top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 15. മാപ്പിള ലഹളയെ വിശാലമായൊന്ന് നോക്കിയാൽ

33. സാമൂഹീക ഘടനയും സാമൂഹിക ആശയവിനിമയ പാതകളും നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഭാഷയാണ്

സാമൂഹീക ഘടനയും സാമൂഹിക ആശയവിനിമയ പാതകളും നിശ്ചയിക്കുന്നത് പ്രാദേശിക ഫ്യൂഡൽ ഭാഷതന്നെയാണ്. അല്ലാതെ ഇസ്ലാമിന് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ കാര്യമായി എന്തെങ്കിലും തീരുമാനിക്കാൻ ആയിരുന്നു എന്നു തോന്നുന്നില്ല.


താഴെക്കിടയിലുള്ള ആളുകളിൽ വൻ വ്യക്തിത്തം ചേർക്കുകയെന്നത് അവരെ ധിക്കാരികൾ ആക്കുക എന്ന രീതിയിൽ ആണ് പ്രദേശിക ഭാഷാ വാക്കുകളും മറ്റും മനസ്സിലാക്കുക.


ഈ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാതെ, ഇന്നുള്ള ആകാശം മുട്ടുമാറുള്ള വേതന സൌകര്യങ്ങൾ യാതോരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ തട്ടിയെടുക്കുന്ന അക്കാഡമിക്ക് വിദ്വാന്മാർ, അന്നുള്ള ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണ സംവിധാനത്തെ പഴിചാരുന്നതിൽ കാര്യമായ പിശകുണ്ട്.


ഇങ്ഗ്ളിഷ് കമ്പനി കോട്ടയത്തുള്ള പഴശിരാജയുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് പഴശിരാജ കോടോളിയിലെ മാപ്പിളമാരെ വെട്ടിക്കൊല്ലിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. ഈ ഒരു സംഭവത്തെ ഒരു നിയമപരമായുള്ള കുറ്റമായി ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ, പഴശരാജ ശരിക്കും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോലും.


QUOTE: He further in his reply expressed surprise at his not being “allowed to follow and be guided by our ancient customs” in the slaughter of erring Mappillas. END OF QUOTE


ആശയം: തെറ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാപ്പിളമാരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുക എന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രാചീന സംസ്ക്കാരത്തിന് അനുസൃതമായി താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അനുവാദം നൽകുന്നില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ പഴശിരാജ ആശ്ചര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു.END


അങ്ങിനെ വടക്കെ മലബാറിൽ മാപ്പിളമാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ഗ്ളിഷ് കമ്പനിക്ക് പെരുമാറേണ്ടിവന്നത്.


ഇവിടെ പറയാൻ വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ട്. പഴശിരാജ യഥാർത്ഥത്തിൽ കോട്ടയത്തെ രാജാവല്ല. മറിച്ച്, യഥാർത്ഥ രാജാവ്, ടിപ്പു സുൽത്താന്‍റെ ആക്രമണ കാലത്ത് തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട അവസരത്തിൽ, താൽക്കാലികമായി രാജസ്ഥാനത്തിൽ കയറിക്കൂടിയ വ്യക്തിയാണ് പഴശിരാജ. യഥാർത്ഥ രാജാവ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ, ഈ ആൾ സ്ഥാനം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല.


ഇതേ പഴശിരാജ ടിപ്പുവിന് അടിയാളത്തം പ്രകടപ്പിച്ച് തന്‍റെ സ്വന്തം താൽപ്പര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നു വച്ചാൽ സ്വാർത്ഥ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായി മറ്റൊന്നും ഇല്ലതന്നെ.


അതേ സമയം ഇങ്ഗ്ളിഷ് കമ്പനീ ഭരണത്തിന് വ്യക്തമായ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളെ പലവിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ആളുകളെ അവരിൽ നിന്നും അകറ്റിനിർത്താനാണ് പ്രാദേശിക അടിമ-ഉടമ വർഗ്ഗങ്ങൾ നോക്കുന്നത്.


ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടി ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചേർന്നവരുടെ നേതാക്കളും നോക്കുന്നത്.


ആർക്കും തന്നെ വ്യാപകമായ സാമൂഹിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.


1841ൽ Chakkalakkal Kammad എന്നു പേരുള്ള മാപ്പിള വ്യക്തി ഒരു ആക്രമണം നടത്തി.


He, after having food from a nearby Mappila house, grabbed a knife from a Teerman, cut down a Nair youth whom he had never seen before and took refuge in a mosque.


ആശയം: ഈ ആൾ അടുത്തുള്ള ഒരു മാപ്പിള വീട്ടിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അതിന് ശേഷം ഒരു തീയർ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഒരു കത്തി പിടിച്ചെടുത്ത്, യാതോരു മുൻ പരിചയവും ഇല്ലാത്ത ഒരു നായർ വ്യക്തിയെ വെട്ടി വീഴ്ത്തി. അതിന് ശേഷം അടുത്തുള്ള പള്ളിയിൽ അഭയം നേടി.


