top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 13. പുതിയ ജീവിത ശൈലി പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ

27. ഈ ഉപദ്വീപിൽ ഇസ്ലാമിനോട് വൻ വിരോധം വരുത്തിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്

മലബാറിലെ ഇസ്ലാം മതവിഭാഗക്കാരെ മാപ്പിളമാർ എന്ന് പൊതുവായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിലും, അവരിൽ തന്നെ പലവിധ വ്യത്യസ്ത പൈതൃകങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഉണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇന്നുള്ള മാപ്പിളമാരിൽ പലരിലും ഈ വിധ വ്യത്യസ്ത പൈതൃകങ്ങളിലും പെട്ടവരുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന രക്തബന്ധ പാതകൾ കലർന്നിട്ടുണ്ടാവാം.


അതേ സമയം, മലബാറിലെ ഉന്നത കുടുംബ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തിയിരുന്ന ശുദ്ധമായ അറേബ്യൻ രക്തബന്ധപാത നിലനിർത്തിയിരുന്ന ഇസ്ലാം മതക്കാർ, അവർ മാപ്പിളമാർ ആണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടാവണമെന്നില്ല. പോരാത്തതിന്, മുക്കുവ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ഇസ്ലാം മതക്കാർ മലബാറി ആൾക്കാർ ആകണമെന്നുമില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. വ്യക്തമായി അറിയില്ല.


മൈസൂറുകാരുടെ ആക്രമണകാലത്ത് ഹിന്ദുക്കളിലേയും അമ്പലവാസികളിലേയും നായർമാരിലേയും കുറേ പേർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചേർന്ന കാര്യം പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞത്, ദക്ഷിണ മലബാറിൽ കീഴ്ജന വംശങ്ങളിൽ പെട്ട പലരും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കയറിയ കാര്യമാണ്.


നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപേ മലബാറിൽ വന്ന പേർഷ്യൻ വംശജനായ മാലിക് ഇ്ബിൻ ദീനാർ👉 കറേ പേരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് മതം മാറ്റിയിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഈ വിധം മതം മാറിയവർ അന്നുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ (ബ്രാഹ്മണർ) ആയിരിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു.


ഹിന്ദുക്കളുടെ അടിയാളിമാരായിരുന്ന അമ്പലവാസികളും നായർമാരും അന്ന് ഈ വിധം മതം മാറിയിരുന്നുവോ എന്ന് അറിയില്ല. ഹിന്ദുക്കൾ അവരുടെ പുതിയ മതത്തിലേക്ക് അവരുടെ അടിയാളന്മാരെ കയറ്റുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. കാരണം, സാമൂഹികമായി ഉന്നതരായവർ അവരുടെ കീഴാളന്മാരേയും കൂടെ കയറ്റി അവർക്ക് സാമൂഹിക സ്വസ്തത നഷ്ടമാക്കാൻ അനുവദിക്കുമോ എന്നതാണ് മനസ്സിൽ കയറുന്ന ചിന്ത. ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം, ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ എഴുത്തുകാരന് ഇന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ യാതോരു അറിവും ഇല്ലായെന്നതാണ്.


ഈ വിധം ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ കയറുന്നുണ്ട്:


വിദേശത്ത് നിന്നും വന്ന് മലബാറിലും മറ്റും ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർക്ക്, ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഭാഷാകോഡുകളെക്കുറിച്ചും, അത് മനുഷ്യമനസ്സിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വ്യക്തി വിരോധങ്ങളേയും അനിഷ്ടങ്ങളേയും അറപ്പുകളേയും മറ്റും പറ്റി വളരെ നേരിയ വിവരമേ ഉണ്ടാവുള്ളു. കാരണം, അവർ നീങ്ങുന്നിടത്തും മറ്റും അവർക്ക് വൻ ആദരവും മറ്റുമാണ് ലഭിക്കുക. അങ്ങിനെയല്ലാത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷം സാമൂഹിക ആശയവിനിമയത്തിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് ധാരണ ലഭിക്കണമെന്നില്ല.


ഈ വിവരക്കേട് അവരിൽ പലവിധ വകതിരിവില്ലായ്മയും ചെയ്യിക്കുന്നതായി പല പ്രാദേശിക ജനവംശ ഉന്നത വ്യക്തികൾക്കും തോന്നിയേക്കാം. ഈ വിദേശീയർ വന്ന് കീഴ്ജനത്തിൽ പെട്ടവരേയും മറ്റും ഇസ്ലാമിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യിക്കുന്നതും, ബ്രാഹ്മണരിൽ നിന്നും ഇസ്ലാമിലേക്ക് മാറിയ കൂട്ടരുടെ അതേ നിലവാരവും മറ്റും അവർക്ക് നൽകുന്നതും മറ്റും പ്രശ്നം തന്നെയായേക്കാം.


