top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 6 മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്

42. വാക്കുകൾ നെയ്യുന്ന കാൽച്ചങ്ങലകൾ

ദക്ഷിണേഷ്യ, ജപ്പാൻ പോലുള്ള ഒരു ദിക്കല്ല. ജപ്പാനിൽ മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത് ജാപ്പനീസ് ഭാഷ ആണ്. അതി ഗംഭീരമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ ഉള്ള ഭാഷയാണ് ഇത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആളുകൾ തട്ട്തട്ടായി നിലകൊള്ളുന്ന രാജ്യമാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്.


ജാപ്പനീസ് കമ്പനികൾ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ ഒടുവിൽ, വിഢ്ഡികളായ അമേരിക്കൻ നയതന്ത്രജ്ഞരെ അതിമനോഹരമായ മയക്കുവിദ്യകൾ പ്രയോഗിച്ച് വിഢ്ഡികളാക്കി, അമേരിക്കൻ വാണിജ്യകമ്പോളത്തിലേക്ക് ജാപ്പനീസ് വ്യവസായിക സംരഭകർക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു. അതോടെ യുദ്ധം ജപ്പാനാണ് ജയിച്ചത് എന്ന് ഇന്നും അമേരിക്കയിലെ വിഢ്ഡി അക്കാഡമിക്ക് (academic) പണ്ഡിതർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല.


മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദ്യവിഷയമല്ല. അതിനാൽ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ പറഞ്ഞ് വന്നത് ഈ കാര്യമാണ്:


അമേരിക്കയിലെ അതിഗംഭീരമായ ജീവിത സൌകര്യങ്ങളുടെ നിഴലുകൾ ജപ്പാനിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഏത് നിലവാരത്തിലുള്ളവർക്കും വളരെ നല്ല വസ്ത്രധാരണം. നല്ലറോഡുകൾ, മറ്റ് എല്ലാവിധ ഭൌതിക സൌകര്യങ്ങളും.


എന്നാലും ജനം കടും ഉച്ചനീചത്വത്തിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളു.


ജപ്പാനിലെ വനിതകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് അശ്ലീല വീഡിയോകൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇവ പലതിലും വളരെ വ്യക്തമായുള്ള കാര്യം ഈ വിധ വീഡിയോകൾ, ആ വിധ വീഡിയോകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വനിതളുടെ വ്യക്തമായ അറിവോടുകൂടിയല്ല എടുക്കപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ്.


പലതിലും ഈ വിധ വനിതകൾ ഒരുതരം വിധേയത്വ ഭാവത്തിലും ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്.


ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പലരീതിയിലും പരാതിപ്പെടാനും ഇവരെ ഈ വിധം ദുരുപയോഗം ചെയ്തവർക്ക് നേരെ നിയമ നടപടികൾ എടുക്കാനും ആകും എന്ന് തോന്നാം. എന്നാൽ ഇതൊന്നും സാധ്യമല്ലാത്ത കാര്യമാണ്. കാരണം ഭാഷയിൽ പലവിധ അതിരുകളും ഉണ്ടാവും. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ നിന്നും നോക്കിയാൽ ഇവ കാണാൻ പറ്റില്ലതന്നെ.


ഉദാഹരണത്തിന്, ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ഗ്രാമീണ വില്ലെജ് ഓഫിസിൽ പോകുന്നു. അവിടെയുള്ള ഓഫിസ് തൊഴിലാളി (സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ) ഈ ആളെ നീയെന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നു.


പ്രശ്നം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുരുതരമാണ്. ജനങ്ങളുടെ സർക്കാർ ഓഫിസിൽ പണിക്ക് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളിയാണ് അപമര്യാദാപരമായ വാക്ക് ജനത്തിൽ പെട്ട ആളോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.


