top of page

English class Day 17 – Section 33

Anchor 1

Previous ------ Next

6. You may stitch a pocket on that shirt.

ഇവിടെ👆 ചെയ്തേക്കാം എന്നും, ചെയ്തോളൂ എന്നും രണ്ട് അർത്ഥം ലഭിക്കാം എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക.


May you stitch a pocket on that shirt!

നിങ്ങൾ ആ shirtന്മേൽ ഒരു കീശ തുന്നുമാറാകട്ടെ!When may you stitch a pocket on that shirt?

നിങ്ങൾ ആ shirtന്മേൽ ഒരു കീശ എപ്പോൾ തുന്നിയേക്കാം?How may you stitch a pocket on that shirt?

നിങ്ങൾ ആ shirtന്മേൽ ഒരു കീശ എങ്ങിനെ തുന്നിയേക്കാം?


How many times may you stitch a pocket on that shirt?

നിങ്ങൾ ആ shirtന്മേൽ ഒരു കീശ എത്ര പ്രാവശ്യം തുന്നിയേക്കാം?


At what time may you stitch a pocket on that shirt?

നിങ്ങൾ ആ shirtന്മേൽ ഒരു കീശ എത്ര മണിക്ക് തുന്നിയേക്കാം?

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page