top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 14. മലബാറിലെ മാപ്പിളമാരെക്കുറിച്ച്

2. പട്ടാളത്തിന്‍റെ തലപ്പത്ത് പ്രാദേശികർ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ

കാലാകാലങ്ങളായി അതീവ ദുഃഷ്ടതനിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ എല്ലാവിധ ദുഃഷ്ടതകളും കാട്ടിക്കൂടിയിരുന്നത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം ആണ് എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ അക്കാഡമിക്ക് ബുദ്ധിജീവികളുടെ അവകാശവാദം. എന്നാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ അവരെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. കാരണം, രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് ഓങ്ങുന്ന ഏവരും, ഇതേ കാര്യമാണ് പണ്ടുമുതലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്.


ഈ വിഡ്ഢിവിവരത്തിന് അതീതമായി ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിനെ വിവരിച്ചുകൊടുക്കാൻ വ്യക്തിപ്രഭാവവും വിവരവും ഇങ്ഗ്ളിഷ് ക്ളാസിക്കൽ സാഹിത്യം വായിച്ചുള്ള പരിചയവും സത്യസന്ധതയും ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ കോഡുകളുടെ പിടിവലിയിൽനിന്നു ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കാനാവുക തുടങ്ങിയ എല്ലാം ഒത്തുകൂടിനിൽക്കുന്നവർ ബൃട്ടിഷ് ഇന്ത്യയിലേയും ഇന്ത്യയിലേയും രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്.


ദക്ഷിണ മലബാറിൽ ഏതാണ്ട് 1800മുതൽ ആരംഭിച്ച - പുതുതായി വളർന്നുവന്ന കീഴ്ജന ഇസ്ലാം പക്ഷക്കാരും ബ്രാഹ്മണമത സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മയും - തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സ്പർദ്ദ അണപൊട്ടിയൊഴുകിയതാവാം, 1921ന് ചുറ്റുപാടിൽ അവിടെ ആളിപ്പടർന്ന മാപ്പിള ലഹളയെന്ന സംഭവം.


ഈ മാപ്പിള വ്യക്തികൾക്ക് പാരമ്പര്യമായി നിലനിന്നിരുന്ന കായികമായ കഴിവുകളും ഇസ്ലാം നൽകുന്ന ഐക്യവും സാഹോദര്യ ചിന്തകളും പോരാത്തതിന് ഇക്കൂട്ടരിൽതന്നെ കലർന്നുതുടങ്ങിയിരിക്കാവുന്ന അറബി രക്തപാതകളും, പോരാത്തതിന്, മനസ്സിൽ രോമാഞ്ചത്തരിപ്പ് വളർത്തുന്ന ചില ആത്മീയ വിശ്വാസങ്ങളും വള്ളുവനാടിലെ മാപ്പിള പക്ഷത്തിന് അതീവ ശക്തി പകർന്നിരുന്നിരിക്കാം.


എന്നാലും, ഈ കൂട്ടർ ഇങ്ഗ്ളിഷ് Gentlemenമാരോട് സാദൃശ്യം ഉള്ള മലബാർ തീരത്തു ജീവിക്കുന്ന ശുദ്ധ അറേബ്യൻ രക്തപാതയിൽ ഉള്ളവരായി Malabar Manualലിൽ William Logan ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചവർ അല്ലതന്നെ.


നമ്പൂതിരിമാരും അമ്പലവാസികളും നായർമാരും ഇസ്ലാമിലേക്ക് മാറിയവരും ആവില്ല ഇവർ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്.


ഈ കൂട്ടർക്ക് ബ്രാഹ്മണ മത പക്ഷത്തിനോടുള്ള വിരോധം, ഖുർആനിൽ കാഫിർമാരോടു വിരോധം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് എന്നും പറയാൻ ആവില്ലതന്നെ.


ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്ന് സംഭവിച്ചതിനെ ഒരു വൻ സൈനികകലാപത്തോട് ഉപമിക്കാവുന്നകാര്യമാണ്. കാരണം, കാലാകാലങ്ങളായി ഉന്നതരുടെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നവരും, അവർക്ക് വിധേയത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരും, യാതോരു വ്യക്തിപ്രഭാവവും അവകാശപ്പെടാനാവാത്തവരും ആയിരുന്ന കീഴ്ജനതയാണ് കലാപക്കൊടി പറത്തിക്കൊണ്ട് കാൽപനലംഘന ഭാവത്തോടുകൂടി, അവരുടെ ഉന്നതരെ ആക്രമിച്ചത്.


