ഖലീല്‍ ഗിബ്രാൻ (Kahlil Gibran) എഴുതിയ

The Prophet
(പ്രവാചകൻ)

എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ മലയാളം പരിഭാഷ

The Farewell
വിടവാങ്ങല്‍

Previous Next


And now it was evening.

ഇപ്പോഴേക്കും വൈകുന്നേരം ആയി.


And Almitra the seeress said, "Blessed be this day and this place and your spirit that has spoken."

ആത്മജ്ഞാനിയായ അല്‍മിത്ര പറഞ്ഞു, 'ഈ ദിവസവും, ഈ സ്ഥലവും, സംസാരിച്ച അങ്ങയുടെ ആത്മാവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ.'


And he answered, Was it I who spoke? Was I not also a listener?

അപ്പോള്‍ അയാൾ മറുപടി നല്‍കി, സംസാരിച്ചത് ഞാന്‍ ആണോ? ഞാനും ഒരു ശ്രോതാവായിരുന്നില്ലെ?


Then he descended the steps of the Temple and all the people followed him. And he reached his ship and stood upon the deck.

അപ്പോള്‍ അയാൾ ആ ആരാധനാലയത്തിന്‍റെ പടികളിലൂടെ താഴോട്ടിറങ്ങി, എല്ലാ ജനങ്ങളും അയാളെ പിന്തുടര്‍ന്നു. അയാള്‍ അയാളുടെ കപ്പലിൽ എത്തിച്ചേരുകയും, കപ്പലിന്‍റെ മേല്‍ത്തട്ടിൽ നില്‍ക്കുകയും ചെയ്തു.

And facing the people again, he raised his voice and said:

വീണ്ടും ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അയാള്‍ സ്വന്തം സ്വരം ഉയര്‍ത്തി, പറഞ്ഞു:


People of Orphalese, the wind bids me leave you.

ഓര്‍ഫാലീസിലെ ജനങ്ങളെ, നിങ്ങളെ വിട്ടുപിരിയാന്‍ തെന്നൽ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.


Less hasty am I than the wind, yet I must go.

കടല്‍കാറ്റിന് ഉള്ളതിനേക്കാൾ കുറവാണ് എന്നിലുള്ള ധൃതി, എന്നിരുന്നാലും ഞാന്‍ പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.


We wanderers, ever seeking the lonelier way, begin no day where we have ended another day; and no sunrise finds us where sunset left us.

എന്നും കൂടുതല്‍ കൂടുതൽ ഏകാന്തമായ പാതകൾ തേടുന്ന അലഞ്ഞുനടക്കുന്നവരായ ഞങ്ങള്‍, ഒരു ദിവസത്തെ അവസാനിപ്പിച്ച ഇടത്തിലല്ല മറ്റൊരു ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത്; സൂര്യാസ്തമയം ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ഇടത്തില്‍ യാതോരു സൂര്യോദയവും ഞങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നില്ല.

Even while the earth sleeps we travel. We are the seeds of the tenacious plant, and it is in our ripeness and our fullness of heart that we are given to the wind and are scattered.

ഭൂമി ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഞങ്ങള്‍ യാത്രചെയ്യുന്നു. ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള ചെടിയുടെ വിത്തുകളാണ് ഞങ്ങള്‍, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്‍റെ പൂര്‍ണ്ണതയിലും, പാകതയിലുമാണ് ഞങ്ങള്‍ കാറ്റിന് നല്‍കപ്പെടുന്നതും, വിതറപ്പെടുന്നതും.

Brief were my days among you, and briefer still the words I have spoken.

നിങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ എന്‍റെ ദിവസങ്ങൾ അല്‍പകാലംമാത്രമായിരുന്നു. അതിനേക്കാള്‍ അല്‍പ്പമായിരുന്നു ഞാന്‍ ഉച്ചരിച്ച വാക്കുകള്‍.

