top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 5 - ഭാഷാ പരമായ പലവിധ അനുഭവങ്ങൾ

22. ഭൌതിക വിജ്ഞാനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിഭാസത്തെ വിവരിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു

ഈ എഴുത്തിൽ ഈ വിധ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിച്ചേർക്കുന്നത്, ഒരു വളരെ വ്യത്യസ്തത തോന്നുമാറുള്ള ഒരു പരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ്. മാത്രവുമല്ല, വായനക്കാർ പലരീതിയിൽ ഉള്ളവരാണ്. ചിലരെങ്കിലും മത്സരബുദ്ധിയോടൂകൂടിയാണ് കാര്യങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുക. എന്നാൽ യാതോരു മത്സരബുദ്ധിയുടെ പ്രകോപനത്താലും അല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത്.


ആകെയുള്ള ഉദ്ദേശം ഇന്നുള്ള ഭൌതിക വിജ്ഞാനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കാനാണ്.


ഇതിൽ മറ്റ് ഒരു വ്യക്തി പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ, ഈ വ്യക്തിയുടെ കുറച്ച് കൂടി പശ്ചാത്തലം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.


അതിൽ ഒന്ന് ഈ എഴുത്തിൽ ഉടനീളം കണ്ടേക്കാവുന്ന, ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ സാമ്പതിക ബലക്ഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആണ്. ഈ നിർവ്വചനത്തിൽ ഒരു ആശയപ്പിശക് ഉണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.


ഈ എഴുത്തുകാരൻ ഈ രാജ്യത്തിൽ പലദിക്കിലും ജീവിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആളുകൾക്ക്, മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഈ എഴുത്തുകാരനിൽ കണ്ടിരുന്നതായി ഒരു വ്യക്തി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, ഏതാണ്ട് 27 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്. ഒരു വടക്കൻ ഇന്ത്യൻ പട്ടണത്തിൽവച്ച്.


കൈയിൽ പണമില്ലാത്തവന് ഒരു അധമ മനോഭാവം, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ, സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്. അതില്ലായെങ്കിൽ, അധികപ്രസംഗമാണ് ബദലായി വരിക.


എന്നാൽ, കൈയിൽ പണമില്ലെങ്കിലും, അതിന്റെയാതോരു മാനോഭാവവും ഇല്ലാതെ സാമൂഹികമായി ഉയർന്നവരായി കൈയിൽ പണമില്ലാത്തവർ ഫ്യൂഡൽഭാഷകളിൽ നിർവ്വചിക്കുന്നവരുമായി, ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ സാമൂഹികമായ ഉയർന്ന ഭാവത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു, പെരുമാറുന്നു. മറ്റുള്ളവർ വളരെ ഉന്നതങ്ങളിൽ കാണുന്നവരെ, അവരുടെ പേരിനോട് Mr. / Mrs. എന്ന് ചേർത്ത് സംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഇതെങ്ങിനെയാണ് സാധ്യമാവുന്നത് എന്ന് മറ്റ് സാമ്പത്തികമായി ഞെരുങ്ങിക്കഴിയുന്ന ഫ്യൂഡൽ ഭാഷക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല.


ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങിനെയാണ്. സംഭാഷണം ഇങ്ഗ്ളിഷിലാണ്. ചിന്തിക്കുന്നതും ഇങ്ഗ്ളിഷിലാണ്. അവിടെത്തന്നെ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന അധമഭാവത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല.


രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഇതാണ്: ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ ഔപചാരികമായി മാത്രം ബന്ധമുള്ളവരേയും, കാര്യമായി പരിചയമില്ലാത്തവരേയും സംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ, അവരുടെ പേരിന് മുൻപിൽ Mr. / Mrs. എന്ന് ചേർക്കുന്നത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ബന്ധക്കുറവാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മറിച്ച്, മലയാളത്തിലും മറ്റ് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലും നിന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ, ഒരു അടുപ്പമോ, സമത്ത്വമോ അല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.


മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഈ എഴുത്തുകാരൻ വളരെ അപൂർവ്വമായേ ഏതെങ്കിലും വ്യാപാരത്തിലോ, വ്യവസായത്തിലോ ജീവനക്കാരനായിരുന്നിട്ടുള്ളു. ചെറിയതോതിൽ ഒന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം വളരെ ഹ്രസ്വമായ കാലം ജീവനക്കാരനായിരുന്നത്, ഇങ്ഗ്ളിഷ് അന്തരീക്ഷത്തിലുമാണ്. ഈ കാരണത്താലും, അധമഭാവം പുറം നാടുകളിൽ വച്ച് അനുഭവിച്ചത് വളരെ അപൂർവ്വമായാണ്.


