top of page

English class Day 16 – Section 38

Anchor 1

Previous ------ Next

Situations


സന്ദർഭങ്ങൾ


 

                                                                                                                              👇

2.  This year it is very hot. Last year, we had a lot of rain in December. I think there is something wrong with the climate. If rains don’t come in time, the rivers will go dry.


ഈ വർഷം നല്ല ഉഷ്ണമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം, ഡിസംബറിൽ നമുക്ക് കുറേയധികം മഴയുണ്ടായിരുന്നു. കാലാവസ്ഥയിൽ എന്തോ പിശക് ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. യഥാസമയം മഴ വരില്ലെങ്കിൽ, പുഴകൾ വരണ്ടുപോകും.

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page