top of page

English class Day 7 – Section 2

Anchor 1

Previous ------ Next

He1.  He wants to get up in the morning.

അയാൾക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം.  (ആഗ്രഹമുണ്ട്).


ഇവിടെ wantന് പിന്നിലായി ഒരു 's' വന്നത് കാണാം. 👈ഇതിന്‍റെ കാര്യം പിന്നീട് പറായം. ഇപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട.


2.  This is his lunch.

ഇത് അയാളുടെ ഉച്ചഭക്ഷണമാണ്.


3.  This food is his.

ഈ ഭക്ഷണം അയാളുടേതാണ്.


4.  Give that to him.

അത് അയാൾക്ക് കൊടുക്കൂ. 

She


1.  She wants to get up in the morning.

അയാൾക്ക് (സ്ത്രീ) രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം. (ആഗ്രഹമുണ്ട്)


2.  This is her lunch.

ഇത് അയാളുടെ (സ്ത്രീ) ഉച്ചഭക്ഷണമാണ്.


3.  This food is hers.

ഈ ഭക്ഷണം അയാളുടേതാണ് (സ്ത്രീ).


4.  Give that to her.

അത് അയാൾക്ക് (സ്ത്രീ) കൊടുക്കൂ.

Previous ------ Next

1.            Good morning everybody!         


2.            Sentences with He & She            


3.            Sentences with We & They        


4.            Creating sentences Col 1             


5.            Creating sentences Col 2 Will     


6.            Creating sentences Col 2 Can     


7.            Sentences with You do                 


8.            Common conversation


9.            Interaction 2c


10.          Speech: Space colonisation3


11.          English rhyme

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page