top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 6 മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്

27. ഭരണത്തിനും നിയമത്തിനും, ഭരണസംവിധാനങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ വലിയവരും ചെറിയവരും എന്ന വിവേചനം ഇല്ലാ എന്ന ആശയം

വലിയവരോട് ആദരവ് കാണിക്കുക, അവരെ ബഹുമാനിക്കുക, അവർക്ക് നൽകിയ വാക്ക് പാലിക്കുക, അവരോട് സമയകൃത്യത കാണിക്കുക, അവർക്ക് മുൻഗണന നൽകുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ അലിഖിതചട്ടങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.


എന്നാൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഇതിനെ അപ്പാടെ നിരാകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നില്ല. മറിച്ച്, ഭരണത്തിനും നിയമത്തിനും, ഭരണസംവിധാനങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ അങ്ങിനെ വലിയവരും ചെറിയവരും ഇല്ലാ എന്നേ വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചുള്ളു.


ഈ ഒരു മനോഭാവം ഉള്ള ഓഫിസർമാരെ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽനിന്നും കണ്ടെത്തുക നടക്കാത്തകാര്യമാണ്. ഭരണത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്ന് വെറുതെ വാചകം അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലതന്നെ. സംസാര ഭാഷയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ നിലവാരത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ മനസ്സിലും സമൂഹത്തിലും തട്ടില്ല എന്ന് കരുതുന്നത് വിഡ്ഢിത്തംതന്നെ.


കുറെ Spoken-English പദങ്ങളും വാക്യങ്ങളും അറിഞ്ഞത്കൊണ്ടും, പ്രയോഗിച്ചത്കൊണ്ടും, മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ഭാഷാപരമായ പൈശാചികമായ വിവേചനങ്ങളും വ്യക്തിയെ കാണുന്നതിലെ വലുപ്പച്ചെറുപ്പവും മാറ്റാൻ ആവില്ലതന്നെ.


ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ മാതാവ് ഏതാണ്ട് 1982ൽ കേരളത്തിലെ ഒരു സർക്കാർ വകുപ്പിന്റെ മേധാവിയായിരുന്ന കാലത്ത് (Head of the department), Sub Inspector (സബ് ഇൻസ്പെകടർ) പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള PSC യുടെ Multiple Choice ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു.


ഈ ആവശ്യത്തിനായുള്ള അറിവിനായി മുമ്പ് നടന്നുകഴിഞ്ഞ ഏതാനും Sub Inspector ടെസ്റ്റിന്റെ ചോദ്യക്കടലാസുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു.


ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് കാര്യമായ വിവരം ഈ വക ചോദ്യങ്ങളുടെ നയം നിർണ്ണയിക്കുന്നവർക്ക് കാര്യമായ ബോധം ഉള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്.


പൊതുവിജ്ഞാനം അളക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യപ്പെയ്പ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ കാര്യമായ പ്രയാസം ഇല്ലതന്നെ. എന്തിനെക്കുറിച്ചും ചോദിക്കാം. എന്നാൽ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അറിയാം എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഉള്ള എന്ത് ഗുണമേന്മയാണ് അളക്കപ്പെടുന്നത്?


ഉദാഹരണത്തിന്,


1. ബഹിരാകാശത്തിലേക്ക് പോയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരി ആരാണ്?


2. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വീതികൂടിയ നദി എതാണ്?


3. Hamlet എന്ന നാടകം എഴുതിയതാരാണ്?


ഈ വിധ മുള്ള ഒരു ചോദ്യാവലി ആകെ അളക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തിക്ക് തുണ്ട് വിവരങ്ങൾ എത്രമാത്രം മനപ്പാഠം ആക്കാൻ ആവും എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്.


ഈ വിധമാണോ ഓഫിസർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്, ഇന്ത്യയിൽ?

