top of page

English class Day 20 – Section 17

Anchor 1

Previous ------ Next

Col 1 - do / does


 

I teach them English.


ഞാൻ അവരെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്.

ഞാൻ അവരെ ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നു.


ഇനി ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാൻ നോക്കുക.  നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി വാക്യം സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം, താഴെകാണുന്ന കറുത്ത വരിയിൽ അഥവാ മൂടിവെക്കപ്പെട്ട വരിയിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page