വിഡ്ഢി ചരിത്രത്തിൽ ഒന്നാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന, ഡെൽഹിക്കു ചുറ്റുപാടിൽ 1857ൽ സംഭവിച്ച ശിപായി ലഹളയേക്കാളും കഠിനമായിരുന്നു ഈ ലഹള. കാരണം, ബ്രാഹ്മണമത പക്ഷത്തിൽ പെട്ടവരുടേയും, അതിനോട് ഒട്ടിനിന്നവരുടേയും വീടുകൾ ആക്രമികപ്പെട്ടു. ബ്രാഹ്മണ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു, അവയിൽ ശുചിഭംഗം (desecration) വരുത്തപ്പെട്ടു.


മെഡ്രാസ് പ്രസിഡൻസി ഭരണത്തിന് കുറേ കാലമായി വള്ളുവനാട് ഒരു തലവേദനതന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ വിട്ടുപോകാതെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, മെഡ്രാസ് പ്രസിഡൻസി ഭരിക്കുന്നത്, കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിസഭയാകാം എന്നതും, വള്ളുവനാട് തലവേദന നൽകിയത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിനോട് ഉള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ അല്ലായെന്നും മറിച്ച, സാമൂഹിക ഘടനയിൽ നിത്യവും നിലനിന്നിരുന്ന സൈനിക കലാപം പോലുള്ള ഒരു നിത്യപ്രതിഭാസമായിരുന്നു എന്നതുമാണ്.


സമാധാനമായി സായുധ പോലീസ് - പട്ടാള Barrackക്കുകളിൽ നിത്യവും drillലും paradeഡും മറ്റുമായി കഴിഞ്ഞുപോരുന്ന ശിപായി (sipai) പട്ടാളക്കാരേയും തയ്യാറാക്കി വൻ ദൂരത്തുള്ള വള്ളുവനാടിലേക്ക് പാഞ്ഞെത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു വൻ രസമുള്ള കാര്യം ആവില്ലതന്നെ. അന്ന് വള്ളുവനാട് എന്നു പറയുന്നത് എത്തിച്ചേരാൻ വളരെ ദുഷ്ക്കരമായുള്ള പ്രദേശം ആയിരുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു.


പാഞ്ഞുവന്നെത്തി രക്ഷിക്കേണ്ടത് ബ്രാഹ്മണ പക്ഷത്തെയാണ്. അവരാകട്ടെ അവരുടെ സ്വന്തം താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവർ ആണ്. അല്ലാതെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന്റെ കൂറുകാർ അല്ലതന്നെ.


എന്നാൽ അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം ആണ്. അതോടെ മാപ്പിളമാരുടെ ശത്രുക്കളായി കാണപ്പെടുന്നത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് പക്ഷമാണ്. അതോടെ മാപ്പിള ലഹളക്കാർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളായി സ്വമേധയാ മാറപ്പെടുന്നു, ഇന്ത്യൻ ഔപചാരിക ചരിത്രത്തിൽ.


ഈ വിധം എത്തപ്പെട്ട പോലീസ് - പട്ടാള റജിമെറ്റുകളിൽ മിക്ക മധ്യനിലവാരത്തിലുള്ള ഓഫിസർമാരും പ്രാദേശികർതന്നെയാവും. ഏറ്റവും മുകളിൽ മാത്രമാവും ഇങ്ഗ്ളിഷ് / ബൃട്ടിഷ് ഓഫിസർമാർ കാണുള്ളു. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ ആയിരുന്നു എന്നതാണ് ഇന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും അക്കാഡമിക്ക് ജീനിയസുകൾക്കും പരാതി എങ്കിൽ വാസ്തവം കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.


ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടി പ്രാദേശിക വ്യക്തികൾ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ പണ്ട് നായർമാരുടെ കൈകളിൽ കീഴ്ജനം പെട്ടതുമാതിരിയായേനെ. മാപ്പിളമാരെ മുഴുവനും അവർ വെട്ടിനുറുക്കിയേനെ.


കീഴടങ്ങിയ കീഴ്ജന മാപ്പിള കലാപകാരികൾ

അന്ന് സംഭവിച്ച ഓരോ ചെറുതുംവലുതും ആയ സംഭവങ്ങളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി, എന്താണ് സമൂഹത്തിലെ പ്രശ്നം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആവില്ല. കാരണം, അദൃശ്യമായ പലതും സാമൂഹിക ഘടനയിൽ പൊട്ടിത്തെറി നടത്തുന്നുണ്ട്. അവയെ ഗൌനിക്കാതെ ചരിത്രം എഴുതിയാൽ, പിന്നീട് അത് വായിക്കുന്നവർക്ക് യാതൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല.


മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അന്ന് പോലീസ് പിടിയിലായ ലഹളക്കാരുടെ ചിത്രമാണ്. ഇവരിൽ ആരേയും കണ്ടിട്ട് അറേബ്യൻ രക്തപാതയിൽ ഉള്ള English Gentlemen👉 പോലുള്ളവരായി തോന്നുന്നില്ലതന്നെ.

1. എതിർകോണുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട്


2. പട്ടാളത്തിന്‍റെ തലപ്പത്ത് പ്രാദേശികർ


3. കാട്ടുമൃഗത്തിന്‍റെ കടിയേറ്റതു പോലുള്ള


4. വടക്കൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ മഹാത്മാക്കളാക്കി


5. അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ചാൽ അടിമ


6. കോമാളി സത്യഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചും


7. കോൺഗ്രസിന് ദക്ഷിണ മലബാറിൽ


8. ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യയിൽ പുതുതായി


9. മലബാറിലെ മാപ്പിള സംഘടനകളുടെ


10. ബൃട്ടിഷ്-മലബാറിനെ വടക്കനിന്ത്യൻ


11. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിനോട് കൂറുള്ള


12. വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ വിഭാഗീകത


13. ഉപദ്വീപിന്‍റെ വടക്കുള്ളവരുടെ കീഴിലേക്ക്


14. സ്വപക്ഷത്യാഗികളുടെ വിളനിലമായി മാറിയ


15. വിദേശീയ ഭരണം അറബിക്കടലിൽ


16. ബ്രാഹ്മണർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനോ


17. ഇന്ത്യൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ


18. കാര്യവിവരം ഇല്ലാതെയുള്ള ഒരു


19. മനസിൽ ഏതോ ബ്രഹ്മതാളത്തിന്‍റെ താളം


20. മുഹമ്മദീയ മതത്തിലേക്ക് ചേർന്നവരെ


21. ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യയെ ജനാധിപത്യം എത്തിച്ചത്


22. മുസ്ലിം ലീഗിന് എതിരായുള്ള ഒരു മുഹമ്മദീയ


23. രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയവർ


24. മലബാറിൽ മാപ്പിളസ്ഥാൻ എന്ന ചിന്താഗതി


25. വടക്കൻ കുട്ടിനേതാക്കൾ മലബാറുകാരെ


26. ദക്ഷിണേഷ്യയെ ജിന്നപക്ഷത്തിനും നെഹ്റു


27. മാപ്പിള ലഹളയെ വിശാലമായി ഒന്ന് നോക്കാം


28. പ്രാദേശിക സമൂഹത്തിൽ ഇസ്ലാം വൻ


29. മാപ്പളിമരോട് Malabar Manualലിൽ ഒരു


30. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തോട് കൂറു


31. കീഴ്വ്യക്തി ധിക്കാരിയാകും എന്ന ഭയം


32. സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവർ


33. അടിമത്തത്തിൽനിന്നും രക്ഷനേടിയവർക്ക്


34. Saiyid Fazl തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനായുള്ള


35. ദിവ്യവ്യക്തിയെ സാമൂഹിക നേതാവായി


36. 180° എതിർ കൊണുകളിൽ നിൽക്കുന്ന


37. പരസ്പരവിരുദ്ധവും ആശയക്കുഴപ്പം


38. ഭൂസ്വത്ത് കൈ അവകാശവുമായി


39. സാമൂഹിക താൽപ്പര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന


40. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ വാക്ക് കോഡുകൾ, ദ്രുവങ്ങൾ


41. മലബാറുകളിലെ സമൂഹങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്നു


42. കാഴ്ചപ്പാടുകളിലെ വ്യത്യാസം


43. Mr. Strangeന് യാതൊന്നും മനസ്സിലായില്ലാ


44. മുഹമ്മദിന്‍റെ പ്രതിരൂപങ്ങൾ ആല്ലാത്തവർ


45. കയറൂരിവിടുന്നതിനെ ഭാഷാകോഡുകൾക്ക്


46. വാക്കുകളുടെ ഒരു ഒഴുക്കിൽ പെട്ട്


47. സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാതെയുള്ള


48. ഉന്നത വിവരമുള്ളവർ നടത്തുന്ന


49. സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ


50. വിള്പവവീര്യത്തിലൂടെയുള്ള സാമൂഹിക

bottom of page