top of page

English class Day 18 – Section 25

Anchor 1

Previous ------ Next

Situations


സന്ദർഭങ്ങൾ


 

                     👈

4  His sister got married last month. After she left the place, his house has become very quiet. He has no one to talk to at home. So he is always going to the library.


അയാളുടെ സഹോദരി കഴിഞ്ഞമാസം വിവാഹിതയായി. അയാൾ(സ്ത്രീ) അവിടം വിട്ട് പോയതിന് ശേഷം, അയാളുടെ വീട് വളരെ നിശബ്ദമായിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിൽ അയാൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ ആരുംതന്നെയില്ല. അതുകൊണ്ട് അയാൾ എപ്പോഴും വായനശാലയിലേക്ക് പോകുന്നു.


Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page