top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 15. മാപ്പിള ലഹളയെ വിശാലമായൊന്ന് നോക്കിയാൽ

46. ജനങ്ങൾ നിത്യവും അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങൾക്ക് ഒരു അന്ത്യം കണ്ടുതുടങ്ങിയത്

ദക്ഷിണേഷ്യയുടെ വടക്കൻ ഭാഗത്തുള്ള പല പല കൊച്ചു കൊച്ചു സാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായ കോസല രാജ്യത്ത് ശ്രീരാമൻ വാഴുന്ന കാലത്തും അതിന് മുൻപും ഈ ഉപഭൂഖണ്ഡമാസകലവും വൻ ഭരണയന്ത്രങ്ങൾ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ആണ് ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എന്ന അവകാശപ്പെടുന്നവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്നു തോന്നുന്നു.


എന്നാൽ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി Tellicherryയിലെ ധർമ്മടം തുരുത്തിൽ അവരുടെ കച്ചവട കേന്ദ്രം 1700കളുടെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ, മലബാറിൽ ഈ വിധമായുള്ള യാതോരു ഭരണയന്ത്രത്തേയും അവർ കണ്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം.


അതിന് പകരം ആകെയുണ്ടായിരുന്നത്, തമ്മിൽ നിത്യവും അടിപിടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കൊച്ചുകൊച്ചു രാജ്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു.


ഇങ്ഗ്ളിഷ് കമ്പനി അവരുടെ കച്ചവട കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കാനായി ധർമ്മടം തുരുത്ത് ഏറ്റെടുത്തത് തന്നെ Canannoreലെ കോലത്തിരി കുടുംബത്തിനോടും, കോട്ടയം രാജ്യത്തിലെ രാജാവിനോടും, Canannoreൽ തന്നെയുള്ള അറക്കൽ ബീവി കുടുംബക്കാരോടും, വ്യത്യസ്തമായി ഉടമ്പടികൾ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയാണ്. കാരണം, ഈ മൂന്ന് കുടുംബക്കാരും ധർമ്മടം തുരുത്തിന്മേൽ അവകാശം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.


വടക്കേ മലബാറിലെ കാര്യം ഈ വിധമാണെങ്കിൽ, ദക്ഷിണേഷ്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലെ കാര്യത്തിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നു കരുതാൻ ആവില്ല.


രാമായണവും മഹാഭാരതവും, ഈ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്‍റെ പഴമയിലെ വളരെ നിസ്സാര ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടാവുന്ന സംഭവങ്ങൾ ആണ് എന്നു തോന്നുന്നു. ആ രണ്ട് കഥകളും യുദ്ധത്തിന്‍റെ കഥകൾ ആണ് താനും.


പണ്ടുകാലത്തെ യുദ്ധം പലരീതിയിലും ഇന്നത്തെ യുദ്ധം പോലെതന്നെയാണ്.


തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിൽ പെട്ട Nanjanad എന്ന പ്രദേശത്തിലെ ആളുകൾ ഒരു കാലത്ത് അനുഭവിച്ച നിത്യ ദുരിതത്തെക്കുറിച്ച് Travancore State Manualലിൽ വി. നാഗം അയ്യ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. എതാണ്ട് ആ പ്രദേശം അനുഭവിച്ച ദുരിതം തന്നെയാണ് ദക്ഷണേഷ്യയിൽ എല്ലായിടത്തും നടമാടിയത്.


അതായത്:


1. turmoil, bloodshed and pillage

കലാപം, രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ, കൊള്ളയടി


2. never-ending wars

ഒരിക്കലും അന്ത്യം കാണാത്ത യുദ്ധങ്ങൾ


3. plundering of innocent ryots all over the country or molesting their neighbouring kingdoms

സ്വന്തം രാജ്യത്തിലെ തന്നെയുള്ള കർഷകരിൽനിന്നും പിടിച്ചുപറിക്കുക, അതുമല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത രാജ്യക്കാരെ പീഡിപ്പിക്കുക.


