top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 5 - ഭാഷാ പരമായ പലവിധ അനുഭവങ്ങൾ

43. പ്രായ പരിധികൾക്ക് അതീതമായ സൌഹൃദങ്ങൾ

യാതോരു ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ വിഢ്ഢിത്തവും പഠിപ്പിക്കാതെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ എന്തെല്ലാം ഗുണകരമായ അറിവും കഴിവുകളും ചേർക്കാനാവും എന്നത് തിട്ടപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഉദ്ദേശമായിരുന്നിരിക്കാം. ഈ വക കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പലവിധ ചോദ്യങ്ങളും മനസ്സിൽ വരാം.


ഒന്ന് ഇങ്ങിനെ വളർത്തിയാൽ, ചങ്ങാതിമാർ എങ്ങിനെ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പലർക്കും ഉള്ള ചോദ്യം. ഇതിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം പറയാതെ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഈ വക ദീർഘകാല-ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കാലം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളു. അതിന് മുൻപ് ഇവിടെ ആർക്കും ചങ്ങാതിമാരായി ആരും ഇല്ലായരുന്നുവോ എന്നത്.


എന്നാൽ അക്കാലങ്ങളിൽ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതിനാൽത്തന്നെ അയൽവക്കത്തുള്ള കുട്ടികളുമായി ചങ്ങാത്തം ഉണ്ടാവും.


എന്നാൽ ഇവിടെ ഇന്ന് കുട്ടികൾ ആരും തന്നെ വീടുകളിൽ സ്ക്കൂൾ ദിനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവില്ലതന്നെ. അപ്പോൾ, അങ്ങിനെയുള്ള ചാങ്ങാത്തത്തിന് സാധ്യത കുറവാണ്. പിന്നെയുള്ള പ്രശ്നം Varunaയ്ക്ക മലയാളം അറിയില്ല. മാത്രവുമല്ല, കുടുബസമേതം കുറച്ച് കാലം വടക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാന നഗരത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഹിന്ദി പഠിക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ പ്രചോദനം നൽകിയില്ല എന്നുമാത്രമാല്ല, അത് നിരുത്സാഹിക്കുകകൂടി ചെയ്തിരുന്നു.


ഇങ്ങിനെ നോക്കിയാൽ, ഇവർക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ചങ്ങാതിമാർ ഉണ്ടാവില്ലതന്നെ. ഇങ്ങിനെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ പലപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ട കാഴ്ചപ്പാടിൽ പലർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം. തങ്ങളോടും തങ്ങളുടെ മക്കളോടും പരിചയമില്ലെങ്കിൽ, പിന്നെ വേറെയാരോടും പരിചയം കാണില്ലായെന്ന്.


വടക്കൻ ഇന്ത്യയിൽ വച്ച്, വൻചങ്ങാതിക്കൂട്ടം തന്നെ താമാസസ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക്. എന്നാൽ കുഗ്രാമത്തിൽ വന്നപ്പോൾ, ഇങ്ഗ്ളിഷ് പരിചയമുള്ളവർ ചുറ്റുപാടിൽ അക്കാലത്ത് കുറവാണ് എന്നത് ഒരു പ്രശ്നമായി പലരും വിലയിരുത്തിരുന്നെങ്കിലും, കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടി വിശാലമായ ഒരു വാസ്തവികതയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സംസാര ഭാഷ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട്, പ്രായം എന്ന, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ പലവിധത്തിൽ പരിധികൾ വിതയ്ക്കുന്ന, ഘടക്കത്തെ അവഗണിച്ച്തന്നെ സൌഹൃദങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു.


ഇങ്ഗ്ളിഷ് എന്ന മാസ്മരികവും ജനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിത്വ പ്രഭാവം നൽകുന്നതുമായ അമാനുഷിക കഴിവുകൾ ഉള്ള ആശയവിനിമയ സോഫ്ട്വേറിന് ഇന്ന് സർക്കാർ തൊഴിലിലും സർക്കാരുമായി ഇടപിഴകുന്നതിൽനിന്നും മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യരേയും പോരാത്തതിന് മൃഗങ്ങളേയും പലതരത്തിൽ തരംതിരിച്ച്, കുറേ പേരെ വെറും തരംതാഴ്ന്നവരും നാറുന്നവരും മറ്റുമായി നിർവ്വചിക്കാൻ അസാധ്യകഴിവുകളുള്ള ഭാഷകളാണ് ഇന്ന് ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ കയറിക്കൂടുന്നത്. ഈ വിധ ആത്മഹത്യാപരമായ ആശയങ്ങൾളോട് കൂറും കടപ്പടും ജനങ്ങളിൽ ജനിപ്പിക്കാനായി വിപ്ളവ വായാടികൾ പോലും ചെയ്ത് കൂട്ടുന്ന വഞ്ചനപരമായ തട്ടിപ്പാണ്, ജനങ്ങളെ ബോധപൂർവ്വം ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത്.


