top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 5 - ഭാഷാ പരമായ പലവിധ അനുഭവങ്ങൾ

24. ഉള്ളതിൽ കുറച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യമുള്ള ആൾ

ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ പിതാവ് ഏതാണ്ട് 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇഹലോകവാസം അവസാനിപ്പിച്ച്, തിരിച്ച് പോയി. ഭാഷാകോഡുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേക സവിശേഷതയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിലകാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് സൂചിപ്പിച്ചേക്കാം. Malabar District Medical Boardലെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റംസ്


ഓഫ് മെഡിസിൻ ഡോക്ടറായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ എഴുത്തുകാരൻ ജനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപായി ഈ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും രാജിവച്ചു.


ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ മാതാവ് കേരളാ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു സർക്കാർ വകുപ്പ് മേധാവിയായി വിരമിച്ച ആളാണ്.


കൂടെപ്പിറപ്പുകളിൽ ഒരാൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതിയിലുള്ള ഒരു ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് (Eliteഎന്ന്) നിർവ്വചിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് കോളജിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വകുപ്പ് പ്രൊഫസറാണ്.


രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യനാണ് (Pædiatricianആണ്)(ശിശുരോഗ വൈദ്ഗ്ദ്യം ഉള്ള ഡോക്ടർ).


മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഒരു വിദേശ പത്രത്തിൽ നിന്നും പത്രാധിപ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വിരമിച്ച ആളാണ്.


മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഈ ചെറുവിവരം ഈ പ്രാദേശിക സാമൂഹികാന്തരീക്ഷത്തിൽ, മധ്യവർഗ്ഗികളായ (middle-class ആയ) ജനക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു വൻ മുതൽക്കൂട്ടവും, ആസ്തിയുമായാണ് കാണപ്പെടുക. പലർക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വിധ അടുത്ത ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കാൻ ആവുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്ക്കാരമായി തോന്നാം.


എന്നാൽ ഈ എഴുത്തുകാരൻ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഒരു Master of Understatement (ഉള്ളതിൽ കുറച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യമുള്ള ആൾ) ആയിരുന്നു.


പലപ്പോഴും പുറം നാടുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പ്രകടമായിത്തന്നെ അറിഞ്ഞവിവരം ഈ വിധ ഓരോ ബന്ധ സൂചനാ വാക്യവും ഒരു വ്യക്തിയെ സാമൂഹിക മുകൾത്തട്ടിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുകയും വലിച്ച് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കണ്ണികളാണ്. കാരണം, പ്രാദേശിക ഭാഷ കഠിനമായി ഫ്യൂഡൽ ചുവയുള്ളതാണ്. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പോലുള്ളതല്ല.


ആളുകൾ ഭയപ്പാടോട് കൂടി വീക്ഷിക്കുന്ന, പ്രാദേശിക സാത്താൻ ഭാഷയിലെ നീ (ഇഞ്ഞി), അവൻ (ഓൻ), അവൾ (ഓള്), എടാ (ആനെ), എടി (അളെ), അവറ്റകൾ (ഐറ്റിങ്ങൾ) തുടങ്ങിയ പലവിധ പദപ്രയോഗങ്ങളിൽനിന്നും, അവ ഒരുക്കുന്ന സാമൂഹിക കെണികളിൽനിന്നും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പതഞ്ഞ് പൊങ്ങിനിൽക്കാൻ വളരെ ശക്തമായി സഹായമേകുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഈ വിധ കണ്ണികൾ.


എന്നാൽ ഈ വിധ സൂചനകൾ ഒന്നുംതന്നെ പുറത്ത് പറയാതെ നടന്നാൽ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഉപഭൂഖണ്ടത്തിലെ പൈശാചിക ഭാഷകളുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് ശരിക്കും അനുഭവിച്ചറിയാനുള്ള പഴുതുകൾ കാണ്ടെത്താൻ ആവും. മറ്റുള്ളവരെ സാമൂഹികമായി പ്രതിയോഗികളായി മനസ്സിലാക്കുകയും, വശ്യമായി പെരുമാറി, അവരെ കുടക്കിയിടാനായി കെണിയും കള്ളക്കുഴിയും ഒരുക്കി, കാത്ത് കഴിയുന്ന ഒരു മാനസിക ഭാവം ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വിധ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ, സമൂഹികമായി യാതോരു കവചവുമില്ലാതെ കണ്ടറിയണം.


