top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 14. മലബാറിലെ മാപ്പിളമാരെക്കുറിച്ച്

7. കോൺഗ്രസിന് ദക്ഷിണ മലബാറിൽ ലഭിച്ച അനുഭവം

കാലാകാലങ്ങളായി ഈ ഉപദ്വീപിൽ ചെറുതും വലുതും ആയ വൻ പോരാട്ടങ്ങളും ആക്രമണങ്ങളും, ചതിപ്രയോഗങ്ങളും മറ്റും നിരന്തരം നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തു വിലകൊടുത്തും ജയിച്ചിരിക്കേണം. അല്ലെങ്കിൽ ജയിച്ചവന്റെ പണിക്കരന്റെ നീ, എടാ, എടീ, അവൻ, അവൾ വാക്ക് നിർവ്വചനങ്ങളിലേക്ക് തോറ്റ വൻ വ്യക്തിയും കുടുംബവും വീണേക്കാം.


ഈ വിധ നിസ്സാര ശബ്ദമുള്ള വാക്കുകളിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഭീകരതയെന്താണ് എന്ന് ഇങ്ഗ്ളണ്ടിൽ നിന്നും കയറിവരുന്ന ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർക്ക് യാതോരു അറിവും ലഭിക്കില്ലതന്നെ.


അവരാണ് ഈ ഉപദ്വീപിൽ ആദ്യമായി ഏതൊരു ഏറ്റുമുട്ടലിലും സന്ധി സംഭാഷണത്തിലും മറ്റും Fair play അഥവാ സത്യസന്ധമായ ഇടപാട് എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്നത്.


ഈ വിധമായുള്ള ഒരു വസ്തുത തീവ്ര രാജ്യസ്നേഹം ഉണ്ട് എന്ന് നടിക്കുന്ന ഇന്നുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആരും തന്നെ അംഗീകരിച്ചു തരില്ലാ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പണ്ടേതോ പുരാണ കാലത്ത് രാമായണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും ആളുകൾ ഈ വിധം Fair play പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് എന്നുവരെ അവർ തെളിവു സഹിതം സമർത്ഥിച്ചു തന്നേക്കാം.


ഏതാണ്ട് 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പഞ്ചായത്തീരാജ് നടപ്പിൽ വരുത്തിയപ്പോൾ, വൻ വിപ്ളവ പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണയുള്ള, Ward മെമ്പർ സ്ഥാനത്തിലേക്കുള്ള സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി CPS നിന്ന കാര്യം ഓർമ്മവരുന്നു. വീട്ടിൽ വച്ച് പഞ്ചായത്തിലെ വൻ വിപ്ളവ നേതാക്കൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ ഇടയായി.


വ്യക്തികളെ സ്വാധീനിച്ച് വോട്ടുകൾ കരസ്ഥമാക്കാനായി ഈ വിധം പറയണം എന്ന ഉപദേശം ഒരു നേതാവ് പറയുന്നു. അപ്പോൾ CPS പറഞ്ഞു, അങ്ങിനെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ? അങ്ങിനെ പറയുന്നത് കളവല്ലേ?


അപ്പോൾ മറ്റൊരു നേതാവിന്റെ വളരെ വ്യക്തമായ വിശദ്ധീകരണം വന്നു:


നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ വോട്ടിങ്ങ് ദിവസം ആളുകൾ നമ്മുടെ പക്ഷത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നതാണ്. ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ആ നിമിഷം അവർക്ക് വീണ്ടുവിചാരം വരികയും അത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്നൊക്കെ തോന്നിയാലൊന്നും പ്രശ്നം ഇല്ല. പിന്നെ അവർ എന്ത് ചിന്തിച്ചാലും വിഷമിച്ചാലും പ്രശ്നം ഇല്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ജയിക്കുക എന്നതാണ്. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തും പറയണം.


ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷയിൽ കാണുന്ന യാതോരു മൈര്യാദയോ തത്വതീക്ഷയോ ആശയവിനിമയ സമത്വചിന്താഗതികളോ മാന്യമായ പെരുമാറ്റ സംഹിതകളോ ഇല്ലാത്ത ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ജനത്തിന് ഇടയിലേക്കാണ് ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം ജനാധിപത്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും തീവണ്ടികളും ആശുപത്രികളും ശാസ്ത്ര ജ്ഞാനങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യകളും നിയമസംവിധാനങ്ങളും മറ്റും ഇറക്കിവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.


