top of page
SouthAsiaContentsM
SaMmainContents

ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡ ചരിത്രം: ഒരു അനുഭാവ്യചിത്രീകരണം

Volumes

01    02    03    04    05    06    07    08

09    10   11    12    13    14    15    16

VED from VICTORIA INSTITUTIONS

It is foretold!

The torrential flow of inexorable destiny!

VED.jpg

Vol 11. കാട്ടുതേനിന്‍റെ മധുരവും, കാട്ടുകടന്നലിന്‍റെ വിഷവും

24. മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഡുകൾ ശരീരിത്തിന്റേയും മനസ്സിന്റേയും കോഡുകളിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്ഈ ഭൌതിക യാഥാർത്ഥ്യത്തേയും ജീവൻ എന്ന പ്രതിഭാസത്തേയും മനസ്സിനേയും ബുദ്ധിയേയും മസ്തിഷ്കപ്രവർത്തനത്തേയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും നടത്തിപ്പു ചെയ്യുന്നതും ഒരു അത്യുജ്വല സോഫ്ട്വേർ പ്രതിഭാസമോ, അതുപോലുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ ആവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളു. കാരണം, ഈ വിധ കാര്യങ്ങൾക്ക് അസ്തിത്വം ഉണ്ട്. പോരാത്തതിന് ഇവയിൽ പലവിധ അതിസങ്കീർണ്ണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുമുണ്ട്.


ഉദാഹരണത്തിന്, ഈ എഴുത്ത് എഴുതുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ വിധ ചിന്തകളും വാക്കുകളും അക്ഷരങ്ങളും വരിവരിയായി മനസ്സിൽ വിരിഞ്ഞു വരികയും, അവയെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോഡിലെ കീകളിൽ കൈവിരലുകൾ അതിവേഗത്തിൽ സ്പർശനബലം നൽകി, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അവ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, മനസ്സിനുള്ളിൽ അതിഗംഭീരമായി ഏതോ അതീന്ത്ര്യ ശക്തിയുള്ള സോഫ്ട്വേർ സംവിധാനം മിന്നൽ വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഈ എഴുത്തുകാരന് വളരെ വ്യക്തമായി അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്.


ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള പലവിധ അവയവങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലും വ്യക്തമായ നിയന്ത്രണവും മേൽനോട്ടവും നടക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ, യാതോരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാതെ മുൻനിശ്ചക്കപ്പെട്ട പാതകളിലൂടെ ഇവ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കില്ലതന്നെ. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വരുന്ന അതിസൂക്ഷ്മമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ശരീര അവയവങ്ങൾ അതിസൂക്ഷ്മമായിത്തന്നെ പ്രതികരിക്കുന്നുമുണ്ട്.


ഇവയ്ക്കെല്ലാം പിന്നിൽ യാതോരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത ഇന്ദ്രജാലമാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലതന്നെ.


ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ ഉറച്ചവിശ്വാസം ജീവൻ, മനസ്സ്, ബദ്ധി, വികാരം, ചിന്തകൾ തുടങ്ങിയവയെ അതിസങ്കീർണ്ണമായ ഒരു സോഫ്ട്വേർ സംവിധാനം നിയന്ത്രിക്കുകയും മേൽനോട്ടം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുതന്നെയാണ്.


മുകളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിനെ അതിന്റെ അടിഭാഗത്ത് നിന്നും വീക്ഷിക്കന്ന ചിത്രം ആണ്. ഈ മസ്തിഷ്കം ഒരു അതിഗംഭീര സോഫ്ട്വേർ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരു യന്ത്രസംവിധാനം ആണ് എന്ന് പറയുന്നതും, അല്ല അത് ഒരു ഇലക്ട്രേ കെമിക്കൽ (electro-chemical) പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന ഇടമാണ് എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്.


