top of page

English class Day 7 – Section 19

Anchor 1

Previous ------ Next

ഇനി You do - നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ - എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കുകൾ നോക്കാം.


 


61.  You follow his advice

നിങ്ങൾ അയാളുടെ ഉപദേശം പിന്തുടരൂ (അനുസരിക്കൂ)


62.  You frighten him

നിങ്ങൾ അയാളെ ഭയപ്പെടുത്തൂ


63.  You gain some profit

നിങ്ങൾ കുറച്ച് ലാഭം നേടൂ


64.  You get in

നിങ്ങൾ അകത്ത് കടക്കൂ


65.  You get out

നിങ്ങൾ പുറത്ത് കടക്കൂ


66.  You go to Trivandrum

നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകൂ


67.  You grow 

നിങ്ങൾ വളരൂ


68.  You grow some plants

നിങ്ങൾ കുറച്ച് ചെടി(കൾ) വളർത്തൂ


69.  You growl

നിങ്ങൾ മുരളൂ


നായയെപ്പോലുള്ള മൃഗങ്ങൾ മുരളുന്ന ശബ്ദമാണ് growl. മനുഷ്യരും ഈ വിധമായുള്ള ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാറുണ്ട്, ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനും, മറ്റുള്ളവരെ ഭയപ്പെടുത്താനും.


70.  You handle this problem

നിങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നം കൈകാര്യം ചെയ്യൂ.                                                                               👈

 

Previous ------ Next

1.            Good morning everybody!         


2.            Sentences with He & She            


3.            Sentences with We & They        


4.            Creating sentences Col 1             


5.            Creating sentences Col 2 Will     


6.            Creating sentences Col 2 Can     


7.            Sentences with You do                 


8.            Common conversation


9.            Interaction 2c


10.          Speech: Space colonisation3


11.          English rhyme