The Tehsildar being a Muslim proceeded towards the mosque in the hope of inducing the murderer to surrender. He rushed outside with a knife. The peon who was in the Company of Tehsildar encountered him and put to death'. END

ഈ ആളോട് കീഴടങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനായി ഇസ്ലാമികനായ തഹ്സിൽദർ പള്ളിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ, അയാൾ കത്തിയും വീശിക്കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ചാടി. തഹസിൽദാരുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ശിപായി അയാളെ വെട്ടിക്കൊന്നു.


ഇത് ഒരു മാപ്പിള ആക്രമണം ആണ് എന്ന് പറയാൻ പ്രയാസം ഇല്ലായെങ്കിലും, വാസ്തവത്തിൽ വെറും മൂന്നോ നാലോ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചേർന്ന അടിമ ജനത്തിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മാത്രമായിരിക്കാം ഈ ആൾ. ഈ ആളിൽ ആളിക്കത്തുന്നത് പ്രാദേശിക ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ വാക്കുകളുടെ പലവിധത്തിലുള്ള അപമാനപ്പെടുത്തലുകളും ആയിരിക്കാം.


എന്നാൽ ഈ കാര്യം മാപ്പിള ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട Mr. Strangeന് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല. കാരണം, ഇന്നും, പല സംഭവങ്ങളും നടക്കുമ്പോൾ, ഏതാണ്ട് 30 മുതൽ 40 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തുടക്കം കുറിച്ച പല സംഭവങ്ങളേയും ആരും ഓർക്കില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്.


1836 - 1853 കാലഘട്ടത്തിൽ 28 ഓളം മാപ്പിള ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നു. അതിൽ 27ഴും ദക്ഷിണ മലബാറിലെ രണ്ട് താലൂക്കുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ.


ഈ ആക്രണങ്ങളെ പഴയ കാല അടിമ ജനത്തിൽ പെട്ടവരിൽ ചിലർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ വലിയ തെറ്റില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്.


ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം കലക്ക് വെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയൊന്നും അല്ല ഈ നാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കിയത്.


അടിമ ജനം ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചേർന്നത്, അവരിൽ ഒരു വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ അവരിൽ പലർക്കും ഇസ്ലാമിനോട് വൻ കടപ്പാട് ഉണ്ട് താനും. എന്നാൽ ഇസ്ലാമിനെ വളരെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മാനസിക നിലവാരം പ്രാദേശിക സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം അവർക്ക് നൽകില്ലതന്നെ.


ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി മരിക്കുക എന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമായ രീതിയിൽ ആണ് ഇസ്ലാമിനോടുള്ള വാത്സല്യം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഈ വിധ വ്യക്തികൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കാം. അല്ലാതെ ഇസ്ലാമിന്‍റെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങൾ ആവഹിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള യാതോരു മാസിക തയ്യാറെടുപ്പും അവരിൽ മിക്കവർക്കും കാണില്ല.


ദക്ഷിണ മലബാറിൽ ഇടവിട്ടിടവിട്ട് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മാപ്പിള ആക്രമം എന്ന് പൊതുവേ നിർവ്വചിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളെ നിയമപരമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ കമ്പനീ ഭരണം ബാധ്യസ്ഥമായിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാനും ഉചിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനും ആയി നിയോഗികപ്പെട്ടത് Mr. Strange എന്ന ന്യായാധിപൻ ആയിരുന്നു.


Mr. Strange പല നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകി. Saiyid Fazl തങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നതും ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ Saiyid Fazl തങ്ങളെ അറസ്റ്റിൽ നിന്നും വളരെ കാര്യക്ഷമമായി Mr. Conolly രക്ഷിച്ചു.


1854ൽ കമ്പനീ ഭരണം Malabar War-Knives Act പാസാക്കി.


ഇതു പ്രകാരം ഈ പ്രദേശത്തിലുള്ള ആളുകൾ ആയുധ കത്തി കൈവശം വെക്കുന്നത് നിരോധിച്ചു. ഇന്ന് ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ, ഇത് ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന് എതിരായുള്ള ഒരു സായുധ മുന്നേറ്റത്തെ തടയാനാണ് എന്നു വരെ പറയുന്നവർ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്, ആ പ്രദേശത്ത് സാമൂഹീക സമാധനം നിലനിർത്താൻ മാത്രം ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ്.


ബ്രാഹ്മണ പക്ഷത്തുള്ളവർ മാത്രം അംഗങ്ങൾ ആയുള്ള ഒരു സായുധ സേന സൃഷ്ടിക്കേണം എന്നും Mr. Strange നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.