ഈ കാര്യം എന്നാൽ ഇന്ന് മിക്ക ഡോക്ടർമാരേയും ഭൌതിക ശാസ്ത്രപണ്ഡിതരേയും മന:ശാസ്ത്രജ്ഞരേയും സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പണ്ഡിതരേയും ചരിത്രകാരന്മാരേയും പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വളരെ പ്രയാസം തന്നെയാണ്. മിക്ക ആളുകൾക്കും ജീവൻ, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആണ്. അവയെക്കുറിച്ച് ഈ വിധം വിശകലനം ചെയ്യാൻ മനുഷ്യന് ആവില്ലാ എന്നാണ് അവരുടെ ധാരണ.


ഈ എഴുത്തിലെ വാക്കുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നില്ലായെങ്കിൽ, അത് Telepathy, Paranormal തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നേക്കാം. അതിന് ഇപ്പോൾ അനുവദിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമല്ലതന്നെ. കാരണം, എഴുത്തിനെ വടം കയറിട്ട് കെട്ടി, പിടിച്ച്തിരിച്ച് വടക്കേ മലബാറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.


എന്നാൽ ഈ ഒരു വാചകം പറയാം:


ഉറക്കത്ത് കാണുന്ന സ്വപ്നം. മനസ്സിൽ ബഹുവർണ്ണചിത്രങ്ങളും special-effectറ്റുകൾ നിറച്ചു നിർമ്മിച്ച വീഡിയോകളെ വെല്ലുന്ന സിനിമപോലുള്ള കാഴ്ചകളും ശബ്ദരേഖകളും കിറുകൃത്യമായി രചിക്കപ്പെട്ട സംഭാഷണങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയാണ് ഈ വിധ സ്വപ്നങ്ങൾ. അവ മനസ്സിൽ ഓടണമെങ്കിൽ, ഇന്നുള്ള സാങ്കേതിക ജ്ഞാനം ഉപയോഗിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അതിന് ഒരു സ്ക്രീൻ ആവശ്യമാണ്. പോരത്തതിന് വീഡിയോ ഓടാനുള്ള ഒരു മീഡിയാ പ്ലെയറും (Media Playerറും) ആവശ്യമാണ്. ഇവയെല്ലാം മനസ്സിൽ സജ്ജീകരിക്കുന്നത് Brain-software തന്നെയാവാം.


ഈ വിഷയം ഇപ്പോൾ വിടുകയാണ്. പിന്നീട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുലായി ചിലകാര്യങ്ങൾ പറയാം എന്നു വിചാരിക്കുന്നു.


മനുഷ്യന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത് അതിസങ്കീർണ്ണമായ ഒരു സോഫ്ട്വേർ സംവിധാനം തന്നെയാണ്. അതീന്ത്ര്യസ്വഭാവമുള്ള കോഡുകളും അക്കങ്ങളും ആണ് അതിൽ ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. ഇവ രണ്ടും മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഡുകളും അക്കങ്ങളുമായി യാതോരു ബന്ധവും കാണില്ലതന്നെ.


ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരുവ്യക്തിയുടെ എല്ലാ കോഡുകളിലും ഈ ഭാഷാ കോഡുകളുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാവും. You എന്ന ഇങ്ഗ്ളിഷ് വാക്കിനെ 'നീ' എന്നും 'നിങ്ങൾ' എന്നും 'താങ്കൾ' എന്നും മറ്റൊരാൾ സംബോധനയായി പറയുമ്പോൾ, ഈ മുന്ന് വാക്കുകളും ശരീരത്തിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അവയെ മസ്തിഷ്ക സോഫ്ട്വേർ പ്രോസസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഈ വാക്കുകളും വ്യത്യസ്ത ഉയർച്ചത്താഴ്ചകൾ കൈമാറ്റം (convey) ചെയ്യുന്ന കോഡുകൾ തന്നെയാണ്.


പോരാത്തതിന്, ഇതേ വാക്കുകൾ ഉയർന്ന ആളുകൾ പറയുന്നതും കീഴെയുള്ള ആൾ പറയുന്നതും, വ്യത്യസ്തമായ ബലമായിരിക്കാം കൈമറ്റം ചെയ്യുന്നത്.


ഓരോ ഭാഷയുടേയും കോഡ് സ്വഭാവത്തിന് അനുസൃതമായാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും പ്രതിഫലിക്കുക.


