top of page

English class Day 7 – Section 21

Anchor 1

Previous ------ Next

Now we will go into a conversation between two persons.                                           👇


Click here 👈 for previous day's reading


 

Don’t you know that she is running a Karate school in the town?

പട്ടണത്തിൽ അയാൾ(സ്ത്രീ) ഒരു കരാറ്റെ സ്ക്കൂൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെ?


No, no one told me that.

ഇല്ല, ആരും തന്നെ ആ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല.


Now, back to my question. Will you be able to come tomorrow?

ഇനി ഇപ്പോൾ,  എന്‍റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാം. നിങ്ങൾക്ക് നാളെ വരാൻ ആവുമോ?


I think I will be free in the evening. I will call you in the afternoon and tell you. If there are no other engagements, I will definitely come to your house at 5 O’ clock.

വൈകുന്നേരും ഞാൻ ഫ്രീ ആകും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങളെ ഞാൻ വിളിക്കും. എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയും. മറ്റ് യാതോരു തിരക്കുകളും ഇല്ലെങ്കിൽ, നിശ്ചയമായും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് 5 മണിക്ക് വരും.


Thank you.

Previous ------ Next

1.            Good morning everybody!         


2.            Sentences with He & She            


3.            Sentences with We & They        


4.            Creating sentences Col 1             


5.            Creating sentences Col 2 Will     


6.            Creating sentences Col 2 Can     


7.            Sentences with You do                 


8.            Common conversation


9.            Interaction 2c


10.          Speech: Space colonisation3


11.          English rhyme

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page