കാരണം, ഈ മത പരിവർത്തനത്തിന് ഭാഷാ കോഡുകളിലെ പൈശാചികതയെ മാച്ചുകളയാൻ ആവില്ലതന്നെ.


നായർമാർക്ക് അവരുടെ മേലാളന്മാരായ ബ്രാഹ്മണർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് മാറിയതിൽ കാര്യമായ പരിഭവം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല, ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ. കാരണം, നായർമാരും ബ്രാഹ്മണ മതത്തിൽ ഉള്ളവരല്ല.


എന്നാൽ അവർ അവരുടെ മേലാളന്മാരായ പുതിയതായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചേർന്ന നമ്പൂതിരിമാരോട് ഒത്ത് നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, പല കീഴ്ജനവ്യക്തികളും സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും, കാണുന്നതും കണ്ടനുഭവിക്കുന്നതും വൻ വെപ്രാളവും വെറുപ്പും മനസ്സിൽ വരുത്തും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്.


നമ്പൂതിരി ഭൂജന്മികുടുംബക്കാർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് മാറിയാലും, അവർ ഭൂജന്മികുടുംബക്കാർ തന്നെ.


അതേ പോലെ, കീഴ്ജന തൊഴിലാളികളും മറ്റ് അടിമജനവും ഇസ്ലാമിലേക്ക് മാറി, അവരുടെ സാമൂഹികമായുള്ള അടിമ നിലവാരം മാഞ്ഞാലും, അവർ സാമൂഹികമായി കൈത്തൊഴിലാളികൾതന്നെ.


രണ്ട് കൂട്ടരേയും ഒരേ നിലവാരത്തിൽ ഇസ്ലാം കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, നായർമാർക്കും അമ്പലവാസികൾക്കും, നമ്പൂതിരിമാർക്കും, മാത്രമല്ല, മറിച്ച് കീഴ്ജന വംശങ്ങൾക്കും വെറുപ്പുവരും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. കാരണം, ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാകോഡുകളിൽ 180 ഡിഗ്രി അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കൂട്ടരാണ് രണ്ട് പക്ഷവും.


ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള ഇസ്ലാം വ്യക്തിയുടെ മേൽവിലാസം കാണിച്ച് കീഴ്ജന മാപ്പിള വിലസുന്നത് സമൂഹത്തിൽ വിരോധം വരുത്തും. എന്നാൽ ഈ വിരോധത്തിന്റെ വ്യക്തമായ കാരണം പെട്ടെന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ ആവില്ലതന്നെ.


നായർമാരുടെ വെപ്രാളത്തെ ചിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദൃഷ്ടാന്ത ചിത്രീകരണം നൽകാൻ പ്രയാസം ആയിരിക്കാം. എന്നാലും, ഈ വിധം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക.


ഏതാനും ഐപിഎസ്സുകാർ മതം മാറി പുതിയ മതത്തിൽ ചേർന്നു. അതുകൊണ്ട്, അവരുടെ കീഴിലെ ശിപായി പോലീസുകർക്ക് യാതോരു പരിഭവവും വരാൻ ഇടയില്ല.


എന്നാൽ പുതിയ മതത്തിന്റെ ഇടങ്ങളിൽ ചെന്ന് ഐപിഎസ്സുകാരെ കാണാൻ പോകുന്ന പോലീസ് ശിപായിമാർ കാണുന്നത്, പുതിയ മതത്തിന്റെ ഉള്ളറ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അങ്ങാടിയിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരും ഐപിഎസ്സുകാരും പൊതുവായുള്ള പദ്ധതികളിൽ ഒന്നിച്ചു നിന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നുതായണ്!


പോലീസ് ശിപായിമാരെ കാണുമ്പോൾ, ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ അവരുടെ ഉന്നത ബന്ധങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച് വളരെ ലാഘവവാക്കുകളിൽ സംസാരിക്കുന്നു. പോലീസ് ശിപായിമാരാകട്ടെ ഐപിഎസ്സുകാരുടെ മുന്നിൽ നിവർന്ന് നിന്ന് സെല്യൂട്ട് ചെയ്ത് അനുസരണ ഭാവത്തിൽ നിൽക്കേണം.