QUOTE: But Mr. Strange went beyond this and proposed that the force should be exclusively composed of Hindus, a measure which it is needless to say was not approved by the Government. The Government also, on similar grounds, refused to entertain his proposals for putting restrictions on the erection of mosques as being a departure from the policy of a wise and just neutrality in all matters of religion. END OF QUOTE


ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ മതപരമായകാര്യങ്ങളിൽ തികച്ചും പക്ഷപാത രഹിതമായി തന്നെയാണ് നിലനിന്നത്. എന്നാൽ ആ കാര്യം എടുത്തപറയാൻ ഇന്ന് ആർക്കും കാര്യമായ തൽപ്പര്യം കാണില്ല.


Malabar War-Knives Act, 1854 പ്രഖ്യാപിച്ചത് Mr. Conolly പുതിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്.


1854 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ഇദ്ദേഹം മാപ്പിള കലാപ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓരോയിടത്തും നേരിട്ട് പോയി, ആയധ കത്തി ശേഖരണം നടത്തി. 1855 ജനവരിയിൽ ഈ ശേഖരണം നിർത്തുന്ന അവസരത്തിൽ ഏതാണ്ട് 7500 ഓളം ആയുധ കത്തികൾ ഇദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി.

1. ഇരുപക്ഷത്തും തീകൊളുത്തി


2. ഹിന്ദി ഇംപീരിയലിസത്തിന്


3. എഴുത്തിന്‍റെ ഒഴുക്കിലേക്ക്


4. ഹിന്ദുക്കളും ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളും


5. പൊതുശത്രുവിനെ കാണിച്ചുകൊടുക്കാൻ


6. സമൂഹത്തിൽ സ്ഫോടനാത്മകമായ


7. പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ


8. ഇങ്ഗ്ളിഷ് കമ്പനി, ഭരണം


9. ഏതോ ഒരു അസഹനീയമായ


10. വാക്ക് കോഡുകളിൽ


11. പന്തല്ലൂർ കുന്നിൽ നിന്നും


12. ഹൈന്ദവ - മാപ്പിള വർഗ്ഗീയ ഭാവത്തിന്‍റെ


13. ഒരു രോഗബാധപോലെ


14. ഞങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിന്‍റെ


15. കോപാവേശത്തെ മതഭ്രാന്തുമായി


16. ചിന്തകളിൽ മാറാല വല പോലുള്ള


17. അന്നത്തെ ഉന്നത ജനങ്ങളുടെ വീക്ഷണ


18. മലബാറിലെ വ്യത്യസ്തരായ മാപ്പിളമാരും


19. വൻ പോക്കിരിയുടെ സ്വഭാവഗുണം


20. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണപക്ഷത്തിന്‍റെ


21. പ്രാദേശിക ഉന്നതരെ രണ്ടു


22. വെറും വാക്കുകളിലൂടെ പാറക്കല്ലിന്‍റെ


23. ബ്രാഹ്മണ പക്ഷ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യ


24. സമൂഹത്തെ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക്


25. തിരുത്തൽ വരുത്താൻ പാതകളില്ലാത്ത


26. വാസ്തവം പറയാൻ ആർക്കും


27. അസഹ്യമായി തോന്നാവുന്ന സാധാരണ


28. സാമൂഹിക തകിടം മറിച്ചിടലിനേക്കാൾ


29. യാതോരു ലാഭേച്ചയും ഇല്ലാതെ നടപ്പിൽ


30. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷയുടെ യാതോരു


31. അടിമത്തം ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭാഷാ


32. അടിമത്തത്തെ നിലനിർത്താൻ


33. സാമൂഹീക ഘടനയും സാമൂഹിക


34. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആയാൽ സാമൂഹിക


35. പുതിയ വ്യക്തിത്വത്തിന് നിരക്കാത്ത


36. സ്വന്തം പാരമ്പര്യ ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനം


37. ഇങ്ഗ്ളണ്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഗുരുതരമായ


38. എതിർകോണുകളിൽ നിലകൊള്ളുന്ന മൃഗീയത


39. ഉന്നതർ പാപ്പരായാൽ, വീടിന് പുറത്ത്


40. തുടച്ചുനീക്കപ്പെട്ട കൊള്ളയടി പ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ


41. വൻ നിലവാരത്തിലുള്ള മാനസിക


42. വിവരം ലഭിച്ചാൽ മാഞ്ഞുപോകുന്ന


43. ജനങ്ങളുടെ ഭാഷാപരമായ സംസ്ക്കാരത്തിന്


44. ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണം ബൃട്ടിഷ്-ഇന്ത്യയിൽ


45. English East India Company ഭരണം British-Indiaയിൽ


46. ജനങ്ങൾ നിത്യവും അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങൾക്ക്


47. മൂല്യ ചോഷണത്തിന് എതിരായുള്ള ഒരു


48. പലവിധ എതിർപ്പുകളേയും നേരിട്ടുകൊണ്ട്