top of page

English class Day 11 – Section 19

Anchor 1

Previous ------ Next

Now, let us continue the conversation titled: Survey. 

If you want to see the previous part of this conversation, you can on these links: One, Two


Survey എന്ന തലക്കെട്ടു നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാഷണം ഇനി നമുക്ക് തുടരാം.


തെട്ടുമുൻപുള്ള സംഭാഷണം കാണണമെങ്കിൽ ഈ ലിങ്കുകളിൽ ക്ളിക്ക് 👈ചെയ്യുക. One, Two


 

Person B: It is good that you told him that. That work is also not over. However, by day-after-tomorrow both will be ready.

അയാളോട് അങ്ങിനെ പറഞ്ഞത് നന്നായി. ആ പണിയും തീർന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ മറ്റന്നാളത്തേക്ക് രണ്ടും പൂർത്തിയാകും.


7. Person A: Will you be coming by car tomorrow? I won’t have a vehicle with me to come back.

നിങ്ങൾ നാളെ കാറിലായിരിക്കുമോ വരിക? തിരിച്ചു വരാൻ എന്റെടുത്ത് ഒരു വാഹനം ഉണ്ടാവില്ല.


Person B:  I was thinking of coming on my bike. Okay, I will bring my car.

എന്റെ ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ വരാനാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ശരി, ഞാൻ എന്റെ കാർ കൊണ്ടുവരാം. 


8. Person A: Okay, we will meet tomorrow.

Okay, നമ്മൾ നാളെ കണ്ടുമുട്ടും.


Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page