ഇങ്ഗ്ളിഷ് പോലുള്ള പരന്ന കോഡുകൾ ഉള്ള ഭാഷാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, ഈ കണ്ട ദൃശ്യത്തിന്റെ കടും വീര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലതന്നെ.


ഈ ഉപദ്വീപിൽ ഇസ്ലാമിനോട് നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ വർഗ്ഗീയ വിരോധം വരുത്താൻ കരുത്തുള്ള കാര്യമാണ് മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചത്. വേറേയും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൂടാതില്ല.

1. ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ തരംതാഴ്ത്തിയ


2. നായർമാരിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്നു കളരി


3. വൻ ആയുധ നൈപുണ്യത്തിന്റേനയും


4. വൻ ധൈര്യശാലികളായ നായർമാർ


5. ചളിപ്രദേശത്തിൽ വൻ


6. നായർമാർ കാഴ്ചവച്ച പ്രതിലോമ


7. നാട്ടുപ്പടയാളികളും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന


8. അമിത ധൈര്യത്തിന്റേയും


9. സാമൂഹിക പരിഷ്ക്കരണം ഒരു


10. സർവ്വസ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകി


11. കീഴ്ജനത്തിന്റെര വാക്കുകളും


12. എതിർകോണുകളിൽ ഉള്ള രണ്ട്


13. Indicant Index Number എന്ന നിഗൂഢ വ്യക്തിത്വ


14. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ അടിമപ്പെടുത്ത


15. ദിശാകോഡുകൾ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും


16. IVRSസിൽ പൊട്ടലും ദിശാതിരിയലും


17. വ്യക്തികളെ തമ്മിൽ വിഘടിപ്പിച്ചു


18. നായർമാരെ കഠിന അടിമത്തത്തിൽ


19. നായർമാർ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ


20. പുതിയ ജീവിത ശൈലി പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ


21. കൈയിൽ കിട്ടിയപാടെ സ്വകാര്യ


22. മറ്റുള്ളവരെ സ്വന്തം മതത്തിൽ ചേർക്കുന്നതിന്


23. ഹിന്ദു - മുസ്ലീം വർഗ്ഗീയ വിരോധത്തിലെ


24. പഴയ അധികാരങ്ങളെ പുതിയ നിയമങ്ങൾ


25. ദക്ഷിണ മലബാറിലെ മാപ്പിളലഹളയുടെ


26. ബൃട്ടിഷ്-മലബാറിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന


27. ഈ ഉപദ്വീപിൽ ഇസ്ലാമിനോട്


28. നേത്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മറയും


29. മാപ്പിളയെന്ന വാക്കിനെക്കുറിച്ച്


30. അറക്കൽ കുടുംബത്തിന്റെക


31. മറ്റ് മാപ്പിളമാരെക്കുറിച്ചും,


32. വള്ളുവനാടിലെ കാര്യം


33. മലബാർ മുഹമ്മദ്ദീയർക്കുള്ളിലെ


34. മാപ്പിള അടിമവ്യാപാരികളെക്കുറിച്ച്


35. കുടുംബത്തേയും കുടുംബ മഹിമയേയും


36. അഹമ്മദ്ദീയ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും


37. പശു ആരാധനയെക്കുറിച്ച്


38. മലബാറീ മുഹമ്മദീയരിലെ ചില പലവിധ


39. മുണ്ട് ഇടത്തോട്ട് വലിച്ചുകെട്ടുന്നതിനെ


40. മലബാറീ മുഹമ്മദീയരിലെ വാക്കുകൾ


41. മലബാറീ മുഹമ്മദീയരിലെ കുറച്ചുകൂടി


42. പറുദീസയും പറുദീസയിലെ ഹൂറിമാരും


43. മലബാറീ മുഹമ്മദീയർ ജനാധിപ്യ


44. സംഘടിച്ച് നിന്നാലെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ


45. മലബാറിലെ മുഹമ്മദീയ മേൽവിലാസത്തിൽ


46. ഇങ്ഗ്ളിഷ് മനുഷ്യ-വ്യക്തിത്വങ്ങൾ


47. ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെവ


48. സംഭവ ചരിത്രത്തെ സിനിമാക്കാർ


49. ജനിച്ച ദിവസത്തിന് തൊട്ടുമുൻപുള്ള


50. പാതി ഇരുണ്ടതും പകൽവെളിച്ചം


bottom of page