ഓരോന്നും വ്യക്തമായ ചുവടുവെപ്പുകളിലൂടെ അടിവച്ചടിവച്ചാണ് സൃഷ്ടിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും വിന്യസിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരാ കാര്യത്തിലും വ്യക്തമായ ഉപകാരപ്രദമായതും സത്യസന്ധമായതുമായ കീഴ്വഴക്കങ്ങളും കെട്ടിപ്പടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം ഈ നാട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്.


എന്നാൽ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ജനങ്ങൾക്കും ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷാ പ്രാവീണ്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അവർക്ക് അത് ലഭിക്കരുത് എന്നതുതന്നെയാണ്, അവരുടെ പ്രീയപ്പെട്ട നേതാക്കളും പദ്ധതിയിടുന്നത്.


ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ ആകെയുള്ള ചിന്താഗതി, 'ഓനെ' അടിച്ച് തമർത്തണം, 'ഓർക്ക്' അടിയാളത്തം നൽകണം എന്നതാണ്. അല്ലാതെ വൻ മൂല്യമുള്ള കീഴ്വഴക്കൾക്ക് വിധേയമായി കാര്യങ്ങൾ നടത്തേണം എന്നതാവില്ല.


ഉദാഹരണത്തിന്, എല്ലാരും വൻ പരീക്ഷക്കായി കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം, ലക്ഷ്യം പരീക്ഷ പാസാകുക എന്നതാണ്. അത് ഏതുവിധത്തിൽ ആയാലെന്താ? പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാതെ തന്നെ പാസാവാൻ വല്ലമാർഗ്ഗവും ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിനായി ശ്രമിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ മെച്ചം.


ഉദാഹരണത്തിന്, IAS പരീക്ഷ. അതിൽ ആര് ജയിച്ചാലും പൊതുജനം പ്രത്യേകമായുള്ള വ്യത്യാസം അറിയണം എന്നില്ല. അങ്ങിനെ വരുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ ഒരാൾ ജയിച്ചാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം?


അതേ പോലെതന്നെ. ഇലക്ഷൻ വരുന്നു. ലക്ഷ്യം അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കൽ ആണ്. ഇതിനായി എന്തും ചെയ്യുന്ന കീഴ്വഴക്കം ഉള്ള പ്രദേശം ആണ് ഇത്. അധികാരം കിട്ടിയില്ലായെങ്കിൽ ആപത്താണ്.


അതിനാൽ, എങ്ങിനെയാണ് ഇലക്ഷണിൽ ജയിക്കുക? വല്ല കള്ള വോട്ടോ, EVM സോഫ്ട്വേറിലെ തട്ടിപ്പോ, കള്ള ബാലുറ്റുകൾ അച്ചടിച്ച് ബാലറ്റ് പെട്ടികളിൽ തിരിമറി നടത്തിയോ, ഇലക്ഷണിൽ ജയിക്കണം.


ഇലക്ഷണിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷം ജയിക്കും. അത് നമ്മുടെ പക്ഷമാവുന്നതാണ് നമുക്കും നമ്മുടെ കൂട്ടർക്കും സുരക്ഷിതം.


ഈ മുകളിൽ നീളത്തിൽ എഴുതിയത്, അന്ന് മലബാറിൽ സംഭവിച്ച രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കാനാണ്.

ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം ഇവിടെ വൻ മൂല്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതേ സമയം ഈ വൻ മൂല്യമുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിൽ കള്ളവഴികളും പഴുതുകളും സൂത്രദ്വാരങ്ങളും ഒഴികഴിവുകളും തന്ത്രോപായങ്ങളും കണ്ടെത്തി, ലിഖിത ചട്ടങ്ങളുടെ അക്ഷരം തെറ്റിക്കാതെ അവയുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള പാതകൾ കണ്ടെത്താനായി പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നു.


