top of page

English class Day 3 – Section 11a

Anchor 1

Previous ------ Next

SENTENCE CONSTRUCTION


ഇനി Come എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നിസ്സാരമായി തോന്നിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാം. നോക്കുക.


ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കോളം 1ലെ വാക്കുകൾ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.


 


വാക്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഈ വാക്കുകൾ കൂടി വായിക്കുക.


I, He, She, They, We, You,


My brothers എന്‍റെ സഹോദരന്മാർ

His sisters അയാളുടെ സഹോദരിമാർ

The teachers ടീച്ചർമാർ

The doctor ഡോക്ടർ

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page