top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 6 മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്

30. വൻ വ്യക്തിത്വ കഴിവുകളും നേതൃത്വഭാവങ്ങളും, സംഘടനാ ബലവും മറ്റും ഉള്ളവർ വേലിക്ക് തൊട്ടപ്പുറത്തെത്തിയാൽ

ബൃട്ടിഷ്-മലബാറിൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സാമൂഹിക-സമത്വാധിഷ്ഠിതമായ നയത്തോടുകൂടിയ ഒരു സർക്കാർ ഓഫിസർ പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കുന്നതിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷ്മവും പലതും ആയിരുന്നു.


ഒന്നാമത് വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ കാണുന്നത് പോലെയും, അനുഭവപ്പെടുന്നത് പോലെയും അല്ലതന്നെ.


ചങ്ങാതിമാർതമ്മിൽ വളരെ സൌഹൃദത്തിൽ വാടാ, പോടാ, വാടീ, പോടീ, നീ പോടാ, നീ പോടീ, എന്താടാ, എന്താടീ, അവന്റെ, അവളുടെ (മലബാറി : വാനെ, പോടുവാനെ, വാളെ, പോടുവാളെ, ഇഞ്ഞി പോടൊനെ, ഇഞ്ഞി പോടോളെ, എന്താനെ, എന്താളെ, ഓന്റെ, ഓള്ടെ) എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, തമ്മിൽതമ്മിൽ ചുമലിൽ കൈകൾ വച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുള്ള സൌഹൃദംതന്നെ നോക്കാം.


ഇങ്ങിനെ ഒട്ടി, തമ്മിൽപറ്റിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ചങ്ങാത്തം ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ ഉണ്ടോ എന്നത് സംശയമാണ്. ഇത് ഇങ്ഗ്ളിഷിന്റെ ഒരു പോരായ്മയാണ് എന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തോന്നുമെങ്കിലും, കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടി സങ്കീർണ്ണമാണ് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ.


മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഓരോ സൌഹൃദ ബന്ധങ്ങൾക്കും സാമൂഹികമായ ഒരു വേലിയുണ്ട്. വാക്കുകൾ ഒരേതരക്കാരിലാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാനാവുള്ളു.


ഉദാഹരണത്തിന്, സമപ്രായക്കാരായ കുറെ ലോറി ക്ളീനർമാർ തമ്മിൽഉള്ള സൌഹൃദം ഈ വിധമാവാം. എന്നാൽ, പ്രായത്തിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉള്ളവർ തമ്മിലും, അതുമല്ലെങ്കിൽ വെറെ തൊഴിൽ നിലവാരമുള്ളവരും തമ്മിലും ഈ വിധ വാക്കുകളിൽ ഉള്ള സൌഹൃദം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉളവാക്കും.


ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ 'Birds of the same feather flock together' എന്ന ഒരു പഴമൊഴിയുണ്ട്. ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികൾ ഒന്നിച്ചുകൂടും.


എന്നാൽ ഈ ആശയം ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ, കാര്യങ്ങൾ വളരെ സങ്കീർണ്ണമാവും. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ ആലോചിച്ചിട്ട് പോലുമില്ലാത്ത സങ്കീർണ്ണതകൾ വരുത്തുന്നത്, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ചില വാക്ക് കോഡുകൾക്ക് വരുന്ന രണ്ടായുള്ള വിഭജനവും (dichotomy) ത്രിശാഖിത്വവും (trichotomy) മറ്റുമാണ്.


ഇവിടെ പ്രശ്നം ഓരോ വ്യക്തിയും ഏത് നിലവാരമുള്ളവരോടാണ് ഈ വിധമുള്ള അഗാധ സൌഹൃദത്തിൽ പെട്ടുന്നത് എന്നത്, ആ വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹികമായ പലവിധ പരിധികളും, സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും മറ്റും നിർണ്ണയിക്കും. ഈ വിധ സൌഹൃദങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന്കൊണ്ട് വൻ വ്യക്തിത്വ കഴിവുകളും നേതൃത്വഭാവങ്ങളും, സംഘടനാ ബലവും മറ്റും ഉള്ളവരിൽ പലർക്കും ഈ വേലിക്ക് തൊട്ടപ്പുറത്തെത്തിയാൽ ഈ വിധമുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളും അപ്രത്യക്ഷമായതായി അനുഭവപ്പെടാം.


