top of page

English class Day 21 – Section 69

Anchor 1

Previous ------ Next

Situations


സന്ദർഭങ്ങൾ


                     👈


 

8. I don’t think it is correct to say that India was better under the English rule. You can’t be serious. The English were enslaving us. They forced us to study English.


ഇന്ത്യ, ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഭരണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു കൂടുതൽ മെച്ചമായിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഗൌരവബുദ്ധിയോടെ പറഞ്ഞതാകാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇങ്ഗ്ളിഷുകാർ നമ്മെ അടിമകളാക്കുകയായിരുന്നു. അവർ സമ്മർദ്ദം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠിപ്പിച്ചു.

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page