top of page

English class Day 8 – Section 23

Anchor 1

Previous ------ Next

You do


ഇനി നമുക്ക് You do നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ എന്ന പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കാം.


 

61.  You hang him

നിങ്ങൾ ആയാളെ തൂക്കൂ (തൂക്കിക്കൊല്ലൂ)


62.  You hang the dress on this line

നിങ്ങൾ ഈ വസ്ത്രം ഈ അയയിൽ തൂക്കിയിടൂ


63.  You harass him

നിങ്ങൾ അയാളെ പീഡിപ്പിക്കൂ.

നിങ്ങൾ അയാളെ വിഷമിപ്പിക്കൂ.


64.  You hit him

നിങ്ങൾ അയാളെ ഇടിക്കൂ


65.  You howl

നിങ്ങൾ ഓലിയിടൂ


66.  You howl

നിങ്ങൾ നിലവിളിക്കൂ.


ഈ👆 രീതിയിലും howl എന്ന വാക്കിനെ ഉപയോഗിക്കാം.


67.  You hurt them

നിങ്ങൾ അവരെ വേദനിപ്പിക്കൂ

നിങ്ങൾ അവരെ മുറിവേൽപ്പിക്കൂ


68.  You imagine a bird

നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷിയെ സങ്കൽപ്പിക്കൂ


69.  You inform everybody

നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും (വിവരം) അറിയിക്കൂ


70.  You iron his dress

നിങ്ങൾ അയാളുടെ വസ്ത്രം ഇസ്ത്തിരിയിടൂ.                                                   👈

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page