4. anarchy and confusion in their worst forms

അരാജകത്വവും സംഭ്രാന്തിയും അവയുടെ ഏറ്റവും കഠിമായ ഭാവത്തിൽ


5. plundering the people wholesale, not sparing even the tali on their necks and the jewels on the ears of women

ജനങ്ങളെ കൂട്ടമായി കൊള്ളയടിക്കുക, സ്ത്രീകൾ കഴുത്തിൽ അണിയുന്ന താലി, ചെവിയിൽ അണിയുന്ന കാതിൽ എന്നിവ പോലും അപഹരിക്കപ്പെടും.


6. Slavery, and getting sold or rented out as slaves

അടിമത്തം, പിടിച്ച് അടിമത്തിലേക്ക് വിൽക്കപ്പെടുകയോ, വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യപ്പെടാം എന്നതും.


ഇതല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥിരതയുള്ള ഭരണയന്ത്രമോ, നിയമങ്ങളോ നിയമ പാലന സംവിധാനങ്ങളോ സ്വകാര്യ സ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സൌകര്യങ്ങളോ ഇല്ലതന്നെ.


ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തിൽ വന്ന് കുരുമുളക്ക് വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, ചുറ്റും കാണുന്ന പലവിധ ദയനീയമായ കാഴ്ചകളേയും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് കച്ചവടും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാലാകാലങ്ങളായി ഈ ഉപദ്വീപിൽ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും നടന്നിരുന്നത്.


കാരണം, ആരിലും ഈ ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷത്തെ തന്നെക്കൊണ്ട് തിരുത്താൻ ആവും എന്ന തോന്നൽ വരില്ല. കാരണം, എല്ലാരും സംസാരിക്കുന്നതും, ചിന്തിക്കുന്നതും ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിൽ തന്നെ.


തന്‍റെ സ്വന്തം ആഢ്യത്തം നിലനിർത്തുക എന്ന ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം തന്നെയാണ് എല്ലാരുടേയും മനസ്സിൽ. അല്ലാതെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന അലവലാതികളെ നന്നാക്കി അവരിൽ വൻ ഗുണമേന്മ ചേർക്കുക എന്ന കാര്യം ഇന്നും ഇന്ത്യയിൽ ആരും തന്നെ ഉദ്യമിക്കുന്ന ഒരുകാര്യമല്ല.


എന്നാൽ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കമ്പോഴും ഈ ഒരു മാനസിക അരക്ഷിതാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് യാതോരു വിവരവും മനസ്സിൽ ഉയർത്താത്ത ഭാഷയുള്ള ഒരു കൂട്ടർ മലബാറിൽ കാലുറപ്പിച്ചപ്പോൾ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വൻ മാറ്റം തന്നെ സംഭവിച്ചു.


ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം അടിവച്ചടിവച്ച് മുന്നേറിയപ്പോൾ, ഓരോ പ്രദേശത്തും വൻ ഭരണ യന്ത്രങ്ങൾ ആണ് സ്ഥാപിതമായത്. ഈ കാര്യം ചിത്രീകരിക്കാനായി Wynad പ്രദേശത്തിലെ Manantody (മാനന്തവാടി) താലൂക്കിൽ മാത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഭരണയന്ത്ര സംവിധാനങ്ങളെ ഒന്ന് നോക്കുക.


QUOTE:


(1) The Deputy Collector and Magistrate located at Manantoddy.

(2) The Tahsildar and Sub-Magistrate located at Manantoddy.

(3) The Police Inspector located at Manantoddy.

(4) The Deputy Tahsildar and Sub-Magistrate located at Vayitiri.

(6) The Police Inspector located at Vayitiri.

(6) The District Munsif located at Vayitiri.

(7) The Sub-Registrar, Manantoddy, under the District Registrar, Tellicherry.

(8) The Sub-Registrar, Vayitiri, under the District Registrar, Calicut.

(9) Combined Postal and Telegraph office at Vayitiri

(10) Other Post offices at Manantoddy, Kalpetta. Tariyott, Sultan’s Battery and Mepadi.

(11) Police stations at Manantoddy, Oliyot, Koroth, Panamaram, Kalpetta, Vayitiri, Mepadi, Tariyott, Sultan’s Battery and Periah.

(12) Sub-Assistant Conservator at Manantoddy and his subordinates,

(13) Local Fund Supervisors and Sub-Overseers at Vayitiri and Manantoddy.

(14) Local Fund Middle School at Manantoddy.