ദക്ഷിണ മലബാറിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് വേരുറപ്പിക്കാൻ ആവുന്നില്ലതന്നെ അന്ന്. എങ്ങിനെയങ്കിലും അവിടുള്ള മാപ്പിളമാരെ തങ്ങളുടെ കീഴിൽ പെടുത്താൻ വൻ ശ്രമം തന്നെ നടന്നു. കാരണം, തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ആളുകളെക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് വോട്ട് ചെയ്യിക്കേണം. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പുതിയ പൊല്ലാപ്പാണ് ഇത്. ഇതുപോലുള്ള പൊല്ലാപ്പുകൾ വേറേയും ഉണ്ട്.


മാപ്പിളമാരെ സ്വാധീനിച്ചെടുക്കാൻ പൊതു സമ്മേളനങ്ങളിൽ കയറി പലതും പറയാം. അത് എന്തുമാകാം. മാപ്പിളമാരുടെ മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലും ഗദ്ഗദം ഉയരണം. മിഴിയിണകൾ ഈറനണിയണം. കീഴ്ജന മാപ്പിളമാർ സ്വാധീനിക്കപ്പെടണം. ഈ ഒരു സ്വാധീനം അങ്ങ് ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കുവരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും.


Tellicherryയിൽ വച്ച് ഒരു നായർ വ്യക്തിയായ നേതാവ് പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് ഇടയിൽ പറഞ്ഞു, പലയിടങ്ങളിലും മുഹമ്മദീയർ കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലായെന്ന്. വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഹമ്മദീയർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി. അയാളോട് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞത് ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിലെ പരുക്കൻ വാക്കുകളിൽ ആയിരുന്നിരിക്കാം. അയാളുടെ പ്രസംഗം അതോടെ അവസാനിച്ചു.


കോൺഗ്രസിലെ അന്നത്തെ പ്രസിദ്ധനായ MLA പൊന്നാനിയിൽ വച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ആ നാട്ടിലെ ആളുകളുടെ ദാരിദ്ര്യത്തെ പരാമർശിച്ചു സംസാരിച്ചു. ദാരിദ്ര്യം കാരണം മാപ്പിള സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും തെരുവിൽ ആയിരിക്കുകയാണ് എന്നോ മറ്റോ അങ്ങ് ഉജ്ജ്വല വാക്കുകളിൽ അടിച്ചുകാച്ചി.


പ്രാദേശിക മാപ്പിളമാർക്ക് ഹാൽ ഇളകിയില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ! മലബാറിലെ പ്രസിദ്ധനായ MLA ജീവനും കൊണ്ട് സ്ഥലം കാലിയാക്കി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്.


ദക്ഷിണ മലബാറിൽ സമൂഹത്തിൽ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ട്. അതിന് ഉത്തരവാദികൾ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം അല്ലതന്നെ. ഈ വിധ ദാരിദ്ര്യങ്ങൾ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ കോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്.


മാത്രവുമല്ല, ഇന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നവരും, എന്നാൽ സാമൂഹികമായോ കുടുംബപരമായോ പൈതൃകമായോ ആദ്ധ്യാത്മിക പാരമ്പര്യപരമായോ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ യാതോരു ബന്ധമില്ലാത്തവരും ആയ ജനസമൂഹങ്ങളിൽ ഉള്ള ദാരിദ്ര്യം പോലെയല്ല മുഹമ്മദീയരിലെ ദാരിദ്ര്യം.


മുഹമ്മദീയരിലും പ്രാദേശിക ഫ്യൂഡൽ ഭാഷ, സാമൂഹിക വിള്ളലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുമെങ്കിലും, ആളുകളും കുടുംബങ്ങളും അത്രകണ്ട് ദാരിദ്യവും സാമൂഹിക സുരക്ഷയില്ലായ്മയും അനുഭവിക്കില്ലതന്നെ. കാരണം, ഓരോ ഇസ്ലാമിക പള്ളിയുടേയും ചുറ്റുപാടിലുള്ള മഹലുകളിൽ പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്രയത്തിനായി മഹൽ കമ്മറ്റികളോട് ആവശ്യപ്പെടാം എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത് ഇസ്ലാമികമായി മാനഹാനി വരുത്തുന്ന കാര്യം ആവില്ലാ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്.


