top of page

English class Day 24 – Section 6

Anchor 1

Previous ------ Next

07. We could not believe our ears when we heard that he was alive.

അയാൾ ജീവനോടുകൂടിയിരിപ്പുണ്ട് എന്നു കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാതുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ ആയില്ല.


08. No one should get up from their seats, when he comes inside. 

അയാൾ അകത്ത് വരുമ്പോൾ ആരും തന്നെ അവരുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽനിന്നും എഴുന്നേൽക്കരുത്.


09. They went away when they heard him speak like that.

അയാൾ അങ്ങിനെ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ, അവർ അവിടംവിട്ട് പോയി.

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page