top of page

English class Day 23 – Section 47

Anchor 1

Previous ------ Next

Situations


സന്ദർഭങ്ങൾ


 

         

10. Why should I stand in a queue? I will stand here, in any position that I like. If you want to stand in a queue, you can do that. You can’t force me to stand in a queue.


ഞാൻ എന്തിന് ഒരു ക്യൂയിൽ നിൽക്കണം? ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കും, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് സ്ഥാനത്തും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യൂയിൽ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാം. എന്നെ ഒരു ക്യൂയിൽ നിർബന്ധിച്ചു നിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവില്ല.

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page