ഇവിടെ ഈ കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞത്, ഈ വിധ തെമ്മാടി ഭാഷകളെ അവഗണിച്ച് വളർന്നുവരുന്നവരെ ഇന്ത്യൻ സർക്കാറിലെ ഗുണമേന്മയുള്ള തൊഴിലുകൾക്ക് അർഹതയില്ലാതാക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട് പലതും പറയാനുണ്ടെങ്കിലും, ഈ അവസരത്തിൽ അവ പറയുന്നില്ലതന്നെ.


നാട് വളർന്ന് വളർന്ന് ഒടുവിൽ, ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം ഈ ഇപദ്വീപിൽ കാലുറപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷത്തിലേക്ക്, തിരിച്ച് പോകുകയാണ്. നാട്ടിൽനിന്നും ഇങ്ഗ്ളിഷിനെ തുരത്താൻ ഗംഭീരപ്രയത്നം തന്നെ നടത്തിയ ഒരു കൊടുംവിപ്ളവ നേതാവ് സ്വന്തം മകനെ ഇതിനിടയിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് കയറ്റിവിട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താനും.


1. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാകോഡുകളുടെ വിക്രിയമായ


2. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠിപ്പിച്ചാൽ ആളുടെ മേലുള്ള


3. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ


4. ഇങ്ഗ്ളിഷ് കൊളോണിയൽ വാഴ്ചയോടുള്ള


5. പൊട്ടിത്തെറി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പരിവർത്തനം


6. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സ്രീകുകളും പരുഷന്മാരും


7. ഭാഷാകോഡുകളില ഏറ്റകുറച്ചിലുകൾ മായ്ക്കാതെ


8. ഭർത്താവ് കീഴ് ജീവനക്കാരനോട് തുല്യനാകാൻ


9. വാക്ക് കോഡുകൾക്ക് DNAയേയും Genesനേയും


10. സ്വാർത്ഥതാൽപ്പര്യത്താൽ സ്വന്തം മക്കളുടെ


11. 1717കളിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ മലാബാറിൽ വന്നപ്പോൾ


12. ഭാഷാകോഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്ത പരീക്ഷണ


13. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ നാട്ടിന് നടുവിൽ ഒരു കലർപ്പില്ലാത്ത


14. വാക്ക് കോഡുകൾ തലതിരിഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ചാൽ


15. ഭാഷാകോഡുകളിലൂടെ ഉളവാകുന്ന വ്യക്തിത്വ


16. ഭാഷാ കോഡുകളിലെ തരംതാഴ്ത്തുന്നവയിൽനിന്നും


17. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ നല്ലകാര്യം പറഞ്ഞാലും, ഇങ്ഗ്ളിഷ്


18. കാര്യങ്ങൾ പ്രാദേശിക ഭാഷക്കർക്ക്


19. ഈ രാജ്യത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് അതിന്റെ ഉന്നത


20. ആശയപരമായി കുറെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമുള്ളത്


21. ആശയപരമായി എല്ലാറ്റിൽനിന്നും ഒരു അകൽച്ച


22. ഭൌതിക വിജ്ഞാനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരു


23. വ്യക്തികളിൽ ഉള്ള അദൃശ്യമായ ഉയരങ്ങളും


24. ഉള്ളതിൽ കുറച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ


25. സാമൂഹിക അടിത്തട്ടിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്ന


26. തരംതാഴ്ത്തലുകൾ താങ്ങാൻ കെൽപ്പുളളവർക്ക്,


27. യാതോരു കവചവും ഇല്ലാതെ ഈ രാജ്യത്ത്


28. കലർപ്പില്ലാത്ത ഇങ്ഗ്ളിഷ് മാത്രം കവചമായി


29. ഒരു മുതിർന്ന ആളോട് പെരുമാറുന്നതിനേക്കാളും


30. പ്രാദേശിക സംസ്ക്കാരത്തിൽനിന്നും


31. ചെറുപ്രായത്തിലെ പരിശീലനങ്ങൾ


32. ഇരുചക്രവാഹനത്തിലൂടെയുള്ള ദീർഘദൂര


33. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ ഇരട്ടവ്യക്തിത്വം


34. അനാകർഷകമായ സാമൂഹീക ദൃശ്യങ്ങൾ


35. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പദങ്ങൾകൊണ്ട് മാരിവില്ല് സൃഷ്ടിക്കാൻ


36. ഇന്ത്യൻ സിനിമായിലെ ആളുകളുടെ വ്യക്തിത്വം


37. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Fairytales


38. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Folk tales


39. Phantom


40. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഒരു കടിഞ്ഞാൺ


41. Brain softwareനെക്കുറിച്ച്


42. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പരിശീലന പദ്ധതി


43. പ്രായ പരിധികൾക്ക് അതീതമായ സൌഹൃദങ്ങൾ


44. തമ്മിൽ പൊരുതിജീവിക്കുന്ന ഒരു


45. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പൊതുപെരുമാറ്റങ്ങളുടെ കളരി


46. ഇന്നുള്ള ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ്


47. അന്യർക്ക് സ്വന്തം രാഷ്ര്കത്തിന്റെ


48. പാഠപുസ്തവിജ്ഞാനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ


49. വഴിതെറ്റിച്ചു വിടുന്ന അരസികമായ


50. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ മന:പ്പാഠമാക്കാവുന്ന


bottom of page