top of page

English class Day 15 – Section 31

Anchor 1

Previous ------ Next

We can end today's class with an English rhyme, as usual.                         👇

 


 

Eeny, meeny, miny, moe


Eeny, meeny, miny, moe,

Catch a tiger by the toe.


If he hollers, let him go,

Eeny, meeny, miny, moe.


 

തമ്മിൽ എണ്ണി, ഒരാളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുന്നതോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതോ ആയ ചെറുപ്രായക്കാരുടെ കളികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലഘു കവിതയാണ് ഇത് (Counting rhyme).


അവസാനത്തെ വാക്ക് ആരുടെ മേലാണ് പതിക്കുന്നത്, ആ ആൾ പുറത്താവുന്നു. അതുമല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു.


Holler - അലറുക                                                                                                                 👈

Previous ------ Next

D 01        D02        D03        D04    
D 05        D06        D07        D08    
D 09        D10         D11        D12    
D 13        D14          D15        D16    
D 17        D18          D19        D20    
D 21        D22         D23        D24    
D 25        D26        D27        D28    
D 29        D30        D31        D32    
D 33        D34        D35        D36    
D 37        D38        D39        D40

Railway journey conversation

Impromptu / Extempore  speeches

bottom of page