But should my voice fade in your ears, and my love vanish in your memory, then I will come again,

എന്നാല്‍ നിങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ എന്‍റെ സ്വരം മങ്ങിപ്പോകുകയും, നിങ്ങളുടെ ഓര്‍മ്മകളിൽ എന്‍റെ പ്രണയം അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അപ്പോള്‍ ഞാൻ വീണ്ടും വരും.


And with a richer heart and lips more yielding to the spirit will I speak.

എന്നിട്ട്, കൂടുതല്‍ ഉജ്ജ്വലമായ ഹൃദയത്തോടും, ആത്മാവിനോട് കൂടുതല്‍ വഴങ്ങുന്ന ചുണ്ടുകളുമായി ഞാന്‍ സംസാരിക്കും.


Yea, I shall return with the tide,

അതെ, ഞാന്‍ തിരമാലയോടൊപ്പം തിരിച്ച് വരും.


And though death may hide me, and the greater silence enfold me, yet again will I seek your understanding.

മരണം എന്നെ മറയ്ക്കുമെങ്കിലും, കൂടുതല്‍ മഹനീയമായ നിശബ്ദത എന്നെ ആവരണം ചെയ്യുമെങ്കിലും, വീണ്ടും ഞാന്‍ നിങ്ങളുടെ അറിവിനെ തേടും.

And not in vain will I seek.

മാത്രവുമല്ല, വ്യര്‍ത്ഥമായല്ല, ഞാന്‍ തേടുക.

If aught I have said is truth, that truth shall reveal itself in a clearer voice, and in words more kin to your thoughts.

ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും സത്യമാണെങ്കിൽ, ആ സത്യം കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ശബ്ദത്തിലും, നിങ്ങളുടെ ചിന്തകള്‍ക്ക് അടുപ്പമുള്ള വാക്കുകളിലും അതിനെത്തന്നെ സ്വയം വെളിവാക്കും.


I go with the wind, people of Orphalese, but not down into emptiness;

ഓര്‍ഫാലീസിലെ ജനങ്ങളെ, ഞാന്‍ കാറ്റിനോടൊപ്പം പോകുകയാണ്, എന്നാൽ ശൂന്യതയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്;


And if this day is not a fulfillment of your needs and my love, then let it be a promise till another day. Know therefore, that from the greater silence I shall return.

ഈ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകളുടേയും എന്‍റെ സ്നേഹത്തിന്‍റേയും നിറവേറ്റപ്പെടലല്ലെങ്കില്‍, എങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു ദിവസംവരെയുള്ള ഒരു വാഗ്ദാനമായിരിക്കട്ടെ. അതിനാല്‍ത്തന്നെ അറിയുക, കൂടുതല്‍ മഹനീയ നിശബ്ദതയില്‍ നിന്നും ഞാന്‍ തിരിച്ചുവരും.


The mist that drifts away at dawn, leaving but dew in the fields, shall rise and gather into a cloud and then fall down in rain.

വയലേലകളില്‍, വെറും ഏതാനും മഞ്ഞുതുള്ളികള്‍മാത്രം ബാക്കിവച്ചുകൊണ്ട്, വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന മൂടല്‍മഞ്ഞ്, ഉയരുകയും ഒരു മേഘത്തില്‍ കൂട്ടംചേരുകയും, അതിന് ശേഷം, മഴയായി താഴേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യും.


And not unlike the mist have I been.

ആ മഞ്ഞിനോട് സാദൃശ്യമായിട്ടല്ലാതല്ല ഞാൻ ആയിരുന്നത്.


In the stillness of the night I have walked in your streets, and my spirit has entered your houses,

രാത്രിയുടെ നിശ്ചലതയില്‍ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തെരുവുകളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്, എന്‍റെ ആത്മസത്ത നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ കയറിയിട്ടുമുണ്ട്,


And your heart-beats were in my heart, and your breath was upon my face, and I knew you all.

