top of page

English class Day 24 – Section 4

Anchor 1

Previous ------ Next

Let us now use When as part of a sentence, and not as a question word.


ഒരു ചോദ്യ വാക്ക് അല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ When എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.When - അപ്പോൾ, എപ്പോൾ

 

01. He looked quite tired when I saw him yesterday. 

അയാളെ ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടപ്പോൾ, അയാൾ വളരെ ക്ഷീണിതനായി കാണപ്പെട്ടു.


02. She was cooking when she heard him call. 

അയാൾ(സ്ത്രീ) ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്, അയാൾ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടത്. .


03. I would have stopped him when he came out. 

അയാൾ പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ, ഞാൻ അയാളെ തടഞ്ഞ് നിർത്തുമായിരുന്നു.

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page