ഇതിന് പകരം, വിഡ്ഢി സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ നിറച്ച് വച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സാമൂഹിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും കോളജ് പാഠ പുസ്തകം പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ, ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഡോക്ട്റെയ്റ്റ് എടുത്തത് കൊണ്ടോ ആവും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല.


1. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാകോഡുകളുടെ വിക്രിയമായ


2. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠിപ്പിച്ചാൽ ആളുടെ മേലുള്ള


3. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ


4. ഇങ്ഗ്ളിഷ് കൊളോണിയൽ വാഴ്ചയോടുള്ള


5. പൊട്ടിത്തെറി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പരിവർത്തനം


6. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സ്രീകുകളും പരുഷന്മാരും


7. ഭാഷാകോഡുകളില ഏറ്റകുറച്ചിലുകൾ മായ്ക്കാതെ


8. ഭർത്താവ് കീഴ് ജീവനക്കാരനോട് തുല്യനാകാൻ


9. വാക്ക് കോഡുകൾക്ക് DNAയേയും Genesനേയും


10. സ്വാർത്ഥതാൽപ്പര്യത്താൽ സ്വന്തം മക്കളുടെ


11. 1717കളിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ മലാബാറിൽ വന്നപ്പോൾ


12. ഭാഷാകോഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്ത പരീക്ഷണ


13. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ നാട്ടിന് നടുവിൽ ഒരു കലർപ്പില്ലാത്ത


14. വാക്ക് കോഡുകൾ തലതിരിഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ചാൽ


15. ഭാഷാകോഡുകളിലൂടെ ഉളവാകുന്ന വ്യക്തിത്വ


16. ഭാഷാ കോഡുകളിലെ തരംതാഴ്ത്തുന്നവയിൽനിന്നും


17. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ നല്ലകാര്യം പറഞ്ഞാലും, ഇങ്ഗ്ളിഷ്


18. കാര്യങ്ങൾ പ്രാദേശിക ഭാഷക്കർക്ക്


19. ഈ രാജ്യത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് അതിന്റെ ഉന്നത


20. ആശയപരമായി കുറെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമുള്ളത്


21. ആശയപരമായി എല്ലാറ്റിൽനിന്നും ഒരു അകൽച്ച


22. ഭൌതിക വിജ്ഞാനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരു


23. വ്യക്തികളിൽ ഉള്ള അദൃശ്യമായ ഉയരങ്ങളും


24. ഉള്ളതിൽ കുറച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ


25. സാമൂഹിക അടിത്തട്ടിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്ന


26. തരംതാഴ്ത്തലുകൾ താങ്ങാൻ കെൽപ്പുളളവർക്ക്,


27. യാതോരു കവചവും ഇല്ലാതെ ഈ രാജ്യത്ത്


28. കലർപ്പില്ലാത്ത ഇങ്ഗ്ളിഷ് മാത്രം കവചമായി


29. ഒരു മുതിർന്ന ആളോട് പെരുമാറുന്നതിനേക്കാളും


30. പ്രാദേശിക സംസ്ക്കാരത്തിൽനിന്നും


31. ചെറുപ്രായത്തിലെ പരിശീലനങ്ങൾ


32. ഇരുചക്രവാഹനത്തിലൂടെയുള്ള ദീർഘദൂര


33. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ ഇരട്ടവ്യക്തിത്വം


34. അനാകർഷകമായ സാമൂഹീക ദൃശ്യങ്ങൾ


35. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പദങ്ങൾകൊണ്ട് മാരിവില്ല് സൃഷ്ടിക്കാൻ


36. ഇന്ത്യൻ സിനിമായിലെ ആളുകളുടെ വ്യക്തിത്വം


37. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Fairytales


38. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Folk tales


39. Phantom


40. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഒരു കടിഞ്ഞാൺ


41. Brain softwareനെക്കുറിച്ച്


42. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പരിശീലന പദ്ധതി


43. പ്രായ പരിധികൾക്ക് അതീതമായ സൌഹൃദങ്ങൾ


44. തമ്മിൽ പൊരുതിജീവിക്കുന്ന ഒരു


45. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പൊതുപെരുമാറ്റങ്ങളുടെ കളരി


46. ഇന്നുള്ള ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ്


47. അന്യർക്ക് സ്വന്തം രാഷ്ര്കത്തിന്റെ


48. പാഠപുസ്തവിജ്ഞാനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ


49. വഴിതെറ്റിച്ചു വിടുന്ന അരസികമായ


50. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ മന:പ്പാഠമാക്കാവുന്ന