എന്നാൽ ഇതിന് തികച്ചും വിപരീതമായ, ഏതാണ്ട് ഒന്നരവർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കാലവും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അന്ന് സ്വന്തക്കാർ എന്ന് പറയാവുന്ന, തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തരായ ചില കൂട്ടർ പിന്നിൽ നിന്നും യാതോരു കൂസലും ഇല്ലാതെ കുത്തിയത് കൊണ്ടാണ്. ഇതിന് അവരെ പ്രകോപിച്ചത്, നേരത്തെ ഒരു എഴുത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച, കൈകേയിയുടെ വീട്ടുവേലക്കാരി, രാമന് എതിരായി കൈകേയിയേക്കൊണ്ട് കരുനീക്കങ്ങൾ നടത്തിച്ചതിനോട് ഉപമിക്കാവുന്ന, സംഭവവികാസങ്ങളാണ്.


ആളെ ഒന്ന് ഒതുക്കിക്കിട്ടാൻ അവർ ഓരോരുത്തരും പലരീതിയിൽ ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത്, എന്ന് തോന്നുന്നു.


1. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാകോഡുകളുടെ വിക്രിയമായ


2. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠിപ്പിച്ചാൽ ആളുടെ മേലുള്ള


3. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ


4. ഇങ്ഗ്ളിഷ് കൊളോണിയൽ വാഴ്ചയോടുള്ള


5. പൊട്ടിത്തെറി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പരിവർത്തനം


6. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ സ്രീകുകളും പരുഷന്മാരും


7. ഭാഷാകോഡുകളില ഏറ്റകുറച്ചിലുകൾ മായ്ക്കാതെ


8. ഭർത്താവ് കീഴ് ജീവനക്കാരനോട് തുല്യനാകാൻ


9. വാക്ക് കോഡുകൾക്ക് DNAയേയും Genesനേയും


10. സ്വാർത്ഥതാൽപ്പര്യത്താൽ സ്വന്തം മക്കളുടെ


11. 1717കളിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ മലാബാറിൽ വന്നപ്പോൾ


12. ഭാഷാകോഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്ത പരീക്ഷണ


13. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ നാട്ടിന് നടുവിൽ ഒരു കലർപ്പില്ലാത്ത


14. വാക്ക് കോഡുകൾ തലതിരിഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ചാൽ


15. ഭാഷാകോഡുകളിലൂടെ ഉളവാകുന്ന വ്യക്തിത്വ


16. ഭാഷാ കോഡുകളിലെ തരംതാഴ്ത്തുന്നവയിൽനിന്നും


17. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ നല്ലകാര്യം പറഞ്ഞാലും, ഇങ്ഗ്ളിഷ്


18. കാര്യങ്ങൾ പ്രാദേശിക ഭാഷക്കർക്ക്


19. ഈ രാജ്യത്ത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് അതിന്റെ ഉന്നത


20. ആശയപരമായി കുറെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യമുള്ളത്


21. ആശയപരമായി എല്ലാറ്റിൽനിന്നും ഒരു അകൽച്ച


22. ഭൌതിക വിജ്ഞാനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരു


23. വ്യക്തികളിൽ ഉള്ള അദൃശ്യമായ ഉയരങ്ങളും


24. ഉള്ളതിൽ കുറച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ


25. സാമൂഹിക അടിത്തട്ടിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്ന


26. തരംതാഴ്ത്തലുകൾ താങ്ങാൻ കെൽപ്പുളളവർക്ക്,


27. യാതോരു കവചവും ഇല്ലാതെ ഈ രാജ്യത്ത്


28. കലർപ്പില്ലാത്ത ഇങ്ഗ്ളിഷ് മാത്രം കവചമായി


29. ഒരു മുതിർന്ന ആളോട് പെരുമാറുന്നതിനേക്കാളും


30. പ്രാദേശിക സംസ്ക്കാരത്തിൽനിന്നും


31. ചെറുപ്രായത്തിലെ പരിശീലനങ്ങൾ


32. ഇരുചക്രവാഹനത്തിലൂടെയുള്ള ദീർഘദൂര


33. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലെ ഇരട്ടവ്യക്തിത്വം


34. അനാകർഷകമായ സാമൂഹീക ദൃശ്യങ്ങൾ


35. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പദങ്ങൾകൊണ്ട് മാരിവില്ല് സൃഷ്ടിക്കാൻ


36. ഇന്ത്യൻ സിനിമായിലെ ആളുകളുടെ വ്യക്തിത്വം


37. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Fairytales


38. ഇങ്ഗ്ളിഷ് Folk tales


39. Phantom


40. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഒരു കടിഞ്ഞാൺ


41. Brain softwareനെക്കുറിച്ച്


42. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പരിശീലന പദ്ധതി


43. പ്രായ പരിധികൾക്ക് അതീതമായ സൌഹൃദങ്ങൾ


44. തമ്മിൽ പൊരുതിജീവിക്കുന്ന ഒരു


45. ഇങ്ഗ്ളിഷ് പൊതുപെരുമാറ്റങ്ങളുടെ കളരി


46. ഇന്നുള്ള ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ്


47. അന്യർക്ക് സ്വന്തം രാഷ്ര്കത്തിന്റെ


48. പാഠപുസ്തവിജ്ഞാനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ


49. വഴിതെറ്റിച്ചു വിടുന്ന അരസികമായ


50. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ മന:പ്പാഠമാക്കാവുന്ന


bottom of page