top of page

English class Day 5 – Section 6

Anchor 1

Previous ------ Next

ഇനി അടുത്തത് സാധാരണ സംഭാഷണങ്ങൾ ആണ്.


 

41. I beg your pardon?

ഞാൻ നിങ്ങളോട് മാപ്പപേക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. ഒന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞുതരാമോ? എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗമാണ് ഇത്.


42. Pardon?

I beg your pardon? എന്ന 👆വാക്യ പ്രയോഗത്തിന്‍റെ ഹ്രസ്വ രൂപം ആണ് ഇത്.


43. Please do not interrupt.

ഇടയിൽ കയറി സംസാരിക്കരുത്, please! വിഘ്നം വരുത്തരുത്, please.


44. We saw him last month.

ഞങ്ങൾ അയാളെ കഴിഞ്ഞമാസം കണ്ടു.


45. I came yesterday.

ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നു.


46. He went day before yesterday.

അയാൾ മിനിഞ്ഞാന്ന് പോയി.


475. She will go tomorrow.

അയാൾ (സ്ത്രീ) നാളെ പോകും.


48. They might come day after tomorrow.

അവർ മറ്റന്നാൾ വന്നേക്കാം.


49. You can see him next week.

നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ അടുത്താഴ്ച കാണാൻ കഴിയും.


50. Could you please call me today?

നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇന്ന് ഒന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുമോ?

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page