കാരണം, നീ, നിങ്ങൾ, താങ്കൾ 6(സാർ) എന്നുള്ള മൂന്ന് വാക്കുകളിൽ ഏറ്റവും നെറികെട്ടതാണ് ഓഫിസിലെ പണിക്കാരൻ ഈ രാജ്യത്തിലെ പൌരനോട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പണി പോകേണ്ടുന്ന കുറ്റമാണ്. കാരണം, ഭരണ ഘടനാ പ്രകാരം പണിക്കാരൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവിന്മേൽ കയറി ചവിട്ടുന്ന പരിപാടിയാണ്.


ഈ വിവരത്താൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ, അല്ലെങ്കിൽ താഹ്സിൽദാർ ഓഫിസിലോ കയറി പരാതിപ്പെടാൻ പോയാൽ, ചിലപ്പോൾ ഈ നീ തന്നെയായിരിക്കും അവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുക. കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങില്ല. ഭരണഘടനയിൽ പല വിഢ്ഡിത്തങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ലാ എന്ന നിലപാടയിരിക്കും സർക്കാർ ഓഫിസ് തൊഴിലാളിയുടേത്.


അവരേയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ജനങ്ങളിൽ പെട്ടവർ തന്നെയാണ് സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ പണിക്കാരാകാൻ വെമ്പൽ കൊളളുന്നത്.


അതിൽ വിജയിക്കാത്തവർ ജപ്പാനിലെ കാര്യം പറഞ്ഞത് പോലെയാണ്.


തിരിച്ച് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം.


ജപ്പാനിൽ പഴയകാലങ്ങളിൽ ഒറ്റ ഉച്ചനീചത്വമേ ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്നാണ് അനുമാനിക്കുന്നത്. ഇന്ന് എങ്ങിനെയാണ് എന്ന് അറിയില്ല. കാരണം മുകൾത്തട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഇങ്ഗ്ളിഷ് അറിവുണ്ടാവാം.


എന്നാൽ ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. പലതരം ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ ഒരേ ഭാഷയിൽ തമ്മിൽതമ്മിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാരണത്താൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയൽ താഴ്മയിൽ പെട്ട ആൾ മറ്റൊരു പാതയിലൂടെ ചിലപ്പോൾ ഉയരത്തിൽ ഉള്ള ആളായിരിക്കും.


ഇക്കാരണത്താൽത്തന്നെ, കഴിഞ്ഞ എഴുത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച, പോലീസ് വകുപ്പിലെ വ്യത്യസ്ത തട്ടുകൾ വ്യത്യസ്തമായി നിർവ്വചനം ചെയ്യുന്നതിന് അനുസരിച്ച് സമൂഹം തട്ടുതട്ടായി ഘടന ചെയ്യപ്പെടുന്നതിലും ഒരു ചലനാത്മകത (dynamic) കാണപ്പെടാം. ഓരോ തട്ടിൽ നിന്നും മുകളിലോട്ട് ചാടികയറാനുള്ള വെമ്പൽ ഇന്ന് പലരിലും കാണപ്പെടും. കാരണം ഇന്ന് ഇത് സാധ്യമായുള്ള കാര്യമാണ്.


അത് പോലെതന്നെ മുകളിലെ തട്ടിൽ നിന്നും മറ്റൊരുവനെ പിടിച്ച് താഴെയിടാനും ആവും. വെണമെങ്കിൽ സ്വന്തം തട്ടിൽ നിന്നും മറ്റൊരുവനെ ചവിട്ടി താഴെയെത്തിക്കാനും ആകും. കാരണം, ഭാഷയിലെ വാക്കുകളാണ് തട്ടുകൾക്ക് ബലവും താങ്ങും നൽകുന്നത്. ചവിട്ടും തൊഴിയും, കുത്തും, പിടിച്ച് വലിയും, പിടിച്ച് ഉയർത്തലും എല്ലാം ചെയ്യാൻ സൌകര്യപ്പെടുത്തുന്ന ആയുധം ഭാഷയിലെ വാക്കുകളാണ്.