ഇങ്ങിനെ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഘടനാ ഭാവമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നുമാണ് ഒരു സമത്വാധിഷ്ടിതമായ ആശയങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഓഫിസർ കൂട്ടായ്മയെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത്.


കാര്യം അത്ര എളുപ്പമുള്ളതല്ല. ഈ വിവരം ഇന്നുള്ള ഇങ്ഗ്ളണ്ടിൽപോലും ആർക്കും അറിയില്ല.

1. കുലത്തൊഴിലുകളെ നാമാവശേഷമാക്കിയ


2. അൽപന് ഐശ്വര്യംലഭിച്ചാൽ


3. കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷപഠിപ്പിക്കാൻ അവസരംവന്നു


4. ധനവാൻ ദരിദ്രവാസിയായിഅഭിനയിക്കുമ്പോൾ


5. വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തഇങ്ഗ്ളിഷുകാരുടെ നാട്


6. ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ നാറ്റിക്കാൻ പോയവർ


7. കുഗ്രാമ വിപ്ളവബദ്ധിജീവികളുടെ വിളയാട്ടം


8. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്അതീതമായുള്ള


9. ഭരണഘടനയെ വെറും നേരമ്പോക്കായിക്കാണുന്നവർ


10. ബുദ്ധിരാക്ഷസരിൽനിന്നുംജനത്തെ രക്ഷിച്ചത്


11. പോയ്മറഞ്ഞ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ


12. ഒഴുക്കിന് എതിരെ നീങ്ങുന്ന വിവരവിജ്ഞാനം


13. ജനങ്ങളെ അടിയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വൻ പ്രസ്ഥാനം


14. അന്യന്റെ നാശത്തിൽ ആനന്ദം ഏകുന്ന സംസ്കാഷമരം


15. താന്തോന്നിയുടെ ചില തോന്നലുകൾ


16. മലബാറിൽ കുട്ടിച്ചട്ടമ്പി ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ


17. ആളുകളെ വാക്ക് പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ കുടയാൻ


18. ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന


19. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ജനവാതിൽ


20. മലബാറിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക്


21. ആളുടെ സാമൂഹിക നിലവരാം നോക്കി


22. മാനസിക സമനിലതെറ്റിക്കുന്ന ഹൃസ്വ വാക്കുകൾ


23. നിഷേധാത്മകതയുടെ മൂർത്തീകരണമായവർ


24. വികിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് വരുന്ന നിഷേധാത്മകതയെ


25. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സമത്വാധിഷ്ടിതമായ


26. ഗുണമേന്മയുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള


27. വലിയവരും ചെറിയവരും എന്ന വിവേചനം ഇല്ലാ


28. വിക്റ്റോറിഎ്ൻ കാലഘട്ട സാംസ്ക്കാരികമൂല്യങ്ങൾ


29. സാമൂഹികാന്തരീക്ഷം മൃഗീയമാകുന്നതനുസരിച്ച്


30. വൻ വ്യക്തിത്വ കഴിവുകളും നേതൃത്വഭാവങ്ങളും


31. ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യൻ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ മുകൾപ്പരപ്പിൽ


32. മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത്


33. മാനസികമായി വക്രീകൃതമായവർ മുകളിൽ വന്നാൽ


34. ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ ഔപചാരിക ആശയവിനിമയം


35. എളുപ്പത്തിൽ കാര്യസാധ്യം ലഭിച്ചാൽ


36. മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉത്തേജനം നൽകുന്ന


37. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധം


38. ഔദ്യോഗിക തീരുമാനങ്ങൾ Judicious ആയിരിക്കേണം


39.നിങ്ങളും ഇങ്ങളും


40. അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു പത്തിയു


41. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം കൈവെടിഞ്ഞ് പോയ


42. വാക്കുകൾ നെയ്യുന്ന കാൽച്ചങ്ങലകൾ


43. ഇന്ത്യാക്കാരന്റെ കാൽക്കീഴിൽ പെട്ടുപോയവർ


44. പ്രദേശിക ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉഴുതു


45. ഔപചാരിക ചരിത്രം എന്ന കപട ചരിത്രം


46. മലബാർ വിശേഷങ്ങൾ


47. മലബാറിലെ ചരിത്രപരമായ യാഥാർത്ഥ്യം


48. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു എന്ന പൊട്ടക്കഥ


49. ബൃട്ടിഷ് മലബാറിലെ Direct recruit ഓഫിസർമാർ


50. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമത്വാധിഷ്ഠിത ഭാഷാ


bottom of page