top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 6 മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്

10. അതിഗംഭീര ബുദ്ധിരാക്ഷസരിൽനിന്നും ജനത്തെ രക്ഷിച്ചത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാരാണ്

'വിവരത്തിൽ നിലവാരം കുറഞ്ഞവർ' എന്ന ഒരു പ്രയോഗം അപ്രതീക്ഷിതമായി കഴിഞ്ഞ എഴുത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് പോയി. ഇത് ഒരു പ്രകോപനപരമായ വാക്യപ്രയോഗമാണ്. പലപ്പോഴും തൊട്ടടുത്തുള്ള 'ലവന് എന്ത് അറിയാം? യതോരു വെവരവും ഇല്ലാത്തവനല്ലെ ലവൻ?' എന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള പല പദപ്രയോഗങ്ങളും പലപ്പോഴും വളരെ അടുത്ത് നിന്ന് പലരെപ്പറ്റിയും കോളജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കേട്ടിരുന്നു.


യാതോരു വിവരവും ഇല്ലാത്തവർ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാവാം. ഉണ്ടാവില്ലാ എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനുള്ള കരുത്തില്ല. എന്നാൽ ഇങ്ങിനെ യാതോരു വിവരവും ഇല്ലാത്ത ആരേയും ഈ എഴുത്തുകാരന് അറിയില്ല.


പഠിക്കുന്ന കാലത്ത്, യാതോരു വിവരവും ഇല്ലാത്തവരാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്ന് പലപ്പോഴും പലരും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവരുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐഏഎസ്സ്കാർക്ക് നല്ല വിവരമുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്.


എന്നാൽ വാസ്തവം പറയുകയാണെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വിവരം ഇല്ലാ എന്നുള്ളത് വിശ്വാസയോഗ്യമായ കാര്യമല്ല. മറിച്ച് കാര്യമായ വിവരവും കുരുട്ട് ബുദ്ധിയും വാക്ക് സാമർത്ഥ്യവും വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളും മറ്റും ഉള്ളവരാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തം എന്ന് തോന്നുന്നു.


ഈ ഒരു വിഷയം ഈ ഉപഭൂഖണ്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് പകുതിപ്രദേശത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം നടന്നിരുന്ന കാലത്ത് ഇവിടുണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ മാനസികനിലവാരവുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ്.


ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ അതി ബുദ്ധിമാന്മാരും, ഈ ഉപഭൂഖണ്ടത്തിലെ രാജാക്കളും ഭൂജന്മികളും, പ്രഭുക്കളും മറ്റും വിഡ്ഢികളും മറ്റും ആയിരുന്നു എന്നും മറ്റുമുള്ള രീതിയിൽ ചരിത്രപഠനത്തിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ കരുതിക്കൂട്ടി ആവശ്യാനുസരണം ചേർത്ത് എഴുതിക്കണ്ടിട്ടുണ്ട്.


എന്നാൽ വാസ്തവം ഇങ്ങിയെയല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നത്.


ഈ ഉപഭൂഖണ്ടത്തിലെ രാജാക്കളും, കുട്ടിരാജാക്കളും, പ്രഭുക്കളും, കുഗ്രാമ അധികാരികളും മറ്റും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിഗംഭീര ബുദ്ധിരാക്ഷസർ തന്നെയായിരുന്നു. കാര്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്ക് സ്വപ്നത്തിൽകൂടി സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതിലും അധികമായി ഇവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും മുൻകൂട്ടി കാണാനും ആയിരുന്നു. എന്തിന്, ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ മനസ്സിൽ കാണുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ കൂട്ടർക്ക് മാനത്ത് കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം.


എന്നിട്ടും എല്ലാവിധ സംഭവങ്ങളുടേയും അന്ത്യത്തിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് പക്ഷമാണ് വിജയകരമായി നിലനിന്നത്. ഇങ്ങിനെയുള്ള ചരിത്രപരമായ ഒരു സംഭവ വികാസത്തിൽ ഒരു വിരോധാഭാസം ഉണ്ട് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ.


ബുദ്ധിയും കുരുട്ടുബുദ്ധിയും, കാര്യപ്രാപ്തിയും, വാക്ക് സാമർത്ഥ്യവും, ആൾബലവും, വൻബഹുമാനങ്ങളും, അടിയാന്മാരും അടിമകളും, പാരമ്പര്യവും, ആഭിജാത്യവും, ആഡ്യത്വവും, തത്വസംഹിതകളും, വേദവാക്യങ്ങളും, മന്ത്രങ്ങളും, കൂടോത്രങ്ങളും, ഒച്ചപ്പാടും, കളരിയും, കളരിക്കുരിക്കളും, എന്തിന്, ഒടിയന്മാർവരെയുള്ള കൂട്ടർ, ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത വെറും സ്ത്രൈണ സ്വഭാവവും, നിഷ്ക്കളങ്കത്വവും, മാത്രം മുതലുള്ള പച്ചപരമാർത്ഥികളായ ഒരു കൂട്ടം ഇങ്ഗ്ളിഷ് വംശജരുടെ മുന്നിൽ അടിയറവച്ചത് എന്ത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു സങ്കീർണമായ വിപരീതസത്യം അല്ലതന്നെ.


