top of page

English class Day 17 – Section 28

Anchor 1

Previous ------ Next

1. I may stitch a pocket on that shirt.

ആ shirtന്മേൽ ഞാൻ ഒരു കീശ തുന്നിയേക്കാം.May I stitch a pocket on that shirt?

ആ shirtന്മേൽ ഞാൻ ഒരു കീശ തുന്നിക്കോട്ടെ?


When may I stitch a pocket on that shirt?

ആ shirtന്മേൽ ഒരു കീശ എപ്പോൾ എനിക്ക് തുന്നാൻ പാടുണ്ട്?


How may I stitch a pocket on that shirt?

ആ shirtന്മേൽ ഞാൻ ഒരു കീശ എങ്ങിനെ തുന്നാൻ പാടുണ്ട്?


How many times may I stitch a pocket on that shirt?

ആ shirtന്മേൽ ഒരു കീശ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം തുന്നാൻ പാടുണ്ട്?


At what time may I stitch a pocket on that shirt?

ആ shirtന്മേൽ ഒരു കീശ ഞാൻ എത്ര മണിക്ക് തുന്നാൻ പാടുണ്ട്?


Who may stitch a pocket on that shirt?

ആ shirtന്മേൽ ഒരു കീശ ആര് തുന്നാൻ പാടുണ്ട്?

👉

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page