ്ങൾ ഉള്ള ഭാഷകളെ തുരത്തിവിട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നു.


എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞ്, നിർബന്ധമായി ആളുകളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഈ പൈശാചിക ഭാഷകളെ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ നിറയ്ക്കലാണ്.


ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ ഉപദ്വീപിലെ രണ്ടുപേർക്ക് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു. ഈ വിധ പൈശാചിക പ്രസ്ഥാങ്ങളിലേക്ക് വ്യക്തികളെ നിർബന്ധപൂർവ്വം പിടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പ്രോത്സാഹനം നൽകിയതിനാണ് ഇത് ലഭിച്ചത്.


ഇതിൽ ഒരു വിരുത, ഈ വിഡ്ഢി ആശയപ്രസ്ഥാനം നൽകിയ പഴുത് ഉപയോഗിച്ച്, ഈ ഉപഭൂഖണ്ടത്തിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് ഇങ്ഗ്ളണ്ടിലേക്ക് കടന്നുകളഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അവിടെനിന്നാണ് വിലസുന്നത്.


ദേവർകോവിൽന് അടുത്തുള്ള കുഗ്രാമത്തിലെ ചിലർക്ക് ഈ നോബൽ സമ്മനത്തിന്റെ ഒരു പങ്കിന് അർഹതയുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്.


കാരണം, നാട്ടിൽ വിപ്ളവം വരുത്തും, ജനങ്ങൾ എല്ലാരും സമന്മാരാകും, നാട്ടിൽ തേനും പാലും ഒഴുകും, എന്നെല്ലാം അവർക്ക് അറിയാം. എന്നാൽ, ആളുകൾ ഇഞ്ഞി, ഇങ്ങൾ എന്നോ, അതുമല്ലെങ്കിൽ നീ, നിങ്ങൾ, സാർ എന്നോ തരും തിരിഞ്ഞിരുന്നാൽ മുഖദാവിൽതന്നെ ആളുകൾ സമന്മാരാകില്ല എന്നുള്ള വിവരം പോലും ഇല്ലാത്ത ഈ കുട്ടർക്ക് വിദ്യാഭ്യായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ലധാരണയാണ്. നാട് കുത്തിമറിക്കാനുള്ള വിപ്ളവവീര്യവും അവർക്ക് ഉണ്ട്.


1. കുലത്തൊഴിലുകളെ നാമാവശേഷമാക്കിയ


2. അൽപന് ഐശ്വര്യംലഭിച്ചാൽ


3. കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷപഠിപ്പിക്കാൻ അവസരംവന്നു


4. ധനവാൻ ദരിദ്രവാസിയായിഅഭിനയിക്കുമ്പോൾ


5. വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തഇങ്ഗ്ളിഷുകാരുടെ നാട്


6. ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ നാറ്റിക്കാൻ പോയവർ


7. കുഗ്രാമ വിപ്ളവബദ്ധിജീവികളുടെ വിളയാട്ടം


8. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്അതീതമായുള്ള


9. ഭരണഘടനയെ വെറും നേരമ്പോക്കായിക്കാണുന്നവർ


10. ബുദ്ധിരാക്ഷസരിൽനിന്നുംജനത്തെ രക്ഷിച്ചത്


11. പോയ്മറഞ്ഞ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ


12. ഒഴുക്കിന് എതിരെ നീങ്ങുന്ന വിവരവിജ്ഞാനം


13. ജനങ്ങളെ അടിയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വൻ പ്രസ്ഥാനം


14. അന്യന്റെ നാശത്തിൽ ആനന്ദം ഏകുന്ന സംസ്കാഷമരം


15. താന്തോന്നിയുടെ ചില തോന്നലുകൾ


16. മലബാറിൽ കുട്ടിച്ചട്ടമ്പി ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ


17. ആളുകളെ വാക്ക് പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ കുടയാൻ


18. ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന


19. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ജനവാതിൽ


20. മലബാറിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക്


21. ആളുടെ സാമൂഹിക നിലവരാം നോക്കി


22. മാനസിക സമനിലതെറ്റിക്കുന്ന ഹൃസ്വ വാക്കുകൾ


23. നിഷേധാത്മകതയുടെ മൂർത്തീകരണമായവർ


24. വികിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് വരുന്ന നിഷേധാത്മകതയെ


25. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സമത്വാധിഷ്ടിതമായ


26. ഗുണമേന്മയുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള


27. വലിയവരും ചെറിയവരും എന്ന വിവേചനം ഇല്ലാ


28. വിക്റ്റോറിഎ്ൻ കാലഘട്ട സാംസ്ക്കാരികമൂല്യങ്ങൾ


29. സാമൂഹികാന്തരീക്ഷം മൃഗീയമാകുന്നതനുസരിച്ച്


30. വൻ വ്യക്തിത്വ കഴിവുകളും നേതൃത്വഭാവങ്ങളും


31. ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യൻ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ മുകൾപ്പരപ്പിൽ


32. മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത്


33. മാനസികമായി വക്രീകൃതമായവർ മുകളിൽ വന്നാൽ


34. ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ ഔപചാരിക ആശയവിനിമയം


35. എളുപ്പത്തിൽ കാര്യസാധ്യം ലഭിച്ചാൽ


36. മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉത്തേജനം നൽകുന്ന


37. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധം


38. ഔദ്യോഗിക തീരുമാനങ്ങൾ Judicious ആയിരിക്കേണം


39.നിങ്ങളും ഇങ്ങളും


40. അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു പത്തിയു


41. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം കൈവെടിഞ്ഞ് പോയ


42. വാക്കുകൾ നെയ്യുന്ന കാൽച്ചങ്ങലകൾ


43. ഇന്ത്യാക്കാരന്റെ കാൽക്കീഴിൽ പെട്ടുപോയവർ


44. പ്രദേശിക ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉഴുതു


45. ഔപചാരിക ചരിത്രം എന്ന കപട ചരിത്രം


46. മലബാർ വിശേഷങ്ങൾ


47. മലബാറിലെ ചരിത്രപരമായ യാഥാർത്ഥ്യം


48. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു എന്ന പൊട്ടക്കഥ


49. ബൃട്ടിഷ് മലബാറിലെ Direct recruit ഓഫിസർമാർ


50. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമത്വാധിഷ്ഠിത ഭാഷാ


bottom of page