top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 5 - ഭാഷാ പരമായ പലവിധ അനുഭവങ്ങൾ

20. ആശയപരമായി കുറെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട്

വളരെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു നരവംശശാസ്ത്രപരമായ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച്, ഈ വിധ പഠന പദ്ധതികളുമായി നേരിട്ട് ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ബന്ധമില്ലാത്തവർ വായിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്ത് എഴുതാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇതിനാൽത്തന്നെ ചില വ്യാപകമായ ചുറ്റുപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.


ഈ എഴുത്ത് ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ പലഭാഗത്ത് നിന്നും, ആപേക്ഷികമായി വളരെ തുച്ചമായ എണ്ണം ആളുകൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വായനക്കാരിൽ, സാമൂഹികമായും വ്യക്ത്വപരമായും, തൊഴിൽപദവിപരമായും വൻ ഉയരങ്ങളിലും വൻ താഴ്ചകളിലും ഉള്ള വ്യത്യസ്ത തരക്കാരായുള്ളവർ ഉണ്ട്. മാനസികമായോ മറ്റോ ഉയരങ്ങളിൽ ഉള്ളവരേയും കീഴ് പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരേയും ഒരേ പോലെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഒരേ സമയം സംസാരിക്കുക പലപ്പോഴും, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ പലതരം അലോസരങ്ങളും വളർത്തുന്ന കാര്യമാണ്.


ഉദാഹരണത്തിന് തൊഴിൽ മേധാവികളോടും, തൊഴിലാളികളോടും ഒരു സാമൂഹിക ആശയം ഒന്നിച്ചിരുത്തി സംസാരിക്കുന്നതിൽ ചിലതരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇങ്ങിനെയൊരു പ്രശ്നത്തെ മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട് വാക്കുകളിൽ വളവും തിരവും കരുതിക്കൂട്ടി വച്ച് പലതരം പരിമിതികളും വച്ച് സംസാരിക്കുകയെന്നത് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ഒരു അവശ്യകാര്യമാണ്. ഇങ്ങിനെ മുഖദാവിൽത്തന്നെ പലതരം ഒളിച്ചുകളികളും ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ ആവുന്നത്, കലർപ്പില്ലാത്ത-ഇങ്ഗ്ളിഷ് (pristine-English) പോലുള്ള സമൂഹങ്ങളിൽ മാത്രമെ ആവുള്ളു എന്നാണ് തോന്നുന്നത്.Adolf Hitlerന്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ Mein Kampf എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഒറ്റ സൂചനമാത്രം മതി, German ഭാഷയിൽ ഫ്യൂഡൽ കോഡുകൾ ഉണ്ട് എന്ന സൂചന ഏകാൻ.


സാമൂഹികമായി ഫ്യൂഡൽഭാഷകൾ മെനയുന്ന വ്യത്യസ്തതരം വീക്ഷണകോണുകളെ തെല്ലൊന്ന് അവഗണിച്ചാണ് ഈ എഴുത്ത് മിക്കവാറും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നത്.


ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കാൻ പോകുന്ന, വളരെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നതിന് മുൻപായി, ഈ എഴുത്തുകാരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചുറ്റുപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.


വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ വളരെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് ഈ എഴുത്തുകാരൻ. ആരെയും സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉറ്റചങ്ങാതിയായി അംഗീകരിക്കാറില്ല. എന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ പലദിക്കിലും ഉള്ള പലരുമായി നേരിട്ട് തന്നെ നിത്യേനെ ഇടപഴകുന്നുണ്ട്. അവരിൽ ചിലരെ നേരിട്ട് പരിചയമുള്ളവരാണ്. ചിലർ ഈ എഴുത്തുകാരന്റ എഴുത്തുകൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചവരാണ്.


പിതാവ് വഴിയും മാതാവ് വഴിയും ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റേയും രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അനവധി ബന്ധുജനങ്ങൾ ഉണ്ട്. കുറച്ച് പേർ വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ട്, യൂഎസ്സ്ഏയിൽ അടക്കം.


എന്നാൽ പൊതുവേ പറഞ്ഞാൽ ബന്ധുജനങ്ങളോട് യാതോരു വിധ ബന്ധവും പൊതുവെ പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല. ആരോടും വിരോധം ഇല്ലെങ്കിലും, അടുപ്പം ഇല്ലതന്നെ.


കൂടെ പഠിച്ചവരും വൻകിട തൊഴിലുകളിലും അതൊന്നും ഇല്ലാതെയും ഉണ്ട്. ഇവരുമായും ബന്ധം അറ്റാണ് കിടക്കുന്നത്.


ആപേക്ഷികമായി സാമൂഹികമായോ മാനസികമായോ താഴ്ന്നുകിടക്കുന്നവരെ അവഗണിച്ചാൽ, അത് അഹംഭവമായും, സാമൂഹികമായി ഉയരങ്ങളിൽ ഉള്ളവരെ അവഗണിച്ചാൽ അത് തെമ്മാടിത്തവുമായി പരിഗണിക്കപ്പെടും. ഇത് രണ്ടും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.


