top of page

English class Day 4 – Section 5

Anchor 1

Previous ------ Next

ഇനി You do - നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ - എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കുകൾ നോക്കാം.


 

31. You continue your writing

നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എഴുത്ത് തുടരൂ.


32. You cook some food

നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യൂ.


Food എന്ന വാക്കിന്‍റെ ഉച്ചാരണം ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് ഫുഡ് എന്നല്ല.


33. You create a new world

നിങ്ങൾ പുതിയൊരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കൂ.


34. You cross that river

നിങ്ങൾ ആ പുഴ കടക്കൂ.


35. You cure this disease

നിങ്ങൾ ഈ രോഗം ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്തൂ.


36. You cut that thread

നിങ്ങൾ ആ നൂൽ മുറിക്കൂ.


37. You dance till morning

നിങ്ങൾ രാവിലെവരെ നൃത്തം ചെയ്യൂ.


38. You deliver this mail

നിങ്ങൾ ഈ തപ്പാൽ ഉരുപ്പടി കൊണ്ടുകൊടുക്കൂ.


39. You do it fast

നിങ്ങൾ അത് വേഗത്തിൽ ചെയ്യൂ.


40. You draw a picture

നിങ്ങൾ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കൂ.
Previous ------ Next

1.            Good morning!


2.            Four forms of We


3.            Sentences: She


4.            Sentences: We 


5.            You do sentences


6.            Common conversation


7.            Interaction 1 FULL


8.            Speech 1 FULL


9.            English rhyme


10.          Creating sentences


11.          Sentences: Aim / Aims


12.          Sentences: Allow / Allows


13.          Singulars in Col 1


14.          Answer / Answers


15.          Arrive / Arrives


16.          Assault / Assaults


17.          Attack / Attacks


18.          Beat / Beats

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page