(15) Vaccine staff for North and South Wynad under the control of the Deputy Inspectors of Tellicherry and Calicut circles respectively.

(16) Hospitals at Vayitiri and Manantoddy in charge of Apothecaries ;

(17) Bench of Magistrates, North Wynad.

(18) Bench of Magistrates, South Wynad.


ഇവയെല്ലാം 1887ന് മുൻപ് സ്ഥാപിതമായവയാണ് എന്നു പറയാം. കാരണം, 1887ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Malabar Manualലിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതാണ് ഈ വിവരപ്പട്ടിക.


ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറയേണ്ടുന്നത്, Deputy Collectorറും അതിന് കീഴിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രാദേശിക വ്യക്തികൾ തന്നെ.


Magistrate ഏത് ജനവംശത്തിൽ പെട്ട ആളായിരുന്നിരിക്കാം എന്ന് അറിയില്ല. മിക്കവാറും ഇങ്ഗ്ളിഷുകാരോ മറ്റേതെങ്കിലും ബൃട്ടിഷുകാരോ ആയിരുന്നിരിക്കാം.


Vayitiri, Manantoddy എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ ആശുപത്രികളിലെ പ്രധാന ഡോക്ടർ പ്രാദേശികൻ അല്ലായിരുന്നു. അതിന്‍റെ കാരണം, അന്ന് അലോപ്പതി വൈദ്യശാസ്തത്തിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രാദേശികർ വയനാട്ടിൽ ഇല്ലാ എന്നതായിരിക്കാം.


ഈ മുകളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുഴുവനും ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരാണ് തൊഴിൽ ചെയ്തതിട്ടുണ്ടാവുക എന്നത് തന്നെ ഒരു മഹാകാര്യമായിരിക്കാം.


തമ്മിൽ ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ സംസാരിക്കന്നതും കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യുന്നതുമായ പോലീസ് ഓഫിസർമാർ എന്നതുതന്നെ മലബാറിന്‍റെ മണ്ണിൽ വിപ്ളവാത്മകമായ ഒരു സാമൂഹിക പരിഷ്ക്കാരം ആയിരുന്നിരിക്കാം. എന്നാൽ ഇവരും എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമായിരുന്നിരിക്കാം.


ഈ വിധ ഭരണയന്തത്തിൽ ഓഫിസർമാരായി നിയമിതരാകാനിയ കെൽപ്പുള്ള, ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷയിൽ വൻ പ്രാവീണ്യമുള്ള, ചെറുപ്പക്കാരെ സൃഷ്ടിക്കാനായിത്തന്നെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം കഠിമായി പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം.


ഇത് സംഭാവ്യമാകരുത് എന്ന ഉറച്ച നിലപാടോടുകൂടി പ്രാദേശിക ഭൂജന്മികളും മറ്റ് മഹാ സാമൂഹിക പരിഷ്ക്കർത്താക്കളും കരുക്കൾ നീക്കിയിരിക്കാം.


CPS ഒരിക്കൽ ഈ എഴുത്തുകാരനോട് പറയുകയുണ്ടായി, താൻ സർക്കാരിൽ വൻ നിലവാരത്തിലുള്ള ഓഫിസർ ആയി നിയമിതയായത് തന്‍റെ സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ടാണ് എന്ന്.


അന്ന് ആ അവകാശവാദത്തെ ഈ എഴുത്തുകാരൻ ശക്തമായിത്തന്നെ തിരുത്തുകയുണ്ടായി.


ENGLISH East India Company അന്ന് Tellicherryയിൽ വാരി വിതറിയ വൻ വീര്യമുള്ള സാമൂഹിക പരിവർത്തനത്തിന്‍റെ ധാന്യമുത്തുക്കൾ മുളച്ചതിൽനിന്നുമാണ് പിന്നീട് Tellicherryയിലെ മുരമക്കത്തായ തീയരിൽ പലർക്കും വൻ മാനസിക വളർച്ച ലഭിച്ചത്.


അല്ലാതെ അവർക്ക് കയറാൻ പോലും പാടില്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ സംസ്കൃത മന്ത്രോച്ഛാരണം കേട്ടതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല.


ഇതിൽ സ്വന്തം കഴിവ് കണ്ടെത്തുന്നത് തനി നന്ദികേടുമാത്രമാവാം.


