top of page

English class Day 21 – Section 70

Anchor 1

Previous ------ Next

Using the word There in a different sense to create sentences.There എന്ന വാക്കിന്‍റെ മറ്റൊരു വാക്യ രചന 👉

 


 

25. There is a mobile shop in the shopping centre.

ഷോപ്പിങ്ങ് സെന്ററിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ഉണ്ട്.


25a. There was a mobile shop in the shopping Centre.

ഷോപ്പിങ്ങ് സെന്ററിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു.


26. There is a ghost in this house. 

ഈ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രേതം ഉണ്ട്


26a. There was a ghost in this house.

ഈ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രേതം ഉണ്ടായിരുന്നു.


27. There is no way to cure this disease.

ഈ രോഗം ചികിത്സിക്കാൻ യാതോരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ല. 


27a. There was no way to cure this disease.

ഈ രോഗം ചികിത്സിക്കാൻ യാതോരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ലായിരുന്നു.


28. There is a musician in my school, who is very good.

വളരെ നല്ല കഴിവുള്ള ഒരു സംഗീതജ്ഞൻ എന്റെ സ്കൂളിൽ ഉണ്ട്. 


28a. There was a musician in my school, who is very good.

വളരെ നല്ല കഴിവുള്ള ഒരു സംഗീതജ്ഞൻ എന്റെ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.


29. There is this rumour going round.

ഈയൊരു കിംവദന്തി ചുറ്റിനടക്കുന്നുണ്ട്.


29a. There was this rumour going round.

ഈയൊരു കിംവദന്തി ചുറ്റിനടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page