എന്നാൽ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷയിൽ കാര്യം ഈ വിധമാകണം എന്നില്ല.

1. എതിർകോണുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട്


2. പട്ടാളത്തിന്‍റെ തലപ്പത്ത് പ്രാദേശികർ


3. കാട്ടുമൃഗത്തിന്‍റെ കടിയേറ്റതു പോലുള്ള


4. വടക്കൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ മഹാത്മാക്കളാക്കി


5. അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ചാൽ അടിമ


6. കോമാളി സത്യഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചും


7. കോൺഗ്രസിന് ദക്ഷിണ മലബാറിൽ


8. ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യയിൽ പുതുതായി


9. മലബാറിലെ മാപ്പിള സംഘടനകളുടെ


10. ബൃട്ടിഷ്-മലബാറിനെ വടക്കനിന്ത്യൻ


11. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിനോട് കൂറുള്ള


12. വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ വിഭാഗീകത


13. ഉപദ്വീപിന്‍റെ വടക്കുള്ളവരുടെ കീഴിലേക്ക്


14. സ്വപക്ഷത്യാഗികളുടെ വിളനിലമായി മാറിയ


15. വിദേശീയ ഭരണം അറബിക്കടലിൽ


16. ബ്രാഹ്മണർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനോ


17. ഇന്ത്യൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ


18. കാര്യവിവരം ഇല്ലാതെയുള്ള ഒരു


19. മനസിൽ ഏതോ ബ്രഹ്മതാളത്തിന്‍റെ താളം


20. മുഹമ്മദീയ മതത്തിലേക്ക് ചേർന്നവരെ


21. ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യയെ ജനാധിപത്യം എത്തിച്ചത്


22. മുസ്ലിം ലീഗിന് എതിരായുള്ള ഒരു മുഹമ്മദീയ


23. രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയവർ


24. മലബാറിൽ മാപ്പിളസ്ഥാൻ എന്ന ചിന്താഗതി


25. വടക്കൻ കുട്ടിനേതാക്കൾ മലബാറുകാരെ


26. ദക്ഷിണേഷ്യയെ ജിന്നപക്ഷത്തിനും നെഹ്റു


27. മാപ്പിള ലഹളയെ വിശാലമായി ഒന്ന് നോക്കാം


28. പ്രാദേശിക സമൂഹത്തിൽ ഇസ്ലാം വൻ


29. മാപ്പളിമരോട് Malabar Manualലിൽ ഒരു


30. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തോട് കൂറു


31. കീഴ്വ്യക്തി ധിക്കാരിയാകും എന്ന ഭയം


32. സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവർ


33. അടിമത്തത്തിൽനിന്നും രക്ഷനേടിയവർക്ക്


34. Saiyid Fazl തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനായുള്ള


35. ദിവ്യവ്യക്തിയെ സാമൂഹിക നേതാവായി


36. 180° എതിർ കൊണുകളിൽ നിൽക്കുന്ന


37. പരസ്പരവിരുദ്ധവും ആശയക്കുഴപ്പം


38. ഭൂസ്വത്ത് കൈ അവകാശവുമായി


39. സാമൂഹിക താൽപ്പര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന


40. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ വാക്ക് കോഡുകൾ, ദ്രുവങ്ങൾ


41. മലബാറുകളിലെ സമൂഹങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്നു


42. കാഴ്ചപ്പാടുകളിലെ വ്യത്യാസം


43. Mr. Strangeന് യാതൊന്നും മനസ്സിലായില്ലാ


44. മുഹമ്മദിന്‍റെ പ്രതിരൂപങ്ങൾ ആല്ലാത്തവർ


45. കയറൂരിവിടുന്നതിനെ ഭാഷാകോഡുകൾക്ക്


46. വാക്കുകളുടെ ഒരു ഒഴുക്കിൽ പെട്ട്


47. സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാതെയുള്ള


48. ഉന്നത വിവരമുള്ളവർ നടത്തുന്ന


49. സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ


50. വിള്പവവീര്യത്തിലൂടെയുള്ള സാമൂഹിക