ഇങ്ഗ്ളഷ് ഭരണം പടുത്തുയർത്തിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഈ നാട്ടിലെ ആളുകളെ കൊള്ളയടിക്കാനും അടിമപ്പെടുത്താനും ആണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു പരത്തുകയാണ് ഇന്ന് വൻ സർക്കാർ ശമ്പളം അടിച്ചുമാറ്റുന്ന വിവരദോഷികളായ വൻ വിദ്വാന്മാർ.

1. ഇരുപക്ഷത്തും തീകൊളുത്തി


2. ഹിന്ദി ഇംപീരിയലിസത്തിന്


3. എഴുത്തിന്‍റെ ഒഴുക്കിലേക്ക്


4. ഹിന്ദുക്കളും ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളും


5. പൊതുശത്രുവിനെ കാണിച്ചുകൊടുക്കാൻ


6. സമൂഹത്തിൽ സ്ഫോടനാത്മകമായ


7. പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ


8. ഇങ്ഗ്ളിഷ് കമ്പനി, ഭരണം


9. ഏതോ ഒരു അസഹനീയമായ


10. വാക്ക് കോഡുകളിൽ


11. പന്തല്ലൂർ കുന്നിൽ നിന്നും


12. ഹൈന്ദവ - മാപ്പിള വർഗ്ഗീയ ഭാവത്തിന്‍റെ


13. ഒരു രോഗബാധപോലെ


14. ഞങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിന്‍റെ


15. കോപാവേശത്തെ മതഭ്രാന്തുമായി


16. ചിന്തകളിൽ മാറാല വല പോലുള്ള


17. അന്നത്തെ ഉന്നത ജനങ്ങളുടെ വീക്ഷണ


18. മലബാറിലെ വ്യത്യസ്തരായ മാപ്പിളമാരും


19. വൻ പോക്കിരിയുടെ സ്വഭാവഗുണം


20. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണപക്ഷത്തിന്‍റെ


21. പ്രാദേശിക ഉന്നതരെ രണ്ടു


22. വെറും വാക്കുകളിലൂടെ പാറക്കല്ലിന്‍റെ


23. ബ്രാഹ്മണ പക്ഷ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യ


24. സമൂഹത്തെ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക്


25. തിരുത്തൽ വരുത്താൻ പാതകളില്ലാത്ത


26. വാസ്തവം പറയാൻ ആർക്കും


27. അസഹ്യമായി തോന്നാവുന്ന സാധാരണ


28. സാമൂഹിക തകിടം മറിച്ചിടലിനേക്കാൾ


29. യാതോരു ലാഭേച്ചയും ഇല്ലാതെ നടപ്പിൽ


30. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷയുടെ യാതോരു


31. അടിമത്തം ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷാ


32. അടിമത്തത്തെ നിലനിർത്താൻ


33. സാമൂഹീക ഘടനയും സാമൂഹിക


34. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആയാൽ സാമൂഹിക


35. പുതിയ വ്യക്തിത്വത്തിന് നിരക്കാത്ത


36. സ്വന്തം പാരമ്പര്യ ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനം


37. ഇങ്ഗ്ളണ്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഗുരുതരമായ


38. എതിർകോണുകളിൽ നിലകൊള്ളുന്ന മൃഗീയത


39. ഉന്നതർ പാപ്പരായാൽ, വീടിന് പുറത്ത്


40. തുടച്ചുനീക്കപ്പെട്ട കൊള്ളയടി പ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ


41. വൻ നിലവാരത്തിലുള്ള മാനസിക


42. വിവരം ലഭിച്ചാൽ മാഞ്ഞുപോകുന്ന


43. ജനങ്ങളുടെ ഭാഷാപരമായ സംസ്ക്കാരത്തിന്


44. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യയിൽ


45. English East India Company ഭരണം British-Indiaയിൽ


46. ജനങ്ങൾ നിത്യവും അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങൾക്ക്


47. മൂല്യ ചോഷണത്തിന് എതിരായുള്ള ഒരു


48. പലവിധ എതിർപ്പുകളേയും നേരിട്ടുകൊണ്ട്


49. ഉന്നതർ അന്ധാളിച്ചു നിന്നിരുന്നതിനെക്കുറിച്ച്