1. കുലത്തൊഴിലുകളെ നാമാവശേഷമാക്കിയ


2. അൽപന് ഐശ്വര്യംലഭിച്ചാൽ


3. കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷപഠിപ്പിക്കാൻ അവസരംവന്നു


4. ധനവാൻ ദരിദ്രവാസിയായിഅഭിനയിക്കുമ്പോൾ


5. വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തഇങ്ഗ്ളിഷുകാരുടെ നാട്


6. ഇങ്ഗ്ളണ്ടിനെ നാറ്റിക്കാൻ പോയവർ


7. കുഗ്രാമ വിപ്ളവബദ്ധിജീവികളുടെ വിളയാട്ടം


8. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്അതീതമായുള്ള


9. ഭരണഘടനയെ വെറും നേരമ്പോക്കായിക്കാണുന്നവർ


10. ബുദ്ധിരാക്ഷസരിൽനിന്നുംജനത്തെ രക്ഷിച്ചത്


11. പോയ്മറഞ്ഞ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന്റെ നിഴലിൽ


12. ഒഴുക്കിന് എതിരെ നീങ്ങുന്ന വിവരവിജ്ഞാനം


13. ജനങ്ങളെ അടിയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വൻ പ്രസ്ഥാനം


14. അന്യന്റെ നാശത്തിൽ ആനന്ദം ഏകുന്ന സംസ്കാഷമരം


15. താന്തോന്നിയുടെ ചില തോന്നലുകൾ


16. മലബാറിൽ കുട്ടിച്ചട്ടമ്പി ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ


17. ആളുകളെ വാക്ക് പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ കുടയാൻ


18. ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന


19. ഇങ്ഗ്ളിഷ് സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ജനവാതിൽ


20. മലബാറിലെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക്


21. ആളുടെ സാമൂഹിക നിലവരാം നോക്കി


22. മാനസിക സമനിലതെറ്റിക്കുന്ന ഹൃസ്വ വാക്കുകൾ


23. നിഷേധാത്മകതയുടെ മൂർത്തീകരണമായവർ


24. വികിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് വരുന്ന നിഷേധാത്മകതയെ


25. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സമത്വാധിഷ്ടിതമായ


26. ഗുണമേന്മയുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള


27. വലിയവരും ചെറിയവരും എന്ന വിവേചനം ഇല്ലാ


28. വിക്റ്റോറിഎ്ൻ കാലഘട്ട സാംസ്ക്കാരികമൂല്യങ്ങൾ


29. സാമൂഹികാന്തരീക്ഷം മൃഗീയമാകുന്നതനുസരിച്ച്


30. വൻ വ്യക്തിത്വ കഴിവുകളും നേതൃത്വഭാവങ്ങളും


31. ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യൻ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ മുകൾപ്പരപ്പിൽ


32. മുകൾ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ വരുന്നത്


33. മാനസികമായി വക്രീകൃതമായവർ മുകളിൽ വന്നാൽ


34. ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ ഔപചാരിക ആശയവിനിമയം


35. എളുപ്പത്തിൽ കാര്യസാധ്യം ലഭിച്ചാൽ


36. മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉത്തേജനം നൽകുന്ന


37. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധം


38. ഔദ്യോഗിക തീരുമാനങ്ങൾ Judicious ആയിരിക്കേണം


39.നിങ്ങളും ഇങ്ങളും


40. അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു പത്തിയു


41. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം കൈവെടിഞ്ഞ് പോയ


42. വാക്കുകൾ നെയ്യുന്ന കാൽച്ചങ്ങലകൾ


43. ഇന്ത്യാക്കാരന്റെ കാൽക്കീഴിൽ പെട്ടുപോയവർ


44. പ്രദേശിക ഇങ്ഗ്ളിഷ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉഴുതു


45. ഔപചാരിക ചരിത്രം എന്ന കപട ചരിത്രം


46. മലബാർ വിശേഷങ്ങൾ


47. മലബാറിലെ ചരിത്രപരമായ യാഥാർത്ഥ്യം


48. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു എന്ന പൊട്ടക്കഥ


49. ബൃട്ടിഷ് മലബാറിലെ Direct recruit ഓഫിസർമാർ


50. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമത്വാധിഷ്ഠിത ഭാഷാ


bottom of page