ഉദാഹരണത്തിന്, ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ 'This is my wife' എന്ന വാക്യം മലയാളത്തിൽ, ‘ഇത് എന്റെ ഭാര്യയാണ്’, എന്നുപറയുന്നത് വെറും ഒരു വാക്യ തർജ്ജമയിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കും.


മലയാളത്തിൽ 'ഭാര്യ' എന്ന കോഡ്, ഭർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിന്റേയും മനസ്സിന്റേയും കോടാനുകോടി സോഫ്ട്വേർ കോഡുകളിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെടുക. ഭാര്യ മലയാളത്തിൽ, 'അവളും' മലബാറിയിൽ 'ഓളും' ആണ്. 'അവരും' 'ഓരും' 'ഓലും' 'ചേച്ചിയും' 'അദ്ദേഹവും' 'മാഢവും മറ്റുമല്ലതന്നെ. ഇങ്ഗ്ളിഷിലെ അനങ്ങാപ്പാറമാതിയിയുള്ള 'She' എന്ന വാക്ക് നിർവ്വചിക്കുന്ന ആളല്ല മലയാളത്തിലെ ഭാര്യ.


ഭാര്യ എന്ന വ്യക്തി ഭർത്താവിന്റെ കോടാനുകോടി കോഡുകളിൽ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾതന്നെ, ഭർത്താവ് തന്നെ മറ്റ് അനേകം വ്യക്തികളുടെ സാമൂഹിക സ്ഥാനങ്ങളുടെ കോഡുകളുമായി പുതുതായി കുഴഞ്ഞും ബന്ധപ്പെട്ടും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടും ആയി ഭവിക്കും.


ഉദാഹരണത്തിന്, ഐപിഎസ്സുകാരന്റെ മകൻ പോലീസ് ശിപായിയുടെ സഹോദരിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിലും, ചെറുകിട പണിക്കാരന്റെ മകൻ പോലീസുകാരന്റെ (തമ്പുരാന്റെ) മകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിലും മറ്റും ഭാഷാ കോഡുകളിലെ ഉയർച്ചത്താഴ്ചകൾ പലവ്യക്തികളുടേയും ശരീരത്തിന്റേയും മനസ്സിന്റേയും കോഡുകളിൽ വൻ കോളിളക്കങ്ങളും അട്ടിമറികളും നടത്തിയേക്കാം.


യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വിധ കാര്യങ്ങളിൽ ഈ വിധ കോഡുകളുടെ പ്രവർത്തനവും മറ്റും ഒരളവുവരെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിത്തന്നെ പരിശോധിക്കാൻ പറ്റിയേക്കാം. എന്നാൽ ഇന്ന് മന:ശാസ്ത്രവും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രവും മറ്റും വൻ പാണ്ഡിത്യ അഭിപ്രായങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ചികിസ്തകളും മറ്റും ഉരുവിടുന്നത് ഈ വിധ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാതോരുവിവരവും ഇല്ലാതെതന്നെയാണ്. ഈ വിഷയവും ഇപ്പോൾ വിടുകയാണ്.


ഈ എഴുത്തിന്റെ പാതയിൽ വന്നുനിൽക്കുന്നത്, 'ചില വ്യക്തികൾ ഒരു തരം computer virus കയറിവന്ന പ്രതീതി ഉളവാക്കാം' എന്ന വാക്യം ആണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത എഴുത്തിൽ വ്യക്തമായ ചിലകാര്യങ്ങൾ പറയാം എന്ന് തോന്നുന്നു.

1. ഇങ്ഗ്ളിഷ് വാക്കുകളെ ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകളിലേക്ക്


2. തമിഴും മലയാളവും


3. ദ്രാവിഡരെന്നും ആര്യന്മാരെന്നുമുളള


4. ഭാഷകളിലെ ലിപികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്


5. ഭാരത പൌരണികത്വത്തിന്‍റേയും


6. മൌലികമായ ലിപി എന്ന സങ്കൽപ്പത്തെക്കുറിച്ച്


7. എല്ലാവരും ഒരു വൻ ആർഷഭാരത


8. കാട്ടുതേനിന്‍റെ മധുരവും, കാട്ടുകടന്നലിന്‍റെ വിഷവും


9. സമൂഹത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും മകുളിൽ തൂങ്ങിനിന്നും


