top of page

English class Day 15 – Section 22

Anchor 1

Previous ------ Next

Col 5 - HadI had rolled that mat before he came in.

അയാൾ അകത്ത് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ആ പായ ചുരുട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.


He had rolled that mat before he came in.


She had rolled that mat before he came in.


They had rolled that mat before he came in.


We had rolled that mat before he came in.


You had rolled that mat before he came in.


👆

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page