വളരെ നിസ്സാരമായിത്തന്നെ വിശദീകരിക്കാനാവുന്ന സംഭവമാണ് ഇത്. ആദ്യത്തെക്കൂട്ടരുടെ മുഴുവൻ മാനസിക പദ്ധതിയും തമ്മിൽ പാരവെക്കാനും, മറ്റെ ആളെ കാൽതട്ടിവീഴ്ത്താനും, മുൻകൂറായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കാലേക്കൂട്ടി അടിച്ചിടാനും, കള്ളക്കുഴിയിൽ വീഴ്ത്താനും, ചതിക്കാനും, ചതിപ്പിക്കാനും അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാനും, ഭരണാധികാരം തട്ടിയെടുക്കാനും മറ്റുമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്.


അതേ സമയം തികച്ചും വിഡ്ഢിപരിവേഷത്തിൽ ഉള്ള ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ, സ്വന്തം വാക്ക് പാലിക്കാനും, താഴെക്കിടിയിലുള്ളവരെ ഉയർത്താനും, ശക്തമായ സംവിധാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും, കാര്യങ്ങൾ കാര്യക്ഷമായി നടപ്പിലാക്കാനും മറ്റുമാണ് അവരുടെ തുച്ഛമായ വിവരവും, വിവരക്കേടുകളും, സ്ത്രൈണ സ്വഭാവങ്ങളും, ഒച്ചപ്പാടില്ലായ്മയും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചത്.


ഇക്കാര്യം ഈ ഉപഭൂഖണ്ടത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ, ഇക്കൂട്ടരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതാണ്, കാലക്രമേണെ ഈ ഉപഭൂഖണ്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം പ്രദേശത്ത് ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജ്യമായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്.


1. കുലത്തൊഴിലുകളെ നാമാവശേഷമാക്കിയ


2. അൽപന് ഐശ്വര്യംലഭിച്ചാൽ


3. കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷപഠിപ്പിക്കാൻ അവസരംവന്നു


4. ധനവാൻ ദരിദ്രവാസിയായിഅഭിനയിക്കുമ്പോൾ


5. വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തഇങ്ഗ്ളിഷുകാരുടെ നാട്


6. ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ നാറ്റിക്കാൻ പോയവർ


7. കുഗ്രാമ വിപ്ളവബദ്ധിജീവികളുടെ വിളയാട്ടം


8. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്അതീതമായുള്ള


9. ഭരണഘടനയെ വെറും നേരമ്പോക്കായിക്കാണുന്നവർ


10. ബുദ്ധിരാക്ഷസരിൽനിന്നുംജനത്തെ രക്ഷിച്ചത്


11. പോയ്മറഞ്ഞ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ


12. ഒഴുക്കിന് എതിരെ നീങ്ങുന്ന വിവരവിജ്ഞാനം


13. ജനങ്ങളെ അടിയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വൻ പ്രസ്ഥാനം


14. അന്യന്റെ നാശത്തിൽ ആനന്ദം ഏകുന്ന സംസ്കാഷമരം


15. താന്തോന്നിയുടെ ചില തോന്നലുകൾ


16. മലബാറിൽ കുട്ടിച്ചട്ടമ്പി ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ


17. ആളുകളെ വാക്ക് പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ കുടയാൻ


18. ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന


19. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ജനവാതിൽ


20. മലബാറിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക്


21. ആളുടെ സാമൂഹിക നിലവരാം നോക്കി


22. മാനസിക സമനിലതെറ്റിക്കുന്ന ഹൃസ്വ വാക്കുകൾ


23. നിഷേധാത്മകതയുടെ മൂർത്തീകരണമായവർ


24. വികിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് വരുന്ന നിഷേധാത്മകതയെ


25. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സമത്വാധിഷ്ടിതമായ


26. ഗുണമേന്മയുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള


27. വലിയവരും ചെറിയവരും എന്ന വിവേചനം ഇല്ലാ


28. വിക്റ്റോറിഎ്ൻ കാലഘട്ട സാംസ്ക്കാരികമൂല്യങ്ങൾ


29. സാമൂഹികാന്തരീക്ഷം മൃഗീയമാകുന്നതനുസരിച്ച്


30. വൻ വ്യക്തിത്വ കഴിവുകളും നേതൃത്വഭാവങ്ങളും


31. ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യൻ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ മുകൾപ്പരപ്പിൽ


32. മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത്


33. മാനസികമായി വക്രീകൃതമായവർ മുകളിൽ വന്നാൽ


34. ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ ഔപചാരിക ആശയവിനിമയം


35. എളുപ്പത്തിൽ കാര്യസാധ്യം ലഭിച്ചാൽ


36. മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉത്തേജനം നൽകുന്ന


37. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധം


38. ഔദ്യോഗിക തീരുമാനങ്ങൾ Judicious ആയിരിക്കേണം


39.നിങ്ങളും ഇങ്ങളും


40. അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു പത്തിയു


41. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം കൈവെടിഞ്ഞ് പോയ


42. വാക്കുകൾ നെയ്യുന്ന കാൽച്ചങ്ങലകൾ


43. ഇന്ത്യാക്കാരന്റെ കാൽക്കീഴിൽ പെട്ടുപോയവർ


44. പ്രദേശിക ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉഴുതു


45. ഔപചാരിക ചരിത്രം എന്ന കപട ചരിത്രം


46. മലബാർ വിശേഷങ്ങൾ


47. മലബാറിലെ ചരിത്രപരമായ യാഥാർത്ഥ്യം


48. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു എന്ന പൊട്ടക്കഥ


49. ബൃട്ടിഷ് മലബാറിലെ Direct recruit ഓഫിസർമാർ


50. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമത്വാധിഷ്ഠിത ഭാഷാ