top of page

English class Day 23 – Section 44

Anchor 1

Previous ------ Next

Using the word There in a different sense to create sentences.


There എന്ന വാക്കിന്‍റെ മറ്റൊരു വാക്യ രചന 👉

 


 

239. 💂‍♀️


33. There is good news coming.

നല്ല വാർത്ത വരുന്നുണ്ട്.


33a. There was a good news coming.

ഒരു നല്ല വാർത്ത വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു.


34. There is a wonderful news that I want to tell you.

ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അത്യുഗ്രൻ വാർത്തയുണ്ട്.


34a. There was a wonderful news that I wanted to tell you.

ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു അത്യുഗ്രൻ വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു.


35. There is a bridge on this road. 

ഈ റോഡിൽ ഒരു പാലം ഉണ്ട്.


35a. There was a bridge on this road.

ഈ റോഡിൽ ഒരു പാലം ഉണ്ടായിരുന്നു.


36. There is something that I want to hide from him.

അയാളിൽ നിന്നും ഒളിച്ചുവെക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്.


37. There cannot be any arguments this time.

ഈ പ്രാവശ്യം യാതോരു വാഗ്വാദവും ഉണ്ടാകാൻ കഴിയില്ല.


37a. There can be some debate about this.

ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ചർച്ചനടക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്.


38. There is a bus arriving at 9 O’clock.

9 മണിക്ക് ഒരു ബസ് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്.

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page