10. സാമൂഹിക വീക്ഷണത്തിലും കാഴ്ചപ്പാടിലും


11. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷകൾ മനസ്സിൽ അദൃശ്യമായ


12. സാമൂഹിക ഉയർച്ചത്താഴ്ചയിലുള്ള 'നീ - നീ'


13. ഉണക്കമലയുടെ മുകളിലെ അഗാധ ആഴം ഉള്ള


14. വിവാഹാലോചനയുടെ ഉള്ളറകളിലേക്ക്


15. ഫ്യൂഡൽ ഭാഷാ വിവാഹങ്ങളും ഇങ്ഗ്ളിഷ്


16. Honour killingന് (അഥവാ അഭിമാനഹത്യയ്ക്ക്)


17. വ്യക്തിത്വത്തിൽ മുകളിലോട്ടും കീഴിലോട്ടും


18. Software എന്ന അദൃശ്യവേദിയെക്കുറിച്ച്


19. ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സിനെക്കുറിച്ച്


20. ഭൌതികലോക നിയമങ്ങൾക്ക് അതീതമായ


21. അതീന്ത്ര്യ സോഫ്ട്വേർ സംവിധാനത്തിലെ


22. അതീന്ത്ര്യ സോഫ്ട്വേറിൽ വാക്ക് കോഡുകൾ


23. അതീന്ത്ര്യ സോഫ്ട്വേറിനോട് താരത്മ്യം


24. മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഡുകൾ


25. ഊർജ്ജസ്വലതയിൽ വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും


26. ഭൌതിക സംഭവങ്ങൾക്ക് പിന്നണിയിൽ തട്ടുതട്ടായും


27. ചെറിയതോതിൽ മുതൽ അതിഗംഭീര നിലവാരം


28. ഉന്നതവ്യക്തിത്വം എന്നാൽ അടിയിൽ


29. നമ്പൂതിരിമാരെക്കുറിച്ച്


30. ബഹുമാനമെന്ന കഠിന മതിൽകെട്ടുകളിൽനിന്നും


31. അയിത്തം എന്ന ഊരാക്കുടുക്കിൽനിന്നും മലബാറിൽ


32. സാമൂഹിക ഉച്ചനീചത്വങ്ങളിലെ പടിപടിയായുള്ള


33. നായർ സ്ത്രീകളിൽ ഒരു വൻ മാനസിക മാറ്റം


34. വ്യക്തിയുടെ ദേഹത്ത് എന്താണുള്ളത് എന്ന്


35. സാമൂഹിക ഘടനയുടെ അടിത്തറയും ഘടനയും


36. നമ്പൂതിരിമാർക്ക് ഭൂകമ്പം പോലുള്ളതും, കുഴിയിൽ


37. മലബാറിൽ നമ്പൂതിരിമാരേയും മോചിപ്പിച്ചത്


38. നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകളുടെ ദുസ്സഹ


39. വാക്കുകളിലെ സ്വർണ്ണമയം ദേഹശോഭയ്ക്ക്


40. സ്വന്തം പണിക്കാരി ശരിക്കും ഒരു


41. ഫ്യൂഡൽഭാഷക്കാരായ കീഴ്ജനത്തിന്‍റെ സാന്നിദ്ധ്യം


42. ആത്മാവിൽ ചളിനിറക്കുന്ന പദങ്ങളുടെ


43. ഉണങ്ങിയും മെലിഞ്ഞും കരിവാളിച്ചും


44. ഇങ്ഗ്ളിഷിൽ യാതോരുവിധത്തിലും detectചെയ്യാൻ


45. അഗാധ ആഴം എന്നത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ആഴം തന്നെ


46. ദിവ്യത്വത്തിന്‍റെ സാന്നിദ്ധ്യവും ബലവും


47. നമ്പൂതിരിമാരിലെ കീഴ്തട്ടുകാർ


48. ഷോഡശക്രിയകൾ എന്ന പതിനാറ് കർമ്മങ്ങൾ


49. പുംസവന സംസ്കാരം സീമന്തോന്നയനം എന്നിവ


50. പുതിയ മനസ്സിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറിവരുന്ന


bottom of page