നിങ്ങളുടെ ഹൃദയസ്പന്ദനങ്ങൾ എന്‍റെ ഹൃദയത്തിൽ ആയിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ നിശ്വാസം എന്‍റെ മുഖത്തിന്മേലായിരുന്നു, എനിക്ക് നിങ്ങളെയെല്ലാവരെയും അറിയുമായിരുന്നു.

Ay, I knew your joy and your pain, and in your sleep your dreams were my dreams.

അതെ, നിങ്ങളുടെ ആനന്ദവും നിങ്ങളുടെ നൊമ്പരവും ഞാൻ അറിഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ നിദ്രാവേളയില്‍, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്‍റെ സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു.


And oftentimes I was among you a lake among the mountains.

പര്‍വ്വതങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ ഒരു തടാകം പോലെ, ഞാന്‍ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നു.


I mirrored the summits in you and the bending slopes, and even the passing flocks of your thoughts and your desires.

നിങ്ങളിലെ കൊടുമുടികളേയും കുനിവുള്ള ചരിവുകളേയും, മാത്രവുമല്ല, നിങ്ങളിലെ ചിന്താപ്രവാഹങ്ങളുടേയും നിങ്ങളുടെ ഇച്ഛകളുടേയും കടുന്നുപോകുന്ന കൂട്ടങ്ങളേയും ഞാന്‍ പ്രതിബിംബിച്ചു.


And to my silence came the laughter of your children in streams, and the longing of your youths in rivers.

അരുവികളില്‍ഉള്ള നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ആര്‍ത്തുല്ലാസവും, നദികളില്‍ഉള്ള നിങ്ങളുടെ യുവാക്കളുടെ അഭിലാഷവും എന്‍റെ നിശബ്ദതയിൽ കയറിവന്നു.


And when they reached my depth the streams and the rivers ceased not yet to sing.

അവര്‍ എന്‍റെ ആഴത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ, ആ അരുവികളും നദികളും എന്നിട്ടും പാടുന്നത് നിര്‍ത്താറായില്ല.


But sweeter still than laughter and greater than longing came to me.

എന്നാല്‍, പൊട്ടിച്ചിരിയേക്കാളും മാധുര്യമുള്ളതും, ആശയെക്കാള്‍ മഹത്തായതും എന്‍റടുത്തേക്ക് വന്നു.


It was boundless in you;

നിങ്ങളില്‍ അത് നിസ്സീമമായിരുന്നു;


The vast man in whom you are all but cells and sinews;

നിങ്ങളെല്ലാവരും വെറും കോശങ്ങളും ദശനാരുകളും ആകുന്ന ആ വിശാല മനുഷ്യന്‍;


He in whose chant all your singing is but a soundless throbbing.

ആരുടെതാണോ മന്ത്രാലാപനത്തില്‍ നിങ്ങളുടെയെല്ലാം ആലാപനങ്ങൾ വെറും നിശബ്ദ മിടിപ്പുകള്‍ മാത്രമാകുന്നു, ആ ആള്‍.


It is in the vast man that you are vast,

ഈ വിശാല മനുഷ്യനിലാണ് നിങ്ങള്‍ വിശാലരാവുന്നത്,


And in beholding him that I beheld you and loved you.

അവനെ ദര്‍ശിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തു.


For what distances can love reach that are not in that vast sphere?

കാരണം, ആ വിശാല ഗോളത്തില്‍ ഇല്ലാത്ത ഏത് ദൂരങ്ങളാണ് വാത്സല്യത്തിന് എത്തിച്ചേരാനാവാത്തത്?


What visions, what expectations and what presumptions can outsoar that flight?

എന്ത് ദര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക്, എന്ത് പ്രതീക്ഷകള്‍ക്ക്, എന്ത് അനുമാനങ്ങള്‍ക്ക് ആണ് ആ പറക്കലിനേക്കാള്‍ ഉയരത്തിൽ എത്താനാവുക?


Like a giant oak tree covered with apple blossoms is the vast man in you.

വിരിഞ്ഞി