കുടുംബപരമായ ബന്ധങ്ങൾ ഉള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ, ചേട്ടൻ, അനിയൻ, ചേച്ചി, അനിയത്തി, അമ്മാവൻ, അമ്മായി, തുടങ്ങി അങ്ങ് പലതരം സങ്കീണ്ണതകളും ആശയവിനിമയത്തിൽ വന്നുചേരും.


ഈ വിധ സങ്കീർണ്ണതകളെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, ഇങ്ഗ്ളിഷ് അറിയുന്നത് കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച്, ഈ എഴുത്തകാരന് ആശയപരമായി കുറെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ പലപ്പോഴും, ആശയപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കടിഞ്ഞാണിടും എന്നാണ് അനുഭവം.


1. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാകോഡുകളുടെ വിക്രിയമായ


2. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠിപ്പിച്ചാൽ ആളുടെ മേലുള്ള


3. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ


4. ഇങ്ഗ്ളിഷ് കൊളോണിയൽ വാഴ്ചയോടുള്ള


5. പൊട്ടിത്തെറി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പരിവർത്തനം


6. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സ്രീകുകളും പരുഷന്മാരും


7. ഭാഷാകോഡുകളില ഏറ്റകുറച്ചിലുകൾ മായ്ക്കാതെ


8. ഭർത്താവ് കീഴ് ജീവനക്കാരനോട് തുല്യനാകാൻ


9. വാക്ക് കോഡുകൾക്ക് DNAയേയും Genesനേയും


10. സ്വാർത്ഥതാൽപ്പര്യത്താൽ സ്വന്തം മക്കളുടെ


11. 1717കളിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ മലാബാറിൽ വന്നപ്പോൾ


12. ഭാഷാകോഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്ത പരീക്ഷണ


13. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ നാട്ടിന് നടുവിൽ ഒരു കലർപ്പില്ലാത്ത


14. വാക്ക് കോഡുകൾ തലതിരിഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ചാൽ


15. ഭാഷാകോഡുകളിലൂടെ ഉളവാകുന്ന വ്യക്തിത്വ


16. ഭാഷാ കോഡുകളിലെ തരംതാഴ്ത്തുന്നവയിൽനിന്നും


17. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ നല്ലകാര്യം പറഞ്ഞാലും, ഇങ്ഗ്ളിഷ്


18. കാര്യങ്ങൾ പ്രാദേശിക ഭാഷക്കർക്ക്


19. ഈ രാജ്യത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് അതിന്റെ ഉന്നത


20. ആശയപരമായി കുറെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമുള്ളത്


21. ആശയപരമായി എല്ലാറ്റിൽനിന്നും ഒരു അകൽച്ച


22. ഭൌതിക വിജ്ഞാനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരു


23. വ്യക്തികളിൽ ഉള്ള അദൃശ്യമായ ഉയരങ്ങളും


24. ഉള്ളതിൽ കുറച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ


25. സാമൂഹിക അടിത്തട്ടിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്ന


26. തരംതാഴ്ത്തലുകൾ താങ്ങാൻ കെൽപ്പുളളവർക്ക്,


27. യാതോരു കവചവും ഇല്ലാതെ ഈ രാജ്യത്ത്


28. കലർപ്പില്ലാത്ത ഇങ്ഗ്ളിഷ് മാത്രം കവചമായി


29. ഒരു മുതിർന്ന ആളോട് പെരുമാറുന്നതിനേക്കാളും


30. പ്രാദേശിക സംസ്ക്കാരത്തിൽനിന്നും


31. ചെറുപ്രായത്തിലെ പരിശീലനങ്ങൾ


32. ഇരുചക്രവാഹനത്തിലൂടെയുള്ള ദീർഘദൂര


33. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ ഇരട്ടവ്യക്തിത്വം


34. അനാകർഷകമായ സാമൂഹീക ദൃശ്യങ്ങൾ


35. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പദങ്ങൾകൊണ്ട് മാരിവില്ല് സൃഷ്ടിക്കാൻ


36. ഇന്ത്യൻ സിനിമായിലെ ആളുകളുടെ വ്യക്തിത്വം


37. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Fairytales


38. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Folk tales


39. Phantom


40. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഒരു കടിഞ്ഞാൺ


41. Brain softwareനെക്കുറിച്ച്


42. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പരിശീലന പദ്ധതി


43. പ്രായ പരിധികൾക്ക് അതീതമായ സൌഹൃദങ്ങൾ


44. തമ്മിൽ പൊരുതിജീവിക്കുന്ന ഒരു


45. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പൊതുപെരുമാറ്റങ്ങളുടെ കളരി


46. ഇന്നുള്ള ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ്


47. അന്യർക്ക് സ്വന്തം രാഷ്ര്കത്തിന്റെ


48. പാഠപുസ്തവിജ്ഞാനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ


49. വഴിതെറ്റിച്ചു വിടുന്ന അരസികമായ


50. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ മന:പ്പാഠമാക്കാവുന്ന