1. കുലത്തൊഴിലുകളെ നാമാവശേഷമാക്കിയ


2. അൽപന് ഐശ്വര്യംലഭിച്ചാൽ


3. കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷപഠിപ്പിക്കാൻ അവസരംവന്നു


4. ധനവാൻ ദരിദ്രവാസിയായിഅഭിനയിക്കുമ്പോൾ


5. വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തഇങ്ഗ്ളിഷുകാരുടെ നാട്


6. ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ നാറ്റിക്കാൻ പോയവർ


7. കുഗ്രാമ വിപ്ളവബദ്ധിജീവികളുടെ വിളയാട്ടം


8. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്അതീതമായുള്ള


9. ഭരണഘടനയെ വെറും നേരമ്പോക്കായിക്കാണുന്നവർ


10. ബുദ്ധിരാക്ഷസരിൽനിന്നുംജനത്തെ രക്ഷിച്ചത്


11. പോയ്മറഞ്ഞ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ


12. ഒഴുക്കിന് എതിരെ നീങ്ങുന്ന വിവരവിജ്ഞാനം


13. ജനങ്ങളെ അടിയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വൻ പ്രസ്ഥാനം


14. അന്യന്റെ നാശത്തിൽ ആനന്ദം ഏകുന്ന സംസ്കാഷമരം


15. താന്തോന്നിയുടെ ചില തോന്നലുകൾ


16. മലബാറിൽ കുട്ടിച്ചട്ടമ്പി ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ


17. ആളുകളെ വാക്ക് പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ കുടയാൻ


18. ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന


19. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ജനവാതിൽ


20. മലബാറിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക്


21. ആളുടെ സാമൂഹിക നിലവരാം നോക്കി


22. മാനസിക സമനിലതെറ്റിക്കുന്ന ഹൃസ്വ വാക്കുകൾ


23. നിഷേധാത്മകതയുടെ മൂർത്തീകരണമായവർ


24. വികിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് വരുന്ന നിഷേധാത്മകതയെ


25. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സമത്വാധിഷ്ടിതമായ


26. ഗുണമേന്മയുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള


27. വലിയവരും ചെറിയവരും എന്ന വിവേചനം ഇല്ലാ


28. വിക്റ്റോറിഎ്ൻ കാലഘട്ട സാംസ്ക്കാരികമൂല്യങ്ങൾ


29. സാമൂഹികാന്തരീക്ഷം മൃഗീയമാകുന്നതനുസരിച്ച്


30. വൻ വ്യക്തിത്വ കഴിവുകളും നേതൃത്വഭാവങ്ങളും


31. ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യൻ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ മുകൾപ്പരപ്പിൽ


32. മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത്


33. മാനസികമായി വക്രീകൃതമായവർ മുകളിൽ വന്നാൽ


34. ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ ഔപചാരിക ആശയവിനിമയം


35. എളുപ്പത്തിൽ കാര്യസാധ്യം ലഭിച്ചാൽ


36. മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉത്തേജനം നൽകുന്ന


37. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധം


38. ഔദ്യോഗിക തീരുമാനങ്ങൾ Judicious ആയിരിക്കേണം


39.നിങ്ങളും ഇങ്ങളും


40. അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു പത്തിയു


41. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം കൈവെടിഞ്ഞ് പോയ


42. വാക്കുകൾ നെയ്യുന്ന കാൽച്ചങ്ങലകൾ


43. ഇന്ത്യാക്കാരന്റെ കാൽക്കീഴിൽ പെട്ടുപോയവർ


44. പ്രദേശിക ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉഴുതു


45. ഔപചാരിക ചരിത്രം എന്ന കപട ചരിത്രം


46. മലബാർ വിശേഷങ്ങൾ


47. മലബാറിലെ ചരിത്രപരമായ യാഥാർത്ഥ്യം


48. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു എന്ന പൊട്ടക്കഥ


49. ബൃട്ടിഷ് മലബാറിലെ Direct recruit ഓഫിസർമാർ


50. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമത്വാധിഷ്ഠിത ഭാഷാ


bottom of page