top of page

English class Day 24 – Section 5

Anchor 1

Previous ------ Next

04. He told me a lot of things about you, when he came here.

അയാൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ, അയാൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു. 


05. He stopped what he was doing when he saw the door opening. 

വാതിൽ തുറക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ, അയാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അയാൾ നിർത്തി.


06. They wanted to close the gate when they heard the commotion. 

ബഹളാന്തരീക്ഷം കേട്ടപ്പോൾ, അവർക്ക് ഗെയ്റ്റ് അടക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു.

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page