Buy audio-video files

Why can't you speak English? Mobile Version Page

Home

ComputerVersion

Printed Book

MOBILE VERSION -- If you have paid -- Terms&Conditions

Why can't you speak English? (TEXT Version) എന്ന ഡിജിറ്റൽ പുസ്തകത്തിലെ ശബ്ദരേഖാ-വീഡിയോ ഫൈലുകൾ വാങ്ങിക്കാനുള്ള പേജാണ് ഇത്.Site under construction. Do not send any money now.

ഈ വെബ് പേജ് തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ട് നാൾ കാത്തിരിക്കുക.

ഈ പേജിലും, ഈ പേജിലും നൽകിയിട്ടുള്ള നിബന്ധനകളോടും, വ്യവസ്ഥകളോടും യോജിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ, നിങ്ങൾ Why can't you speak English? എന്ന ഡിജിറ്റൽ പുസ്തകത്തിലെ ശബ്ദരേഖാ-വീഡിയോ ഫൈലകുൾ വാങ്ങിക്കാൻ പാടുള്ളു.

ശബ്ദരേഖ / വീഡിയോ ഫൈലുകളും, ഡിജിറ്റൽ പുസ്തകവും ഒരേ സമയം ഉപയോഗിക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ കൈവശം രണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണം. അതിൽ ഒന്ന് നിർബന്ധമായും സ്മാർട്ട് മൊബൈൽ അയിരിക്കേണം.

You should buy the audio-video files of the digital book: Why can't you speak English? only if you agree with the Terms and Conditions mentioned on this page and this page.

To use the audio/video files and the digital book at the same time, you need two devices in your hand. Of which one should definitely be a smart mobile.


വില Price: Rs. 100

ജീ. എസ്. ടി. GST @18%: Rs. 18

Total: Rs. 118

സംഖ്യ അഞ്ച് രീതിൽ അയച്ചുതരാവുന്നതാണ്.

You can send the amount via five routes.

1. Instamojo Payment Gateway – ഇത് ഇന്ത്യൻ പെയ്മെന്റ് ഗെയ്റ്റ് വേ ആണ്.

Instamojo Payment Gateway – This is an Indian Payment Gateway

പണം അടക്കാനായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക To pay amount Click here

2. PayPal Payment Gateway – ഇത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ USA കമ്പനിയാണ്.

This is a very famous USA Payment Gateway.

പണം അടക്കാനായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക To pay amount Click here

പണം അടക്കുന്നതിലെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

Terms & Conditions connected to remitting the amount

CLICK HERE