top of page

English class Day 23 – Section 5

Anchor 1

Previous ------ Next

04. If you will not tell me as to why he got angry,  I will ask your brother.

അയാൾ എന്ത് കൊണ്ടാണ് ദേഷ്യം പിടിച്ചത് എന്നത് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയില്ലായെങ്കിൽ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനോട് ചോദിക്കും.


05. There are many reasons why you should not join the government service.

നിങ്ങൾ എന്ത് കൊണ്ടാണ് സർക്കാർ സേവനത്തിൽ ചേരാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നതിന് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്.


06. When I asked him why he stopped the car, he simply smiled.

അയാൾ എന്തിനാണ് (എന്ത് കൊണ്ടാണ്) കാർ നിർത്തിയത് എന്ന് ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ, അയാൾ മന്ദഹസിക്കുകമാത്രം ചെയ്തു. 


07. That is why he is in a very jovial mood. 

അത് കൊണ്ടാണ് അയാൾ ഒരു വളരെ ആഹ്ളാദമുള്ള അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുന്നത്.

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page